“Z-Accuracy Cup 2018”, LV PGA 3.posms

“Z-Accuracy Cup 2018”, Paragliding Accuracy Latvia Cup 2018, 3rd stage, FAI II, Jurmala, 24.-26.th August 2018

 

For the first time in Latvian Paragliding history, “Z-Accuracy Cup 2018”, Paragliding Accuracy Latvia Cup 2018, 3rd stage, FAI II will take place in JURMALA, VAIVARI BEACH, 24.-26.th August 2018.

Reserve dates: 7.-9.th September, 2018.

Registation application: https://goo.gl/forms/VEzuSfuEyKJKZB3Y2

 

Event organizer: Latvian Paragliding Federation (LPF) in cooperation with Z-Pilots (piloti.lv)

Competition Director: Olga Zalāne, [email protected], +371 29116201

Safety Directors: Normunds Pakulis, Jānis Geduševs

Chief Judge: Inga Polennikova

Event Judge: Sergej Gordeev

Launch Marshal: Vilnis Gailums

Head of Office: Mārtiņš Stazdiņš

Scoring: Krišjānis Sietiņš

Accommodation: please apply in the registration form, details below.

 

Event Schedule

24th  August, 2018

Arrival, accommodation, registration, training flights.

25th August, 2018

7.00 - Breakfast

7:30 – 8:30 Registration

9:00 – 9.30 Opening Ceremony, mandatory Pilots General and Safety Briefing on

Competition Site

10:00 – 20:00 Competition Flights

14:00 – Lunch

20:00 First Day Results

20.30 – Dinner

21:00 – Party Event

26th August, 2018

7:00 – Breakfast

8:00 – Safety Briefing on Competition Site

8:30 – 14:00 Competition Flights

14:00 – Lunch

14:00 – 15:00 Total results

16:00 – Award Ceremony, Closing Ceremony

 

Deadline for online registration – 24th August 2018 (inclusive) at https://goo.gl/forms/VEzuSfuEyKJKZB3Y2

Local regulations - http://paragliding.lv/uploads/LVPGA_Regulations%20v4.pdf.

 

Entry fee

Up to 25th August 2018 (inclusive) entry fee – 50.00 EUR.

Entry fee should be transferred to account:

Recipient: Latvian Paragliding Federation

Recipient’s ID: 40008062282

Bank: Swedbank, SWIFT: HABALV22

126-45 Str. A.Deglava, Riga, LV-1082

IBAN: LV77HABA0551012413176

Purpose of the payment: “Paragliding Accuracy Latvia Cup”

Entry fee includes take-offs on competition days, judges, technical equipment for

smooth running of the competition, live stream and awards.

 

___________________________________________________________________________

 

Starptautiskās sacensības FAI2 piezemēšanās precizitātē ar paraplānu, “Z-Accuracy Cup 2018”, LPF PGA kausa 3.posms, pirmo reizi Latvija svēsturē notiks kūrortpilsētā JŪRMALĀ, VAIVARU plūdmalē, 24. - 26. augustā 2018.g.

Rezerves datumi 7. - 9. septembrī. Sacensības oficiāli ir reģistrētas FAI kā 2 kategorijas sacensības.

Reģistrācija šeit: https://goo.gl/forms/VEzuSfuEyKJKZB3Y2

 

Sacensību organizators - Latvijas Paraplanierisma Federācija (LPF) sadarbībā ar Z-Pilots (piloti.lv)

Sacensību direktors: Olga Zalāne, [email protected], +371 29116201

Atbildīgie par drošību: Normunds Pakulis, Jānis Geduševs (LV)

Galvenā tiesnese: Inga Polennikova (LV)

Pasākuma tiesnesis: Sergej Gordejeev (RUS)

Starta tiesnesis: Vilnis Gailums (LV)

Sacensību sekretariāta vadītāja: Mārtiņš Strazdiņš (LV)

Rezultātu apkopōjums: Krišjānis Sietiņš (LV)

Izmitināšana: lūdzu pieteikties reģistrācijas anketā, sīkāka info vēlāk.

 

Sacensību programma

24.augusts, 2018

Ierašanās, izmitināšana, reģistrācija, treniņu lidojumi.

25.augusts, 2018

7:00 Brokastis.

7:30 – 8:30 Reģistrācija.

9:00 – 9:30 Atklāšanas ceremonija. Obligāts pilotu vispārīgais un drošības brīfings sacensību vietā

10:00 – 20:00 Sacensību lidojumi.

14:00 Pusdienas.

 20:00 Pirmās dienas sacensību rezultāti.

20:30 Vakariņas.

21:00 Vakara pasākumi.

26.augusts, 2018

7:00 Brokastis.

8:00 Drošības brīfings sacensību vietā.

8:30 – 14:00 Sacensību lidojumi.

14:00 Pusdienas.

14:00-15:00 Gala rezultātu izziņošana.

16:00 Apbalvošanas un Noslēguma ceremonija.

 

Dalības maksa

Līdz 25.08.2018. (ieskaitot) dalības maksa – 50.00 EUR.

Dalības maksa tiek pārskaitīta uz kontu:

Saņēmējs: Latvijas Paraplanierisma Federācija

Reģistrācijas numurs: 40008062282

Banka: Swedbank, SWIFT: HABALV22

126-45 A.Deglava iela, Rīga, LV-1082

IBAN: LV77HABA0551012413176

 

Reģistrēšanās tiešsaistē termiņš – 24.augusts (ieskaitot) vietnē: https://goo.gl/forms/VEzuSfuEyKJKZB3Y2.

Sacensību nolikums, dienas kārtība latviešu valodā -  šeit.

Sacensību nolikums, dienas kārtība angļu valodā -  šeit.

Kontaktpersona LPF, Olga Zalāne, [email protected], +371 29116201