Rekordi

LATVIJAS NACIONĀLO PARAPLANIERISMA REKORDU REĢISTRĒŠANAS NOLIKUMS

 

Apstiprināts ar Latvijas Paraplanierisma federācijas

 valdes lēmumu 2017. gada 01. maijā

Izmaiņas veiktas ar Latvijas Paraplanierisma federācijas

valdes lēmumu 2019. gada 26.novembrī

 

 

Vispārēji noteikumi

Rekordu apstiprināšanu veic Latvijas paraplanierisma federācijas valde. Informēt valdi par veiktajiem lidojumiem, kas varētu tikt atzīti par Latvijas rekordiem, var, nosūtot informatīvu e-pastu uz adresi [email protected]. Rekordi tiek reģistrēti tikai pilotiem ar spēkā esošu Latvijas nacionālo paraplāna pilota apliecību (licenci). Obligātā pamatinformācija jebkura rekorda pieteikuma izvērtēšanai – lidojuma GPS ieraksts IGC formātā (treks) vietnē XContest.org.

Latvijas pilotu rekordi katrā disciplīnā tiek noteikti divās kategorijās. Absolūto Latvijas rekordu kategorijā ierindojami rekordi ar lidojumu starta vietām jebkur pasaulē, tai skaitā – Latvijā. Atsevišķā kategorijā tiek vērtēti rekordi ar lidojumu startiem Latvijas teritorijā. Ierobežojumi lidojumos izmantotajiem paraplāniem, paramotoriem un citam ekipējumam nav noteikti. Lidojumi ar gaisa telpas izmantošanas noteikumu pārkāpumiem par rekordiem netiek apstiprināti.

Disciplīnās, kurās rekordu lidojumu distances tiek mērītas manuāli, par starta punktu tiek uzskatīts punkts, kad pilots atraujas no zemes. Startējot ar vinčas palīdzību par starta punktu var tikt uzskatīts arī punkts, kad pilots atbrīvojas no vinčas troses, ja šādi mērāmā distance ir garāka.

Lidojumu distances tiek mērītas ar precizitāti līdz 10 metriem.

Rekordu vēsturiskā informācija tiek publicēta sākot ar faktisko situāciju uz 2017. gada 01. maiju.

Katra apstiprinātā rekorda īpašnieks tiek apbalvots ar Latvijas Paraplanierisma federācijas diplomu. Katra kalendārā gada visu disciplīnu un abu kategoriju pēdējo uzstādīto rekordu īpašnieki tiek apbalvoti ar īpašām nozīmītēm un LPF balvām. Nozīmīte pilotam var tikt piešķirta tikai vienu reizi.

 

Noteikumi atsevišķām disciplīnām.

Brīvā distance

Lidojuma attālums no starta punkta līdz tālākajam lidojuma punktam.

Brīvā distance ar 3 pagrieziena punktiem

Lidojuma attālums atbilstoši XContest.org vietnē aprēķinātajai distancei (vietnē apzīmējas ar oranžu ikonu) – lielākā iespējamā distance, kas lauztas līnijas veidā savieno starta punktu, trīs visvairāk novirzītos lidojuma starppunktus un vistālāko punktu no starta.

Distance ar atgriešanos

Noslēgta lidojuma iattālums metros no starta punkta līdz vistālākajam lidojuma punktam no starta vietas. Par noslēgtu tiek uzskatīts lidojums, ja pilots, atgriežoties no maršruta, ir ielidojis 400 metru rādiusa cilindrā ap starta punktu, neatkarīgi no piezemēšanās vietas. Šinī disciplīnā tiek vērtēti arī lidojumi dinamiskajās plūsmās.

Distance līdz deklarētajam mērķim

Lidojuma attālums metros no starta punkta līdz iepriekš deklarētajam mērķim. Pilots, pretendējot uz nacionālo rekordu šajā disciplīnā, pirms starta nosūta rakstisku rekorda pieteikumu e-pasta formā uz adresi [email protected] vai arī telefona SMS formā uz telefona numuru. +371 29563637. Pieteikuma tekstā pretendents norāda informāciju par orientējošu starta vietu un precīzām izvēlētā mērķa koordinātēm. Mērķi ir pieļaujams deklarēt arī kā publiski pieejamu paraplanierisma sacensību kontrolpunktu apzīmējumus, vai arī kā ļoti konkrētus objektus dabā,- ja to koordinātes ir iespējams noteikt ar ptecizitāti līdz 10 metriem, piemēram (baznīcu torņi, mobīlo sakaru operatoru torņi, futbola laukumu centri, zīmīgu ceļu krustojumu centri u. tml.). Rekords tiek reģistrēts, ja pilots ir ielidojis 400 metru rādiusa cilindrā ap deklarēto mērķi. Pretendentam lidojuma dienā ir atļauts deklarēt ne vairāk kā vienu mērķi.

FAI trīsstūris

Lidojuma attālums atbilstoši XContest.org aprēķinātajai distancei (vietnē apzīmējas ar zilu ikonu) - noslēgta vai nenoslēgta lidojuma kopējais attālums starp lidojuma trīs tālākajiem punktiem (var būt neatkarīgi no starta vai nosēšanās punktiem) pie nosacījuma, ja attālums starp jebkuriem diviem no šiem trim punktiem nepārsniedz 28% no kopējās šadi mērāmās distances  (t.i. - trīsstūrim ir jābūt iespējami tuvam vienādmalu trīsstūrim). Ja lidojums nav noslēgts, tad trūkstošais attālums (nenoslēgtās distances projekkcija uz taisni - trīsstūra malu) no rezultāta tiek atņemts. Rekorda rezultāts tiek izteikts punktu izteiksmē, - tas ir vienāds ar XContest.org. vietnē uzrādīto rezultātu.

Moto paraplānu disciplīnas

Moto paraplānu rekordi tiek vērtēti tikai vienā – absolūtajā kategorijā.

Moto paraplānu disciplīnām – FAI trīsstūrim un distancei ar atgriešanos rekordi tiek vērtēti un reģistrēti pēc tādiem pašiem noteikumiem, kā bezmotora (brīvo) paraplānu disciplīnām.