Pilotu apdrošināšana

/Papildināts/
LPF valde ir lēmusi, ka arī 2023.gadā apdrošināšanas prēmija tiks segta no LPF līdzekļiem.
 
Par Latvijas Paraplanierisma federācijas pilotu civiltiesisko apdrošināšanu.
 
Ziņojam, ka ir panākta vienošanās ar apdrošināšanas kompāniju “Balta” par Latvijas Paraplanierisma federācijas pilotu civiltiesisko apdrošināšanu Latvijas teritorijā sākot ar 2022.gada 1.janvāri.
 

Vienošanās paredz VISU licencēto LPF pilotu civiltiesisko apdrošināšanu, t.sk. arī motopilotus un traiku pilotus.

Civiltiesiskās apdrošināšanas pamatpunkti:

  1. Kopējais atbildības limits – 30 000 EUR,
  2. Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam – 30 000 EUR,
  3. Pašrisks – 150 EUR,
  4. Apdrošināšanas teritorija – Latvija,
  5. Tiek atlīdzināti trešo personu zaudējumi, kas saistīti ar īpašuma bojājumu vai bojāeju, ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem, neiegūtiem ieņēmumiem darbnespējas dēļ, apbedīšanas izdevumiem un apgādājamo izdevumiem, tiesāšanās izdevumiem.

 

LPF valde ir lēmusi, ka 2022.gadā apdrošināšanas prēmija tiks segta no LPF līdzekļiem.

Lai ikkatrs pilots varētu iepazīties ar apdrošināšanas nosacījumiem, vēlāk tiks publicēta noslēgtā vienošanās ar apdrošināšanas kompāniju.

Kontaktpersona, iestājoties civiltiesiskās apdrošināšanas gadījumam – Ināra Samoilova, AMBER BROKER BALTIC, tel. +371 29116219, e-pasts: [email protected]

 

Papildus šim, sadarbībā ar apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju AMBER BROKER BALTIC, Ināru Samoilovu, ir panākta vienošanās, ka papildus augstākminētajai apdrošināšanai, pēc pilota izvēles/vēlēšanās, par atsevišķu samaksu, pilots var iegādāties savu civiltiesisko apdrošināšanu no starptautiskās apdrošināšanas kompānijas AXE - Versicherung ar darbības zonu pa VISU PASAULI (ar dažiem izņēmumiem).

Par šo apdrošināšanu, lūdzu, vērsties pa tiešo pie Ināras Samoilovas un kārtot savu apdrošināšanu pie viņas.

Īsumā AXE - Versicherung apdrošināšanas nosacījumi:

 

Visiem drošus lidojumus!