Latvijas Paraplanierisma Izcilības Balva

APSTIPRINĀTS

Biedrības “Latvijas Paraplanierisma federācija”

valdes sēdē

“Latvijas Paraplanierisma Izcilības Balva”

NOLIKUMS

 

1. Nolikuma “Latvijas Paraplanierisma Izcilības Balva” (turpmāk – Izcilības balva) izstrādes mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiek organizēts Izcilības Balvas popularizēšanas, atbalstītāju piesaistes, lēmumu pieņemšanas un Izcilības balvas pasniegšanas process.

 

2. Izcilības balvas mērķis ir veicināt Latvijas paraplānu pilotu aktīvu dalību biedrības “Latvijas Paraplanierisma federācija” (turpmāk - LPF) organizētās vai atbalstītās sacensībās personīgai izaugsmei un Latvijas paraplanierisma popularizēšanai Latvijā un ārpus Latvijas.

 

3. Izcilības balva ir ceļojošs kauss, kas reizi gadā tiek pasniegts Latvijā licencētam paraplāna pilotam, kurš iepriekšējā kalendārā gadā visaktīvāk un visrezultatīvāk ir piedalījies LPF organizētās vai atbalstītās sacensībās. Katra gada uzvarētāja vārds tiek iegravēts uz ceļojošā kausa. Ja tehniski nav iespējams uz ceļojošā kausa iegravēt jaunu vārdu, tad ceļojošais kauss tiek nodots LPF glabāšanai, izgatavojot jaunu kausu turpmākai izmantošanai.

 

4. Izcilības balvai ir balvu fondu, un to veido privāti mērķziedojumi.

 

5. Lēmumu par Izcilības balvas balvu fonda mērķziedojumu sadali un/vai papildus nomināciju piešķiršanu pieņem fiziskas personas, kas iepriekšējā kalendārā gada laikā ir veikuši mērķziedojumu LPF bankas norēķinu kontā (turpmāk - Padome). Par katriem ziedotiem 50.00 EUR (piecdesmit eiro un 0 centi) iepriekšējā kalendārā gada laikā (no 1. janvāra līdz 31. decembrim) ziedotājam tiek piešķirta 1 (viena) balss. Lēmums tiek pieņemts ar vienkāršu balsu vairākumu nākamā gada janvārī. Gadījumā, ja Padomes loceklis ir Latvijā licencēts paraplāna pilots, kurš nominēts Izcilības balvas saņemšanai, Padomes loceklis balsojumā nepiedalās.  LPF tiek atstātas VETO balss tiesības.

Ziedojums ir jāveic:

Latvijas Paraplanierisma federācija

Reģ.Nr.: 40008062282

Konts: A/S SWEDBANK, LV77HABA0551012413176, HABALV22

ar norādi “Izcilības balvas fondam”.

 

6. Izcilības balvas sekretariāta funkcijas veic LPF.

 

7. Izcilības balva ir speciālā dizainā veidots stikla kauss, kas tiek pasniegts 1 (vienu) reizi gadā LPF ikgadējā apbalvošanas pasākumā. Ja mērķziedotāji ir pieņēmuši lēmumu par ikgadējo balvu fondu un / vai papildus nomināciju piešķiršanu, tos izziņo un pasniedz  1 (vienu) reizi gadā LPF ikgadējā apbalvošanas pasākumā.

 

8. Vērtēšanas nosacījumi Izcilības balvas piešķiršanai:

8.1. Padome katra gada janvārī apstiprina un LPF mājas lapā publicē to sacensību sarakstu, kuras tiks vērtētas Izcilības balvas ieskaitē;

8.2. 2024.gada sacensību saraksts, kuras tiks vērtētas 2024 gada Izcilības balvas ieskaitē:

·       Latvijas PGA Kausa 2024 otrais un trešais posms

·       Latvijas XC Kausa 2024 visi posmi

·       Latvijas atklātais paraplanierisma čempionāts maršrutlidojumos 2024, FAI 2

·       Latvijas Kalnu čempionāts 2024

·       XContest Latvija, OPEN

·       X-Jūrkalne 2024

·       Prezidenta Kauss 2024

·       Latvijas čempionāts lidojumos ar motoparaplānu 2024

·       FunCup 2024 (ieskaitē - tikai lidojumu rezultāti)

8.3. Izcilības balvas saņēmējs tiek noteikts pēc lielāko punktu formulas, katrās sacensībās punktus sadalot pēc principa -  1.vieta – 26 punkti, 2.–22punkti, 3.–19punkti, 4.–17punkti, 5.-16punkti, 6.-15punkti, 7.-14punkti,utt. līdz 20.- 1 punkts, zemākas vietas - 0 punkti, piloti, kuri sacensībās nepiedalās - 0 punkti.

 

9. Izcilības balvas reitings tiek publicēts LPF mājas lapā divu nedēļu laikā pēc to sacensību, kuras iekļautas tekošā gada Izcilības balvas sacensību sarakstā rezultātu publicēšanas.

 

10. Nolikumu var papildināt, grozīt vai atcelt ar LPF lēmumu.

 

 

LPF prezidents

Normunds Pakulis

[email protected]

 

 

 

 

 

<!--[if gte mso 9]> <w:LsdException Locked