Latvian open XC Cup 2021, Nolikums (latviešu valodā)

Apstiprināts LPF valdē, 24.02.2021.

LPF prezidents N. Pakulis

 

Latvian open XC Cup 2021

Latvijas paraplanierisma sacensības (FAI 2)

 

Jēkabpils - Lociki, 2021. gada 29. - 30. maijs

 

1. Ievads

1.1. Sacensību mērķis ir popularizēt paraplanierisma sporta veidu Latvijā un sniegt starptautisku sacensību pieredzi Latvijas paraplānu pilotiem.

1.2. Paraplanierisma sacensības notiek saskaņā ar FAI Sporta kodeksu. Pilota pienākums ir zināt un ievērot FAI Sporta kodeksa Vispārīgās un 7. sadaļas noteikumus, kas spēkā no . 2020. gada 26. aprīļa.

1.3. Sacensību mērķis ir nodrošināt sacensību lidojumus, lai noteiktu uzvarētājus katrā klasē un stiprinātu pilotu un starptautisko sadarbību. Pasākums paredzēts pilotiem, kuri ir ieinteresēti sacensties un uzlabot savas prasmes paraplanierismā.

1.4. Sacensībās var piedalīties visi piloti ar derīgu paraplanierisma licenci (3. vai augstākas kategorijas Parapro). Savukārt FAI reitinga punktiem nepieciešama FAI licence.

1.5. Visi piloti lido uz savu atbildību. Katra pilota pienākums ir veikt visas nepieciešamās darbības, lai rūpētos par drošību sacensību laikā un nodrošinātu, ka viņi nedarbojas tā, lai sacensību laikā varētu apdraudēt citus pilotus un trešo personu īpašumus. Ar dalība Latvijas paraplanierisma sacensībās visi piloti bez ierobežojumiem akceptē organizatora prasības un atsakās no visām kompensāciju prasībām pret organizatoru.

1.6. Visiem pilotiem ir jāzina vietējie noteikumi un tie jāievēro.

1.7. Organizators nodrošina drošas un godīgas sacensības.

 

2. Organizators, sacensību norises vieta un grafiks

2.1. Sacensības organizē Latvijas Paraplanierisma federācija.

2.2. Sacensības notiek Jēkabpilī - Locikos. Konkursa galvenā mītne: Viesu nams “Valerija” Moskvina, Preiļu pagasts, Preiļu novads (var tikt precizēta, par ko atsevišķa info).

2.3. Sacensību vietne ir https://www.airtribune.com/ un www.paragliding.lv

2.4. Sacensības notiek divas dienas - 2021. gada 29. – 30. maijā.

2.5. Sacensību rezerves datumi ir 2021. gada 12. – 13. jūnijs.

2.6.1. Pirmās dienas grafiks ir šāds:

08:00 sākas reģistrācija

10:00 reģistrācija beidzas

08:30 rīta maltītes

10:00 brīfings sacensību mītnē

11:00 brīfings starta vietā, tāska paziņošana

11:30 atvērts starta logs

17:00 starta logs tiek aizvērts

18:30 finiša logs tiek aizvērts

19:30 GPS rezultātu piegādes termiņš

2.6.2. Otrās dienas grafiks ir šāds:

08:30 rīta maltītes

10:30 brīfings sacensību mītnē

11:00 brīfings starta vietā, tāska paziņošana

11:30 atvērts starta logs

16:00 starta logs tiek aizvērts

17:00 finiša logs tiek aizvērts

18:30 GPS rezultātu piegādes termiņš

19:30 apbalvošanas ceremonija

2.7. Grafiku var pielāgot laika apstākļu dēļ.

 

3. Sacensību organizators

3.1. Sacensību direktors: N.Pakulis

3.2. Starta tiesnesis: A. Pāže

3.3. Drošības direktors: S. Samuilovs

3.4. Galvenais tiesnesis: A. Kromanis

3.5 Rezultātu apkopošanas tiesnesis: J. Mateuss

3.6 Administratīvās komitejas vadītājs: N. Pakulis

3.7. Tāska komiteja, ko izvirza sacensību direktors un kurā ir 4 personas. Tāska komiteja ir sacensības direktora padomdevēja institūcija.

 

4. Dalībnieki, reģistrēšanās process, pieteikšanās noteikumi un paraplanieru klases

4.1 Sacensībās var piedalīties ne vairāk kā 40 piloti. Ārvalstu pilotiem līdz 2021. gada 20. maijam (ieskaitot) ir rezervētas 10 vietas. Pēc šī datuma neaizpildītās vietas tiks dotas nākamajiem izvēlētajiem pilotiem. Organizatori patur tiesības palielināt maksimālo dalībnieku skaitu.

4.2 Agrīna reģistrēšanās ir pieejama tiešsaistē, izmantojot sacensību vietni https://www.airtribune.com līdz 2021. gada 25. maijam (ieskaitot).

4.3 Vēlā reģistrēšanās ir pieejama sacensību mītnē, samaksājot dalības maksu un novēloto maksu.

4.4. Pilotam jābūt derīgai paraplanierisma licencei (ParaPro 3 vai augstāka kategorija). FAI rangam pilotam ir derīga FAI sporta licence.

4.5 Pilotam jābūt Latvijas Republikā derīgai medicīniskai apdrošināšanai.

4.6 Pilotam ieteicama Latvijas Republikā derīga civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

4.7. Sacensības notiks šādās kategorijās: kopējā ieskaitē - EN / LTF A-B-C-D-CCC; sporta ieskaitē - EN / LTF A-B-C; Standarta ieskaitē - EN / LTF A-B; sievietes, ja klasē ir vismaz 3 dalībnieki.

4.8 Katrs pilots sacenšas individuāli.

4.9 Pilota ekipējumam OBLIGĀTI jābūt sertificētam, kas atbilst viņa kvalifikācijas līmenim. Spārnam jābūt sertificētam EN/LTF/DHV. Pilotam jābūt iekarei ar muguras aizsardzību, vinčošanas atkabei, ķiverei, rezervei, funkcionējošais rācijai un GPS ierīcei.

 

5. Pieteikšanās un vinčošanas maksas

5.1 Dalības maksa ir 50,00 EUR, un to var samaksāt ar bankas pārskaitījumu līdz 2021. gada 25. maijam (ieskaitot). Dalības maksu var samaksāt arī vēlāk sacensību mītnē papildus iekļaujot novēlotu dalības maksu, kas kopā ir 70,00 EUR.

5.2 Dalības maksā nav iekļauta maksa par vinčošanu. Maksa par vienu vinčošanu ir 6,00 EUR.

5.3 Dalības maksa tiek maksāta uz sekojošu bankas kontu:

Saņēmējs: Latvijas Paraplanierisma federācija

Reģistrācijas Nr.40008062282

Saņēmēja adrese:

Banka: A / S SWEDBANK

Konta numurs (IBAN): LV77HABA0551012413176

SWIFT kods: HABA22LV

Maksājuma mērķis: LV XC FAI2

5.4 Dalības maksā ietilpst: sacensību mītnes infrastruktūra (āra tualete, elektrība, atkritumu izvešana utt.), Pusdienu paciņa, vakara maltīte pirmajā sacensību dienā, vieglas brokastis (uzkodas, ūdens, tēja, kafija utt.), sacensību t-krekli, balvas un diplomi uzvarētājiem. Ir laipni aicināti ierasties ar personīgiem piederumiem (karoti, nazi utt.), lai samazinātu atkritumu daudzumu.

 

6. Lidošana, drošības noteikumi un atbildība

6.1. Visiem pilotiem ir jāizlasa un jāievēro drošības noteikumi, kā noteikts FAI Sporta kodeksa 7. sadaļā.

6.2. Katram pilotam ir jāievēro aviācijas noteikumi un tās valsts noteikumi, kurā notiek sacensības.

6.3. Sacensībām piemērots vēja ātrums ir līdz 7 m/s (mērot 2 m augstumā).

6.4. Pilotam, kurš redz situāciju, kas var ietekmēt sacensību drošību, ir jāmēģina informēt organizatoru un citus pilotus.

6.5. Visi manevri, kas var apdraudēt citu pilotu drošību, ir stingri aizliegti. Akrobātika, bīstama lidošana, noteikumu pārkāpšana un nesportiska rīcība tiks sodīta un var izraisīt diskvalifikāciju.

6.6. Pilots nedrīkst lidot, ja nav gatavs lidot. Par jebkuru traumu, narkotikām vai medikamentiem, kas var ietekmēt pilota sniegumu gaisā, pirms lidojuma jāpaziņo sacensību direktoram.

6.7. Ir stingri aizliegts lidot alkohola vai citu narkotisko vielu ietekmē.

6.8. Organizators jebkurā laikā var pārtraukt tāsku bīstamu apstākļu gadījumā.

6.9. Sacensību direktoram ir tiesības aizliegt lidošanu dienā, kad tāsks tika atcelts.

6.10. Ja kāds pilots sacensību laikā nesniedz ziņu noteiktā termiņā, organizators sāks glābšanas darbus.

6.11. Ja pilots neinformē organizatoru par drošu nosēšanos, viņam būs jāsedz glābšanas darbu izmaksas.

6.12. Visiem pilotiem tūlīt pēc nosēšanās ir jāiepako paraplāns: paraplāns, kas atrodas atvērts uz zemes, nozīmē “Man vajadzīga palīdzība!”.

6.13. Glābšanas darbu un medicīniskās izmaksas sedz pilots un viņa apdrošināšana.

6.14. Pilots ir pilnībā atbildīgs par savu personīgo ekipējumu, rīcību uz zemes un gaisā. Reģistrācijas laikā tas jāapstiprina ar parakstu.

 

7. Brīfingi

7.1. Visa informācija par sacensībām un tāskiem tiks paziņota brīfingos un/vai parādīta uz oficiālajā informācijas stenda.

7.2. Vispārējais brīfings - notiek sacensību mītnē vai citā norīkotā vietā. Tas attiecas uz vispārīgiem organizatoriskiem un drošības jautājumiem. Visiem sacensību dalībniekiem personīgi jāpiedalās vispārējā brīfingā.

7.3. Tāska brīfings - notiek starta vietā, piedaloties visiem pilotiem, un tajā tiek sniegta informācija par tāsku, laika apstākļiem un vispārīgiem organizatoriskiem jautājumiem.

7.4. Pilotu pienākums ir būt informētiem ar brīfingu starpniecību vai konsultējoties ar tāska komiteju.

7.5. Tehniskie dati, kas norādīti tāska brīfinga laikā, tiks izvietoti uz informācijas stenda.

7.6. Visi brīfingi vispirms notiks angļu valodā, pēc tam latviešu valodā.

 

8. Starta metode un starta secība

8.1. Vinčošanu veiks pasīvā vinča. Minimālais vinčošanas augstums ir noteikts 350 m.

8.2. Starta kārtību nosaka galvenais tiesnesis.

8.3. Dzīvo starta rindu vadīs starta tiesnesis.

8.4. Pilots var veikt vairākus starta mēģinājumus, kamēr starta logs ir atvērts.

8.5. Katrs pilots individuāli ir atbildīgs par savu lēmumu startēt.

 

 

9. Tāsks, tāska apstiprināšana un sacensības

9.1. Tiks izmantots šāds sacensību veids: elapsed time.

9.2. Tāsku sagatavo tāska komiteja pirms starta loga atvēršanas.

9.3. Tāsks ir derīgs tikai tad, ja visiem pilotiem bija iespēja startēt (pacelties) un ir pagājušas vismaz 60 minūtes kopš pēdējā pilota starta, kad tāsks tika atcelts.

9.4. Sacensības ir notikušas, ja ir veikts vismaz viens tāsks.

 

10. Retrīvi

10.1. Retrīvi tie organizēti caur Whatsapp saziņu. Pilotam jābūt ekipējumam, kas atbalsta Whatsapp.

 

11. Rezultātu apkopošana un rezultāti

11.1 Tāska rezultātus noteiks tikai derīgi GPS dati no GPS ierīces. Lidojuma rezultātu apkopošanas noteikumi ir noteikti FAI Sporta kodeksa 7. sadaļā.

11.2 Tāski tiks vērtēti, izmantojot GAP formulu un FS programmatūru. Visi parametri tiks paziņoti pirms pirmā tāska un paliks nemainīgi līdz sacensību beigām.

11.3. Rezultāti tiks parādīti informācijas stendā pēc iespējas ātrāk pēc visu maršrutu lejupielādes.

11.4 Pēc sacensību beigām rezultāti tiks nosūtīti CIVL iekļaušanai WPRS.

 

12. Sodi

12.1. Par vietējo noteikumu vai FAI Sporta kodeksa pārkāpumiem vai neievērošanu pilots var tikt sodīts. Sodu uzliek sacensību direktors, izņemot sodus, kas noteikti FAI Sporta kodeksa 7. sadaļā, kurus piemēro attiecīgi kodeksa noteikumiem.

12.2. Par ierobežotas gaisa telpas pārkāpšanu pilots tiek sodīts ar 1% no pilota punktiem par katru pārkāpto 1 m ierobežotajā gaisa telpā. Piemēram, par ierobežotas gaisa telpas pārkāpšanu 30 m attālumā ierobežotajā gaisa telpā pilots tiek sodīts ar mīnus 30% procentu no pilota punktiem.

12.3. Par otro ierobežotās gaisa telpas pārkāpumu pilots tiek diskvalificēts.

12.4. Ja tāsks tiek atcelts, soda apmēru izlemj sacensību direktors.

12.5. Ja kāda iemesla dēļ pilota rezultāts, ieskaitot sodus, ir negatīvs, tāska rezultāts būs nulle.

 

13. Sūdzības un protesti

13.1. Sūdzības un protesti jāiesniedz rakstveidā un jānodod sacensību mītnē. Sūdzībā jāatsaucas uz noteikumiem vietējos noteikumos un/vai FAI sporta kodeksā.

13.2. Sūdzības iesniegšanas termiņš ir 1 stunda 30 minūtes pēc provizoriskā tāska rezultātu publicēšanas, izņemot pēc pēdējā tāska, šajā gadījumā termiņš ir 30 minūtes.

13.3. Ja pilots nav apmierināts ar lēmumu, viņš/viņa var izteikt protestu. Sūdzības iesniegšanas termiņš ir 2 stundas pēc lēmuma paziņošanas par sūdzību, izņemot pēc pēdējā tāska, šajā gadījumā termiņš ir 30 minūtes.

13.4. Protesta maksa ir 50,00 EUR, kas tiks atmaksāta, ja protests tiks atbalstīts.

13.5. Sūdzības izskata sacensību direktors un galvenais tiesnesis.