FunCup 2022, Nolikums

FUNCUP 2022

Nolikums

 

Apstiprināts LPF valdē, 02.06.2022.

LPF prezidents N. Pakulis

 

 

1. SACENSĪBU MĒRĶIS

1.1. Attīstīt jauno pilotu prasmes lidojot maršrutlidojumus, veicināt izpratni par lidojumiem grupās (pāros).

 

2. SACENSĪBU FORMĀTS

2.1. Sacensības notiks saskaņā ar sacensību iespējamo uzdevumu sarakstu, atbilstoši sacensību brīfingā izziņotajiem konkrētajiem sacensību uzdevumiem.

2.2. Lidojumi veicami 2 pilotu komandās, kurās būs viens vairāk pieredzējis pilots un viens mazāk pieredzējis pilots.

2.3. Komandu sastāvu nosaka organizatori, balstoties uz iepriekš veiktas anketēšanas rezultātiem, iegūstot 2 pieredzes līmeņu pilotu grupas un komandu pēc izlozes principa veido ar vienu pārstāvi no katras grupas.

2.4. Anketu aizpildīšanas termiņš- 15:00 dienu pirms sacensībām!

2.5. Komandu sastāvu izziņošana- 20:00 dienu pirms sacensībām!

 

3. VIETA UN LAIKS

Latvija, 2022.gada 6-7.augusts (Rezerves datumi 13-14.augusts). Brīfinga un starta laiks, starta  vieta tiks izziņots atsevišķi (ņemot vērā aktuālās laika prognozes). 

 

4. ORGANIZATORI

4.1. Sacensības organizē Paraplanieristu plubs “Updraft” sadarbībā ar Latvijas Paraplanierisma federāciju.

4.2. Sacensību direktors – Matīss Martinovs, tālr. 26470789

4.3. Tiesnešu sastāvs tiks paziņots atsevišķi.

 

5. SACENSĪBU NOTEIKUMI

5.1. Sacensības tiek organizētas saskaņā ar VFR (vizuālajiem) lidojumu noteikumiem.

5.2. Lidojumu uzdevums tiks vērtēts pēc komandas mazāk pieredzējušā pilota lidojuma pēc GAP2021 punktu sistēmas (Ja mazāk pieredzējušais pilots startē ar EN-A sertifikācijas spārnu, lidojuma punkti tiek reizināti ar koeficientu 1,2).

5.3. Ārpuslidojumu uzdevumu punktu sistēma izveidota tā, lai spētu kopvērtējumā mainīt vietu, tomēr galveno īpatsvaru atstājot lidojumā iegūtajiem punktiem (Ārpuslidojumu uzdevumi ir cieši saistīti ar lidošanu un savā ziņā spēj atspoguļot pilota snieguma potenciālu lidojumos. Uzdevumos iekļautie vingrinājumi raksturo reakcijas, precizitātes, izturības un groundhandling spējas.).

 

6. DALĪBNIEKI

6.1. Sacensībās piedalās kvalificēti Latvijas piloti, uzrādot sacensību brīdī spēkā esošu paraplāna pilota licenci, kas atbilst vismaz starptautiskajai paraplanierisma pilotu kategorijai ParaPro 3.

6.2. Sacensībās ir atļauts lidot tikai ar sertificētiem solo paraplāniem, kas atbilst EN sertifikācijas klasei A, B, C vai D. Netiks pielaisti nesertificēti un CCC sertifikācijas paraplāni.

6.3. Minimālais dalībnieku skaits – 10. Ja ir ieradies mazāks dalībnieku skaits, - sacensības tiks atceltas.

6.4. Maksimālais kopējais dalībnieku skaits – 36. Ja ir pieteicies lielāks skaits, organizatoriem ir tiesības veikt dalībnieku atlasi. Atlasi veic sacensību galvenais tiesnesis.

 

7. DALĪBNIEKIEM MINIMĀLI NEPIECIEŠAMAIS INVENTĀRS

7.1. Lidojumam derīgs paraplāns un iekare ar protektoru, rezerves izpletnis.

7.2. Ķivere.

7.3. Rācija (darbojošās frekvencē 446.000 - 446.100).

7.4. Uzlādēts mobilais telefons.

7.5. Variometrs kā iekārta vai telefona aplikācija ar ielādētiem XC kauss kontrolpunktiem.

 

8. DALĪBAS MAKSA

8.1. Dalības maksa par dalību sacensībās “FUN CUP 2022” ir EUR 35,-.

8.2. Dalības maksu, reģistrējoties sacensību posmam, pilots iemaksā LPF bankas kontā, maksājuma uzdevumā obligāti norādot maksājuma mērķī – “Par dalību sacensībās FUN CUP 2022”. Konta rekvizīti - Biedrība "Latvijas Paraplanierisma Federācija"; reģ. Nr.: 40008062282; A/S SWEDBANK; LV77HABA0551012413176.

8.3. Iekasētā dalības maksa tiek izlietota sacensību rīkošanas tiešo izdevumu apmaksai un balvu fondam. Sacensību organizatori un tiesneši savus pienākumus veic kā brīvprātīgo darbu un atalgojumu nesaņem.

8.4. Sacensībās tiek nodrošināta dalībnieku atvešana (retrīvs) no nosēšanās vietas maršrutā līdz starta vietai.

 

9. DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA

9.1. Izziņojot sacensību datumu tiek atvērta dalībnieku elektroniskā reģistrācija vietnē – paragliding.lv. Reģistrācija dalībniekiem jāveic ne vēlāk kā līdz plkst. 15:00 iepriekšējā dienā pirms sacensībām.

9.3. Ierodoties sacensību vietā, dalībnieki piesaka savu ierašanos sacensību sekretariātā un paraksta apliecinājumu par gatavību startam, iespējamo risku apzināšanos un uzņemšanos.

 

10. LIDOJUMA UZDEVUMI UN MARŠRUTS

10.1. Pirms sacensībām organizatori izvēlas no dalībnieku vidus sacensību komiteju 4 pieredzējušu pilotu sastātā.

10.2. Sacensību komiteja izvēlas lidojuma maršrutu, uzdevumus, nosaka starta laiku, kontrolpunktu atrašanās vietas, u. c. lidojuma uzdevuma detaļas, kā arī finiša vietu un veidu, ko paziņo brīfingā pirms sacensībām.

 

11. STARTI

11.1. Starti – starta laiks un starta secība tiek izziņota Brīfingā.

11.2. Komandas ietvaros, tās dalībnieki tiek vinčoti ar ne lielāku kā 2 minūšu intervālu.

11.2. Starta tiesnesis ir tiesīgs nepielaist pilotu pie starta, ja pilotam nav sacensību prasībām atbilstoša inventāra, vai arī pilots ir acīmredzami neatbilstošā fiziskajā vai psiholoģiskajā kondīcijā.

 

12. KOMUNIKĀCIJA

12.1. Sacensību radio frekvence un citi svarīgie telefona numuri tiek paziņoti brīfingā pirms sacensībām.

12.2. Sacensību laikā visiem dalībniekiem ir jābūt rācijās aktivizētai sacensību radio frekvencei.

12.3. Ja sacensību dalībnieks nefinišē, vai ir cietis negadījumā, tad sacensību dalībnieks nosūta sacensību tiesnesim telefona SMS ziņojums, kurā ir norāda informāciju par notikušo.

 

13. LIDOJUMU DROŠĪBA, LIDOJUMA UZDEVUMU ATCELŠANA

13.1. Pilots pats ir uzņēmies atbildību par sava lidojuma drošību un ar lidojumu saistītajiem riskiem. Tas tiek apstiprināts, pilotam pirms katra posma parakstot sagatavoto apliecinājumu.

13.2. Sacensības notiek tikai lidojumiem piemērotos laika apstākļos, par ko ir atbildīgi sacensību organizatori un lidojumu komiteja. Iestājoties riskantai meteoroloģiskajai situācijai sacensību laikā, sacensības tiek pārtrauktas vai atceltas, par ko sacensību frekvencē paziņo sacensību galvenais tiesnesis vai jebkurš no pilotiem - lidojuma komitejas locekļiem. Pilotiem pēc paziņojuma saņemšanas par sacensību atcelšanu lidojumi ir jāpārtrauc un droši jāveic nosēšanās.

13.3. Sacensību vietā tiek nodrošināta pirmā medicīniskā palīdzība.

 

14. VĒRTĒŠANA, PROTESTI

14.1. Par pilota pārkāpumiem – gaisa telpas lietošanas neievērošanu vai bīstamu situāciju izraisīšanu – pilots var tikt sodīts līdz pat sacensību rezultāta anulēšanai.

14.2. Protestus izskata un lēmumu par sodīšanu pieņem un soda apmēru nosaka sacensību tiesnesis.

14.3. Protesti tiek pieņemti tikai rakstiskā veidā ne vēlāk kā vienu stundu pēc finiša sasniegšanas, protesta iesniedzējam vienlaikus iemaksājot sacensību kasē EUR 20,00.

14.4. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātie EUR 20,-  protesta iesniedzējam tiek atmaksāti.

 

15. REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN APBALVOŠANA

15.1. Rezultāti tiek rēķināti pēc trekiem, kas attiecināmi uz šīm sacensībām un iesniegti Xcontest mājaslapā.

15.2. Rezultātu iesniegšanas termiņš- 2 darba dienas pēc sacensību norises.

15.3. Rezultāti tiek publicēti sacensību oficiālajā vietnē www.paragliding.lv ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc sacensībām.

15.4. Apbalvošana notiek nākamā gada sākumā, paraplanierisma sezonas noslēguma pasākumā. Pasākuma laiks tiek izziņots atsevišķi.