Pilota licence, kategorijas

Par pilota dokumentiem.

Latvijas Republikas teritorijā lidojošiem paraplanieru pilotiem ir jābūt licencei, kura apliecina pilota kvalifikācijas atbilstību lidojuma veidam. Latvijā tiek atdzīta starptautiskā pilotu licencēšanas sistēma (International Pilot's Proficiency Information) un „IPPI” kartes esamība ir vēlama, ja pilotam ir citā valstī izdota licence.

Ja rodas aizdomas par nepietiekamu kvalifikāciju, citiem pilotiem ir tiesības pieprasīt uzrādīt lidojuma apstākļiem atbilstošu licenci. Ja tādas nav, pilotam ir jāpārtrauc lidojumi.

Ja pilotam ir atbilstoša licence, bet lidojot, viņš/viņa rada draudus citu drošībai, LPF ir tiesīga lemt par licences anulēšanu.

 

Apmācības. Licencēšana:

 

LPF pilota licence.

LPF licence apstiprina pilota kvalifikāciju LR teritorijā.

Kategorija

Atšifrējums

Para Pro

klase

Lai iegūtu kategoriju, nepieciešams:

Paskaidrojums

A

Students

Para Pro 1-2

Iestāšanās licencētā skolā.

Tiek piešķirta automātiski visiem, kas iestājas licencētā skolā, bet pagaidām uz rokas Latvijā neizsniedz

B

Kluba pilots

Para Pro 3

Vismaz 30 patstāvīgie lidojumi un 5 stundas gaisa laika.

Nolikt “B” - līmeņa LPF teorētisko eksāmenu un veikt ieskaites lidojumu eksaminatora klātbūtnē.

“B” kategorija ir pilotam, kurš pabeidzis pamata apmācības, lidojot mierīgos laika apstākļos ar vinču un ir gatavs turpināt lidojumus klubā ar instruktoru un/vai vecāko pilotu pieskatīšanu, tikai piemērotos laika apstākļos un ar atbilstošo EN A vai B klases spārnu

C

Pilots

Para Pro 4

“B” kategorija, vismaz 60h gaisa laika no kurām 20 sastāda dinaliks, 20 termāļi, 20 kalni, nolikt “C” – līmeņa LPF teorētisko eksāmenu.

Praktiskais eksāmens nav, jo tiek novērtēta lidojumu pieredze.

„C” kategorija ir patstāvīgam pilotam, kurš mierīgi un droši lido termiskos laika apstākļos, māk droši startēt un lidot kalnos, līdzenumos un dinamiskajās plūsmās, prot novērtēt laika apstākļus un pareizi izvēlēties savu maršrutu.

D

Distanču pilots

Para Pro 5

“C” kategorija, vismaz 100h gaisa laika. 5 maršrutu lidojumi kalnos un 5 līdzenumos virs 30 km. Pilns SIV kurss. Eksāmena nav.

„D” kategorija ir pieredzējušam pilotam, kas prot lidot sarežģītos apstākļos un doties garos maršrutos. Labi pārzina lidošanas tehniku, laika apstākļus un gaisa telpu.

E

Paramotora pilots

 

“B” kategorija, minimālais nolidojums ar motoru uz eksāmena brīdi jābūt 6 stundām. Min. 10 lidojumi. Nolikt “E” – līmeņa LPF teorētisko un praktisko eksāmenu

„E” kategorija ir patstāvīgam pilotam, kurš droši lido ar motoru, māk droši startēt un lidot ievērojot gaisa telpas noteikumus. Pilots izprot paramotora tehniku un motorizētās lidošanas īpatnības salīdzinājumā ar brīvo lidojumu

T

Tandēma pilots

 

“C” kategorija, pilns SIV kurss, rekomendācija no instruktora, kas ir LPF biedrs

“T” kategorija ir atbildīgam pilotam ar tandēmlidojumu pieredzi, kurš lido droši un stabili, lai varētu vadāt pasažierus.

I

Instruktors

 

“D”, “E” kategorijas, SIV kurss, rekomendācija no kāda skolas vadītāja - instruktora, kas ir LPF biedrs, 2 gadu pieredze lidošanas skolā, distanču lidojumi virs 60km līdzenumu apstākļos.

Profesionālis - pieredzējis speciālists paraplanierisma sportā, kas ir ieguvis visas kategorijas un spēj profesionāli apmācīt uz jebkuru no kategorijām.

 Kopš 2018.gada ir ieviestas jaunas pilotu kvalifikācijas kategorijas, sīkāk par tām - LPF rokasgrāmatā.

IPPI karte.

IPPI karte apliecina nacionālajā licencē uzrādītās pilota kvalifikācijas atbilstību starptautiskajiem Para Pro standartiem. LPF izdotajās licencēs ievērota šāda kategoriju atbilstība ParaPro iedalījumam: 

ParaPro 1-2 = A (LPF)
ParaPro 3    = B (LPF)
ParaPro 4    = C (LPF)
ParaPro 5    = D (LPF)

FAI sporta licence

Vairums sporta federāciju, ieskaitot Starptautisko Aviosporta federāciju (FAI), sportistiem, kuri piedalās starptautiskās sacensībās, izsniedz īpašas sporta licences. FAI Sporta licences ir obligātas dalībai FAI 1 un FAI 2 kategorijas sacensībās. Licenes izsniedz valstu nacionālās aviosporta organizācijas un tās apstiprina sportista tiesības pārstāvēt attiecīgo valsti, kā arī to, ka sportists apņemas ievērot FAI Sporta kodeksu. Latvijā FAI licences izsniedz un pagarina Latvijas Aeroklubs. Lai iegūtu FAI sporta licenci, raksti uz [email protected].

Papildus informāciju var iegūt FAI mājas lapā.