16. Latvijas atklātais čempionāts nosēšanās precizitātē ar paraplānu 2023 un Latvijas PGA kausa 2023 1.posms, Nolikums

 

 

16. Latvijas atklātais čempionāts nosēšanās precizitātē ar paraplānu 2023 un

Latvijas PGA kausa 2023 1.posms

 

NOLIKUMS

 

1 Mērķis

Sacensību mērķis ir noteikt labākos pilotus individuālajā vērtējumā (kopvērtējumā un sieviešu ieskaitē) un komandu ieskaitē sporta disciplīnā nosēšanās precizitātē ar paraplānu.

 

1.1 Uzvarētājs

Uzvarētājs tiks noteikts individuālajā vērtējumā (kopvērtējumā un sieviešu ieskaitē) – pilots ar vismazāko punktu skaitu. Uzvarētāji tiks apbalvoti ar diplomiem, medaļām.

Uzvarētāji komandu ieskaitē – pilotu komanda ar viss mazāko punktu skaitu. Uzvarētāji tiks apbalvoti ar veicināšanas balvām.

 

1.2 Sacensību norises vieta

Rīga, Rumbulas lidlauks.

 

1.3 Norises laiks

2023.gada 22. janvāris. Treniņu lidojumi tiks organizēti 2023.gada janvāra mēnesī, atkarībā no laika apstākļiem.

 

1.4 Organizatori

Latvijas Paraplanierisma federācija (LPF).

Sacensību direktors: Normunds Pakulis, +371 26841427, [email protected]

Drošības direktors: Dzintars Reiniks

Galvenais tiesnesis: Andris Pāže

 

1.5 Pasākuma programma

22.janvāris, 2023

9:30-10:30 Reģistrācija, starta numuru izloze

10:30-10:45 Atklāšanas ceremonija, Vispārējais un Drošības brīfings sacensību norises vietā

11:00-15:30(16:00) Sacensību lidojumi

17:00-18:00 Kopvērtējums, Apbalvošanas ceremonija, sacensību slēgšana, došanās mājās.

 

Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas programmā atbilstoši laika apstākļiem un citiem objektīviem iemesliem.

Izmaiņas tiks apstiprinātas no komitejas puses, kas sastāvēs no organizatoru, tiesnešu un pilotu pārstāvjiem, kur vien iespējams.

 

1.6 Reģistrācija

Termiņš reģistrācijai tiešsaistē – līdz 21.janvāra, 2023.g., plkst. 18:00 (pēc vietējā laika).

Tiešsaites reģistrēšanās – https://civlcomps.org/event/pga-cup-2023-latvian-championship

Ŗeģistrēšanās saite tiks publicēta LPF mājaslapā un LPF whatsapp čatā.

Maksimālais pilotu skaits sacensībās - 50.

 

1.7 Dalības maksa

Līdz 21.janvārim, 2023.g., ieskaitot - 30 EUR, vēlāk – 45 EUR

Maksājums ir jāveic:

Latvijas Paraplanierisma federācija

Reģ.Nr.: 40008062282

Konts: A/S SWEDBANK, LV77HABA0551012413176, HABALV22

ar norādi “Dalības maksa Latvijas precizitātes čempionātā 2023, vārds/uzvārds”.

 

Dalības maksa ietver: vinčošanu sacensību dienās, tēja sacensību norises vietā, diplomus, medaļas.

 

Ja sacensības notiek, bet nepārvaramas varas dēļ tas tiek atcelts vai apturēts, neizlietotās dalības maksas daļa, ko nosaka sacensību organizators, pilotiem tiek atmaksātas.

 

1.8 Ieskaites klases

Kopvērtējums

Sieviešu

Latvijas PGA kausa 1.posma kopvērtējums

Latvijas PGA kausa 1.posma sieviešu

 

1.9 Prasības pilotiem

Spēkā esoša nacionālā paraplāna pilota licence.

IPPI karte ar ParaPro 3 vai augstāku kategoriju, ja nacionālā licence nav integrēta ar IPPI karti (attiecas tikai uz pilotiem, kas nav Latvijas PG licences turētāji).

Prasme startēt ar viņču laika apstākļos, kas atrunāti šajā Nolikumā.

Pilotiem jābūt gataviem pierādīt, ka viņiem ir pietiekama pieredze un prasmes startēt ar viņču.

 

1.10 Apdrošināšana

Latvijas pilotiem – nav obligāta, bet ir ieteicama.

Ārvalstu dalībniekam ir jāiesniedz medicīnisko izdevumu apdrošināšanas sertifikāts, kas derīgs Latvijā. Minimālais šīs apdrošināšanas segums nedrīkst būt mazāks par EUR 30 000 un repatriācija.

Dalība sacensībās ir aizliegta, ja ārvalstu pilotam nav veselības apdrošināšanas.

 

1.11 Prasības inventāram

Organizators, pamatā Drošības direktors, var veikt pilotu inventāra lidojumam derīguma  pārbaudi jebkurā sacensību norises brīdī. Jebkurā laikā organizatoriem un organizatoru oficiālajiem pārstāvjiem ir tiesības pārbaudīt pilotu sacensību paraplānu, aizliegt turpmākus lidojumus drošības apsvērumu dēļ vai citās neapstrīdamās situācijās.

Organizatoriem ir tiesības piešķirt sodu, kas norādīti noteikumos S7C un šajā Nolikumā, gadījumā, ja tiek konstatētas neatbilstības. Pilotiem ir pienākums sadarboties ar organizatoriem un organizatoru oficiālajiem pārstāvjiem.

Inventāram ir jāatbilst pilota kvalifikācijai un prasībām, kas norādītas noteikumos S7C.

Sacensībās drīkst piedalīties tikai ar EN sertificētu paraplānu un ar kuru ir iespēja startēt ar vinču.

Visiem pilotiem jābūt iekarei ar muguras protektoru, kas testēts atbilstoši LTF09 prasībām.

Visiem pilotiem lidojuma laikā jālieto ķivere, kura atbilstošs kādam no šiem sertifikātiem - EN966 (HPG), EN1077-A un –B (ziemas sports), ASTM 2040 (ziemas sports) vai Snell RS-98.

Rezerves izpletnis. Pilotam ir jābūt pārliecinātam, ka viņa lidošanas svars nepārsniedz rezerves izpletņa pieļaujamo svara robežu.

Vinčas atkabe.

Apaviem ir jāatbilst laika apstākļiem un jābūt piemērotiem drošai nosēšanās jebkuros iespējamos laika apstākļos. Apavu papēži un uzgaļi nedrīkst būt izveidoti tā, ka tas palielina iespēju bojāt automātisko mērījuma iekārtu. Jebkuras apavu modifikācijas var tikt izveidotas tikai no mīkstas gumijas atbilstoši S7C 8.3.4. noteikumiem. Galvenajam tiesnesim, sacensību tiesnesim un starta tiesnesim ir tiesības veikt pilotu apavu pārbaudi pirms starta un pēc piezemēšanās.

Pilotam jābūt rācijai, kura spēt uztvert un raidīt noteiktajā drošības frekvencē. Drošības frekvencei ir jābūt uzstādītai un jālieto lidojuma laikā. Radio frekvence tiks paziņota Vispārējais un Drošības brīfingā.

Balss aktivizējošos mikrofonus (VOX) lietot ir stingri aizliegts. Ir stingri aizliegts izmantot rācijas, mobilos tālruņus vai jebkurus citus saziņas līdzekļus lidojuma laikā līdz mērķim (izņemot drošības apsvērumu dēļ).

 

1.12 Drošības pasākumi

Alkohola lietošana sacensību laikā ir aizliegta. Starta tiesnesis var likt pilotam pirms starta veikt alkohola testu. Pieļaujamā alkohola koncentrācija asinīs - 0,0 promiles.

 

1.13 Drošības direktora tiesības

Aizliegt piedalīties sacensībās pilotiem ar neatbilstošu inventāru.

Diskvalificēt pilotu no sacensībām, ja tiek konstatēts, ka pilota kvalifikācija neatbilst pilota dokumentos norādītajai.

Nepielaist pilotu sacensību raundam, ja pilota kvalifikācija neatbilst konkrētiem laika un lidošanas apstākļiem, kas nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

 

1.14 Pilotu pienākumi

Ievērot sacensību noteikumus, morāles un ētikas principus.

Apmeklēt brīfingus.

Ievērot organizatoru instrukcijas un norādījumus.

 

1.15 Riski

Piloti atbild par lidošanas inventāra un citu īpašuma saglabāšanu. Sacensību, dalībnieks piekrīt necelt nekādas pretenzijas pret organizatoriem negadījumu vai inventāra bojāšanas gadījumā. Reģistrējoties sacensībām pilots parakstās par atteikšanos uz pretenzijām.

 

2 Sacensību norises vieta un aprīkojums

 

2.1 Mērķis

Mērķa rādiuss ir 2 metri. Kritieni tiek skaitīti 10 metru rādiusā (mērķa zona). Mērķis būs izvietots tā, lai būtu iespējama nosēšanās no jebkura virziena un to nosaka sacensību galvenais tiesnesis, un sacensību direktors. Mērķis sacensību norises laikā var tikt pārvietots, bet ne 1 raunda ietvaros, pretēji, attiecīgā raunda rezultāti tiek anulēti. Sacensībās tiks izmantots elektroniskais mērķis (ADM) ar rādiusu 16.0 cm, rezultātu atspoguļojot uz ekrāna ārpus mērķa zonas. Gadījumā, ja ADM nenostrādā, rezultātu tiesneši mēra manuāli. Mērķa zonā tiks iezīmēti skaidri redzami apļi 0.5 m, 1.0 m, 2.0 m un 10.0 m rādiusā mērīti no mērķa centra, kas norādīs sacensību rezultātu noteikšanas zonu. Iezīmētie apļi ir paredzēti informatīvi un nekalpo rezultātu noteikšanai.

Mērķim jābūt no neslīdoša materiāla, pat ja laiks ir mitrs vai ir sals vai ledus.

Mērķim un mērķa zonai jābūt līdzenai un bez garas zāles, veģetācijas un augiem, kas varētu traucēt piezemēšanās vietas noteikšanu. Zāle ir jānopļauj līdz zemam līmenim (parasti 50 mm).
Galvenais tiesnesis apstiprina mērķa virsmas derīgumu.

Starti tiks organizēti ar pasīvo vinču, pilotu ievelkot 100 -150m augstumā.

 

2.2 Mērķa zona

Mērķa zona, kurā tiek mērīti pilotu rezultāti, ir līdzena vieta. Mērķa zonā tiks iezīmēti skaidri redzams aplis. Rezultātu mērīšanas zona ir 2.0 m rādiusā. Mērķis ir ar tādu segumu (zāle, smiltis, paklājs, utmldz), kas ļauj tiesnešiem skaidri noteikt pilota pieskaršanos zemei. Mērķis ir vienā līmenī ar mērķa zonu, t.sk. nekustīgs. Galvenais tiesnesis un Sacensību tiesnesis nosaka nepiederošām personām aizliegtu zonu apkārt mērķim, kas nepieciešama sacensību oficiālo personu pienākumu veikšanai (minimums 30 m rādiuss apkārt mērķim).

Pilots apstiprina savu rezultātu, par to parakstoties blakus rezultātam rezultātu lapā pēc katra lidojuma.

 

2.3 Vēja virziena noteikšana

Labas redzamības vēja virziena noteicēji (vēja zeķe) tiks izvietoti mērķa zonā ne mazāk kā 5m augstumā no zemes.

Tiks izmantoti četri atsevišķi vāja vēja virziena rādītāji/lentas (vējš mazāks par 1m/s), kuras tiks izvietotas četrstūrī ap mērķa zonu aptuveni 15m no mērķa centra. Tie būs vismaz 1,5 m gari un izvietoti uz mietiem, kur brīvie lentas gali var brīvi karāties virs zemes. Šiem vēja virziena rādītājiem būs košā krāsā, būs labi saredzami no gaisa un kontrastēs ar apkārtējo vidi piezemēšanās zonā.

 

2.4 Vēja ātruma mērītājs

Vēja ātrums automātiski tiks mērīts ne tālāk kā 50m rādiusā no mērķa, sensoru izvietojot 5-7m augstumā no zemes. Vēja mērītājs nedrīkst traucēt pilotiem nosēsties mērķī.

Gadījumā, ja automātiskais vēja ātruma mērītājs nenostrādā, tiesneši var izmantot alternatīvu vēja mērīšanas iekārtu, vēju tiesneši mēra manuāli.

Automātisko vēja mērīšanas aprīkojuma darbības traucējumu gadījumā tiesneši var izmantot alternatīvu elektronisko vai mehānisko instrumentu sacensību pabeigšanai.

 

3 Sacensības

 

3.1 Raundu skaits

Minimālais raundu skaits – 1, maksimālais – 8. Katrā raundā iegūtais rezultāts tiek pieskaitīts kopīgajiem rezultātiem tikai pēc raunda beigām (t.i. visi piloti ieguvuši rezultātu vai saņēmuši sodu). Gadījumā, ja raunds tiek pārtraukts tā vidū, raunds tiek turpināts ar to pilotu, pirms kura tas tika pārtraukts.

 

3.2 Sacensību numurs

Piloti startē izlozē noteiktā secībā. Izloze tiek organizēta uzreiz pēc pilotu reģistrēšanās un izlozētais sacensību kārtas numurs ir spēkā sacensību laikā. Pilotiem jāizvieto starta numurs uz kājas.

Pēdējā raundā starta secība tiek noteikta pēc visu iepriekšējo raundu rezultātiem, sākot ar pilotiem, kas ieguvuši lielāko punktu skaitu, bet tikai atbilstošu laika apstākļu gadījumā.

 

3.3 Starts

Sacensību dalībniekam ir jāievēro starta secība. Gadījumā, kad pilots nav gatavs startēt brīdi, kad to izsauc starta tiesnesis vai uzsāk startu bez starta tiesneša atļaujas, pilots saņem 500 punktus attiecīgajā raundā. Starta laiks – 2 minūtes, bet to starta tiesnesis var attiecīgi izmainīt pēc situācijas. Ja pilots nav spējis veikt startu trīs reizes viena raunda ietvaros savas vainas dēļ, pilots saņem 500 punktus attiecīgajā raundā.

 

3.4 Pilotu uzvedība gaisā

Piloti gaisā ievēro drošas nosēšanās principus – lido dažādos augstumos, lai netraucētu citu pilotu nosēšanos. Lidošana zemā augstumā virs mērķa nav atļauta un var tikt piešķirts sods – maksimālais punktu skaits, jo tiek definēts kā bīstama lidošana.

 

3.5 Oficiālie signāli

Oficiāls signāls pārtraukt sacensību lidojumu un lidot projām no mērķa (drošības apsvērumu dēļ) ir personas vai personu pacelts gaisā un kustināts sarkans karogs mērķa zonā.

 

3.6 Atkārtots starts

Atkārtotu staru pilots var saņemt tikai griežoties pie Galvenā tiesneša / Sacensību tiesneša pirms pilots parakstās par savu rezultātu. Sacensību dalībnieks piesaka atkārtotu startu personai, kas pieraksta rezultātus (protokolētājs) pirms notikusi jebkāda komunikācija ar jebkuru citu personu (izņemot Galveno tiesnesi un Sacensību tiesnesi). Galvenais tiesnesis / Sacensību tiesnesis var pieņemt lēmumu par lēmuma pieņemšanas atlikšanu līdz 15 minūtēm, lai varētu apspriesties ar Tiesnešu komandu un (ja Galvenais tiesnesis tā izlemj) iepazīties ar video pierādījumiem. Piezīme: Video netiek rādīts pilotam. Brīdī, ka pilotam tiek atļauts atkārtots starts, viņa iepriekšējais rezultāts tiek anulēts. Atkārtots starts jānodrošina cik ātri vien iespējams esošā raunda laikā. Ja pilotam tiek atteikts atkārtots starts un pilots neparakstās par rezultātu, tiek uzskatīts, ka pilots iesniegs sūdzību. Šādā gadījumā pilots ir jāinformē, līdz kuram laikam viņš var iesniegt oficiālu sūdzību. Sūdzību un protestu iesniegšanās kārtību nosaka S7C.

Jebkura sūdzība vai protests par rezultātiem jāiesniedz noteiktajā laikā. Pēc rezultātu publicēšanas jebkurš rezultāts, kurš nav parakstīts, tiek uzskatīts par atrisinātu sūdzību, ja vien nav iesniegts protests. Šī laika beigās kārtas rezultāti tiks paziņoti kā OFICIĀLIE.

 

Atkārtots starts var tikt piešķirts tikai sekojošās situācijās:

 

4 Ierobežojumi

 

4.1 Vēja ātrums

Maksimāli atļautais vēja ātrums sacensību lidojumiem ir 7.0 m/s. Ja tiek konstatēts, ka vēja ātrums lidojuma laikā ir lielāks par atļauto, sacensības tiek apturētas līdz vēja ātrums sasniegs atbilstošu. Augšējo vēju ātrumu, kas nav izmērāms, netiek ņemts vērā.

 

5 Rezultāti

 

5.1 Metode

Sacensību dalībniekiem rezultātus mēra centimetros no iezīmētā centra malas (nulles) līdz nosēšanās punktam (pirmais pieskāriens pie zemes). Rezultāts ir 0, ja nosēšanās  punkts ir iezīmētajā centrā. Gadījumā, ja pilots pieskaras zemei vienlaicīgi ar abām kājām vai uz pilnas pēdas, tālākais no iezīmētā centra punkts tiek uzskatīts par nosēšanās punktu. Ja pilots nosēžas ārpus iezīmētā mērķa, pilots saņemt maksimālo punktu skaitu. Pilotam jānosēžas uz kājām. Ja pilots piedzīvo kritienu mērķī, pilots saņemt maksimālo punktu skaitu. Kritieni tiek fiksēti 10m rādiusā.

Kritiens nozīmē jebkuras pilota ķermeņa daļas, izņemot pēdas vai jebkura inventāra daļas, izņemot akseleratora, kāju balsta, vinčas atkabes, pieskaršanās zemei pirms zemei ir pieskāries spārns vai pirms pilots ir izgājis ārpus 10m aplim.

 

5.2 Individuālie rezultāti

Pilota rezultāts ir visu rezultātu kopsumma. Ja tiek izspēlēti 5 vai vairāk raundi, sliktākais rezultāts netiek ņemts vērā.

Katram oficiāli reģistrētam dalībniekam vismaz vienu reizi ir jālido sacensību laikā, lai sacensību rezultāts tiktu iekļauts oficiālajā protokolā.

 

5.3 Vienādi rezultāti

Gadījumā, ja laika apstākļu dēļ izšķirošo lidojumu nav iespējams veikt starp pirmo trīs vietu ieguvējiem un pārējiem pilotiem, kam ir vienāds rezultāts, par uzvarētāju tiek noteikts pilots ar lielāko skaitu rezultāts 0 cm. Ja tie arī ir vienādi, tad sekojoši vērtē lielāko rezultātu skaitu – 1cm, 2cm, utt.

 

5.4 Rezultāta apstiprināšana

Maksimāli īsā laikā pēc raunda beigām tiek izvietoti rezultāti uz oficiālā brīfingā norādītā info nesēja ar norādītu rezultātu izvietošanas datumu un laiku un norādi “PAGAIDU”. Jebkuras sūdzības var tikt iesniegtas 1 stundas laikā pēc rezultātu izvietošanas. Pēc 1 stundas laika, rezultāti tiek aizstāti ar rezultātiem ar norādi “OFICIĀLIE”. Jebkuras sūdzības pēc pēdējā sacensību raunda var tikt iesniegtas 0.5 stundas laikā pēc rezultātu izvietošanas.

 

6 Iebildumi un Sūdzības

Iebildumi un sūdzības tiek izskatītas atbilstoši procedūrai, kas norādīta S7C un šajā Nolikumā. Sacensību dalībnieks var iesniegt sūdzību Galvenajam vai Sacensību tiesnesim. Sūdzība jāiesniedz rakstiski, ievērojot noteikumus un norādot iemeslu. Sūdzības iesniegšanai pilots iemaksā depozītu 20 EUR apmērā. Ja sūdzība tiek apmierināta, pilots iemaksāto naudu saņem atpakaļ. Sūdzības, kas tiek iesniegtas ilgāk kā 1 stundas laikā pēc pagaidu rezultātu izvietošanas, tiek noraidītas. Pēc saņemto sūdzību izskatīšanas vai pēc 1 stundas, ja sūdzības netiek saņemtas, rezultāti tiek paziņoti par Oficiāliem.

 

7 Soda sankcijas

Sacensību direktors / Galvenais tiesnesis var piemērot dažādas soda sankcijas par jebkuru noteikumu neievērošanu no pilotu puses, t.sk. Sporta kodeksa vai šī Nolikuma neievērošanu.

Soda piemērošana un tā apjoms ir Sacensību direktora / Galvenā tiesneša brīva izvēle un tas var būt:

 

Bīstama vai agresīva lidošana

1.reize – brīdinājums

2.reize – maksimālais punktu skaits raundā

3.reize – diskvalifikācija

 

Lidošanas norādījumu saņemšana izmantojot rāciju

1.reize – maksimālais punktu skaits raundā

2.reize – diskvalifikācija

 

Sacensību oficiālo personu aizskaršana vai sporta disciplīnas reputācijas graušana

1.reize – brīdinājums

2.reize – diskvalifikācija

 

1.reizes pārkāpumu var ierosināt Pasākuma tiesnesis.

 

Pilotu var diskvalificēt no sacensībām, ja tā rīcība ir pretrunā ar šiem sacensību noteikumiem. Jebkura persona, kas piedalās sacensībās var tikt atstādināta no sacensībām gadījumos, ja personas rīcība ietekmē sacensību reputāciju. Pilotu var atstādināt no sacensībām, ja persona apdraud savu vai apkārt esošu personu drošību. Pilots nav tiesīgs izdarīt spiedienu vai ietekmēt savādāk tiesnešus vai organizatorus, pretējā gadījumā pilots uzreiz tiek diskvalificēts no sacensībām bez brīdinājuma.