Latvijas XC Kauss 2018, nolikums

 

XC KAUSS 2018

LATVIJAS SACENSĪBU SERIĀLS MARŠRUTLIDOJUMOS AR  PARAPLĀNU

 

 

Apstiprināts LPF valdē 09.01.2018.

LPF prezidents N. Pakulis:      

SACENSĪBU NOLIKUMS

 

 1. SACENSĪBU MĒRĶIS
  1. Popularizēt maršrutlidošanu ar paraplānu, attīstīt pilotu prasmes.
  2. Noteikt valsts labākos pilotus šinī kategorijā.

 

 1. FORMĀTS
  1. Sacensību formāts ir iespējami ātrāka lidošana noteiktos maršrutos starp GPS koordinātās dotiem punktiem (noteikta rādiusa gaisa cilindriem ap šiem punktiem).
  2. Maršrutu iespējamo kontrolpunktu, kā arī starta vietu koordinātes ir lejuplādējamas no sacensību oficiālās interneta vietnes https://sites.google.com/site/xckauss2013/
  3. Vērtēšana notiek punktu izteiksmē pēc lidojumu GPS ierakstiem, izmantojot starptautisko FAI sacensību vērtēšanas sistēmu FS software. Sakarā ar to, ka startus vinčošanās formātā nevar nodrošināt vienlaicīgi, tiek izslēgti vērtējuma kritēriji lead points un arrival points.
  4. Sacensības notiek kā ikgadējās maršrutu lidojumu sezonas (aprīlis – augusts) seriāls vairākos posmos, katrs posms – divas dienas. Katrā no sacensību dienām dalībniekiem tiek dots atšķirīgs lidojuma uzdevums (turpmāk – „tāsks”). Sacensību posmiem tiek rezervētas sešas nedēļu nogales, kopā 12 dienas. Ja noteiktajos datumos nav lidošanai piemēroti laika apstākļi, sacensību rīkotāji attiecīgo posmu savlaicīgi atceļ, vai arī posmā rīko tikai vienu tāsku.
  5. Sacensību seriāls tiek noslēgts, ja ir notikuši seši sacensību tāski.
  6. Ja sestais sacensību tāsks ir noticis pirmajā posma dienā (sestdienā), bet nākošajā dienā ir lidojumiem labvēlīgi apstākļi, tad kā pēdējais tiek rīkots septītais tāsks.
  7. Sacensības tiek uzskatītas par notikušām, ja sezonā ir noticis vismaz viena posma viens tāsks.
  8. Sacensību sezonas uzvarētāji tiek noteikti, dalībniekiem summējot visos posmos iegūtos punktus.

 

 1. VIETA UN LAIKS
  1. Sacensību areāls ir visa paraplānu lidojumiem atļautā Latvijas teritorija.
  2. Katrā  no posmiem, ja iespējams, sacensības notiek atšķirīgā starta vietā. Kopumā ir noteiktas 11 iespējamās starta vietas, kuras organizatori izvēlas atkarībā no piemērotākiem lidošanas apstākļiem konkrētajās sacensību dienās.
  3. Informācija par katra sacensību posma norisi, kā arī par tā norises vietu tiek ne vēlāk kā divas dienas pirms plānotā posma izziņota atsevišķi caur interneta vietnēm https://sites.google.com/site/xckauss2013/, www.paraglidingforum.lv, kā arī izmantojot viedtālruņu aplikācijas Whatsapp grupu XC-Maršrutlidojumi.
  4. Par apmešanos un ēdināšanu sacensību vietās piloti rūpējas patstāvīgi. Ja apmešanās tiek noteikta maksas kempingā, organizatori sedz telšu vietu izmaksas.

 

 1. SACENSĪBU KALENDĀRS
  1. Pirmais posms – 2018. gada 12. un 13. maijs.
  2. Otrais posms – 2018. gada 26. un 27. maijs.
  3. Trešais posms – 2018. gada 16. un 17. jūnijs.
  4. Ceturtais (rezerves) posms – 2018. gada 30. jūnijs un 01. jūlijs.
  5. Piektais (rezerves) posms – 2018. gada 21. un 22. jūlijs.
  6. Sestais (rezerves) posms – 2018. gada 18. un 19. augusts.

 

 1. ORGANIZATORI
  1. Sacensības organizē Latvijas Paraplanierisma federācija (LPF) sadarbībā ar paraplanieristu klubiem „Spārni” „Adrenalīns” un “Ultra”
  2. Sacensību direktors – Ivars Šļivka, tālr. 29242950, e-pasts: [email protected].
  3. Galvenais tiesnesis – Valdis Brokāns, tālr. 29563637, e-pasts: [email protected].
  4. Tiesnesis – Andrejs Puķītis, tālr. 29117663, e-pasts: [email protected].
  5. Atbildīgais par pilotu atvešanu pēc veiktajiem maršrutiem uz starta vietu (turpmāk – „retrīvs”)   – Normunds Pakulis, tālr. 26841427, e-pasts: [email protected]
  6. Sacensību sekretāri, starta tiesneši un transporta dispečeri pilotu atvešanai starta vietā tiek paziņoti atsevišķi, sākoties katram sacensību posmam.

 

.............................................................................................................................................................................

SACENSĪBU NOTEIKUMI

 

 1. DALĪBNIEKI
  1. Sacensībās piedalās kvalificēti Latvijas un ārzemju piloti, uzrādot sacensību brīdī spēkā esošu paraplāna pilota licenci, kas atbilst starptautiskajai paraplanierisma pilotu kategorijai ParaPro 3 vai augstākai. Pilotiem, kas sacensībās piedalās ar tandēma paraplāniem ir nepieciešama šai kategorijai atbilstoša un derīga pilota licence.
  2. Ārzemju pilotiem papildus licencei ir jāuzrāda arī starptautiskā IPPI karte.
  3. Sacensībās ir atļauts lidot tikai ar sertificētiem solo vai tandēma paraplāniem, kas atbilst EN sertifikācijas klasei A, B, C vai D.
  4. Sacensībās aizliegts piedalīties ar paraplāniem, kas neatbilst attiecīgā pilota kvalifikācijai, t.i. – pilotiem ar Latvijas paraplānu pilota B kategorijas licenci (atbilst ParaPro 3), ir atļauts lidot tikai ar EN-A un EN-B sertifikācijas klasi ieguvušajiem paraplāniem, ar C kategorijas licenci (atbilst ParaPro 4), - ar EN-A, EN-B vai EN-C klases paraplāniem, bet ar D kategorijas licenci (atbilst ParaPro 5), - ar EN-A, EN-B, EN-C vai EN-D klases paraplāniem.
  5. Minimālais dalībnieku skaits katrā no posmiem – 10. Ja ir pieteicies mazāks dalībnieku skaits, tad posms tiek atcelts.
  6. Maksimālais dalībnieku skaits katrā no posmiem – 50. Ja ir pieteicies lielāks skaits, organizatoriem ir tiesības veikt dalībnieku atlasi. Ārzemju pilotiem, ja tādi ir pieteikušies, posmā tiek garantētas līdz10 dalībnieku vietas. Pārējie atlases kritēriji ir augstāka pilota kvalifikācija un pieredze. Atlasi veic sacensību galvenais tiesnesis.

 

 1. VĒRTĒŠANAS KATEGORIJAS
  1. Absolūtajā individuālajā vērtējumā “Open” iek vērtēti visu dalībnieku rezultāti neatkarīgi no paraplānu klases, pilotu pieredzes un dzimuma.
  2. Individuālajā vērtējumā “Standard” klasē tiek vērtēti to dalībnieku rezultāti, kas sacensībās ir piedalījušies ar EN-A un EN-B sertifikācijas klases paraplāniem.
  3. Jauno pilotu “Rookie” klasē tiek vērtēti rezultāti pilotiem, kuri nevienā no iepriekšējām sezonām maršrutu lidošanassacensībās, tai skaitā - Latvijas Fun Cup, kā arī ārzemju sacensības, nav piedalījušies.
  4. Vērtēti tiek gan katra atsevišķā posma rezultāti, gan sacensību kopvērtējums, summējot katra pilota iegūtos punktus visos lidojuma uzdevumos (tāskos).
  5. Piloti ir tiesīgi atsevišķos lidojuma uzdevumos (tāskos) mainīt paraplānu. Ja pilots piedalās ar dažādu sertifikācijas kategoriju paraplāniem, “Standard” klases ieskaitē tiek vērtēti tikai ar šīs kategorijas paraplānu veiktie lidojumi.
  6. Tandēmu pilotu rezultāti tiek vērtēti kopējā ieskaitē ar citiem attiecīgās paraplānu sertifikācijas klases pilotu rezultātiem.

 

 1. DALĪBNIEKIEM MINIMĀLI NEPIECIEŠAMAIS INVENTĀRS
  1. Lidojumam derīgs paraplāns un uzkabe, rezerves izpletnis, ķivere.
  2. Vinčas atkabe.
  3. Rācija.
  4. Viedtelefons ar uzinstalētu Whatsapp aplikāciju. Izņēmuma gadījumā – parastais mobīlais telefons.
  5. GPS navigators, kas formatizēts koordinātu nolasīšanas sistēmā grādi–minūtes–minūšu tūkstošdaļas, ar ielādētiem šo sacensību kontrolpunktiem.
  6. Variometrs vai cita veida altimetriskā ierīce ar nolasāmiem augstuma rādījumiem.
  7. Kabelis lidojumu maršrutu lejuplādēšanai no GPS (izņemot „Garmin” modeļiem).

*Ļoti ieteicama (pagaidām nav obligāta) ir ierīce vai viedtelefona aplikācija, kas maršrutā nodrošina pilota atrašanās vietas koplietošanu (live tracking).

 

 1. DALĪBAS MAKSA
  1. Dalības maksa ir EUR 25, 00 par katru no 2 dienu posmiem un EUR 20, 00 par katru 1 dienas posmu. Jaunajiem pilotiem, kuri pirmo reizi piedalās maršrutlidojumu sacensības (par tādām tiek uzskatītas arī sacensības Latvijas  FunCup), pirmajā sacensību posmā, kurā tie piedalās, tiek piemērota speciālā dalības maksa – EUR 15, 00 par 2 dienu posmu vai EUR 10, 00 par 1 dienas posmu.
  2. Dalības maksa nodrošina dalībnieku vinčošanu sacensību lidojumiem.
  3. Dalības maksu, reģistrējoties sacensību posmam, pilots iemaksā LPF bankas kontā, maksājuma uzdevumā obligāti norādot arī sacensību posma numuru.  Konta rekvizīti - Biedrība "Latvijas Paraplanierisma Federācija"; reģ. Nr.: 40008062282;  A/S SWEDBANK; LV77HABA0551012413176. Nav vēlams, bet ir pieļaujams maksājumu veikt arī avansā - vairākiem posmiem, tos norādot maksājuma uzdevumā.
  4. Gadījumā, ja nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ sacensību posms nenotiek, veiktā iemaksa pilotam netiek atmaksāta, bet saglabājas kā depozīts nākošo sacensību posmu dalības maksas segšanai.
  5. Ienēmumi par dalības maksām tiek izlietoti tikai sacensību rīkošanas tiešo izdevumu apmaksai un balvu fondam. Sacensību organizatori un tiesneši savus pienākumus veic kā brīvprātīgo darbu un atalgojumu nesaņem. Sacensības līdzfinansē LSFP un LPF.
  6. Sacensībās tiek nodrošināta visu dalībnieku atvešana (retrīvs) no jebkuras nosēšanās vietas maršrutā līdz sacensību nometnei, vai līdz starta vietai. Par šiem pakalpojumiem dalībnieki norēķinās atsevišķi, saskaņā ar tarifu – 0,25 EUR par retrīvam patērētā brauciena kilometru (rēķinot kopā uz visiem vienā braucienā atvestajiem pilotiem). Minētie norēķini dalībniekiem ir jāveic tieši ar šo pakalpojumu nodrošinātājiem.  

 

 

 1. DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA
  1. Pirms katra sacensību posma dalībnieki sacensībām piereģistrējas elektroniski, aizpildot pieteikuma veidlapu sacensību interneta vietnē https://sites.google.com/site/xckauss/. Reģistrācija pilotiem ir jāveic ne vēlāk kā līdz plkst. 17.00 iepriekšējā dienā pirms sacensībām.
  2. Pilotiem, kas nav veikuši elektronisko reģistrāciju līdz noteiktajam laikam, izņēmuma kārtā to ir iespējams veikt arī sacensību dienā līdz plkst. 10.30 tieši sacensību vietā. Šinī gadījumā pilotiem par posmu papildus dalības maksai ir jāveic arī  reģistrācijas kavējuma maksa  -  EUR 5, 00.
  3. Ierodoties sacensību vietā, dalībnieki līdz plkst. 10.30 piesaka savu ierašanos sacensību sekretariātā un paraksta apliecinājumu par gatavību startam, iespējamo risku apzināšanos un uzņemšanos.
  4. Pēc minēto procedūru veikšanas sekretariāts veic dalībnieku kārtas numuru izlozi.

 

 1. LIDOJUMU MARŠRUTI
  1. Pirms katra posma sacensību organizatori izvēlas no dalībnieku vidus lidojumu uzdevuma komiteju 4 pieredzējušu pilotu sastāvā.
  2. Lidojuma uzdevuma komiteja izvēlas lidojuma maršrutu uzdevumus, nosaka starta laiku,  kontrolpunktu cilindru lielumu, u. c. lidojuma uzdevuma detaļas, ko paziņo brīfingā pirms sacensībām.
  3. Maršruti tiek noteikti izmantojot sacensību oficiālos kontrolpunktus, ko dalībnieki ir lejupielādējuši GPS ierīcēs pirms sacensībām no sacensību oficiālās interneta vietnes vai arī sacensību vietā, izmantojot sekretariāta pakalpojumus.
  4.  Sacensību organizatoriem, vadoties no konkrētās sacensību dienas apstākļiem, ir tiesības noteikt arī papildus kontrolpunktus.

 

 1. STARTI
  1. Starti – pilotu vinčošana posma pirmajā dienā notiek izlozēto pilotu numuru augošā secībā, sākot no pirmā. Otrajā dienā tiek saglabāta startu secība, bet kā pirmais startē saraksta vidū esošais pilots.
  2. Starta tiesnesis ir tiesīgs nepielaist pilotu pie starta, ja pilotam nav sacensību prasībām atbilstoša inventāra,  vai arī pilots ir acīmredzami neatbilstošā fiziskajā vai psiholoģiskajā kondīcijā.
  3. Starta tiesnesis ir tiesīgs pilotu nepielaist pie atkārtota starta, ja tam ir pamatotas šaubas par pilota prasmēm startēšanai ar vinču.
  4. Starta tiesnesis ir tiesīgs pārcelt pilota startu uz rindas beigām, ja viņš nav laicīgi sagatavojies startam.
  5. Pilots ir tiesīgs uzkavēties startā, piemēram, gaidot labvēlīgākus apstākļus, tikai tad, ja tam piekrīt pārējie piloti, kas atrodas rindā aiz startējošā. Nesaņemot šādu atļauju, pilotam vai nu ir jāstartē, vai arī jāpārvietojas uz rindas beigām.
  6. Piloti, kas ierodas uz atkārtotiem startiem, startē rindas beigās, ierašanās secībā.
  7. Sacensības tiek uzskatītas par notikušām, ja visiem dalībniekiem ir bijusi iespēja startēt.

 

 1. KOMUNIKĀCIJA, RETRĪVS
  1. Sacensību radio frekvence, par pilotu atvešanu no maršruta (retrīvu) atbildīgā koordinatora telefona numurs un citi svarīgie telefona numuri tiek paziņoti brīfingā pirms sacensībām.
  2. Sacensību laikā visiem dalībniekiem ir jābūt rācijās aktivizētai sacensību radio frekvencei. Radio sakari tiek izmantoti tikai sacensību laikā - svarīgas informācijas nodošanai pilotiem no organizatoiem vai lidojumu uzdevuma komitejas, vai arī īpaši svarīgiem pilotu ziņojumiem ārkārtas gadījumos.
  3. Visi sacensību dalībnieki, kuru rīcībā ir viedtālruņi, no organizatoru puses tiek iesaistīti aplikācijas Whatsaap grupā „XCkauss 2018 retrīvs”. Šo grupu nav paredzēts izmantot komunikācijai, bet tikai informācijai par pilotu atrašanās vietu un viņu rīcību pēc piezemēšanās. Retrīva koordinators pēc šīs informācijas koordinē retrīva transporta maršrutus. Tiešsaistē visu sacensību laiku ir arī retrīva transports.
  4. Uzreiz pēc katras piezemēšanās, sacensību dalībnieki, kuri vēlas izmantot retrīvu, kopīgo Whatsapp grupai „XCkauss 2018 retrīvs” savu atrašanās vietu, izmantojot reāllaika tiešsaisti.
  5. Tiešsaisti aplikācijā piloti deaktivizē pēc to nogādāšanas starta vietā ar retrīva transportu, vai arī gadījumos, kad, nesaigaidot šo transportu, nolemj no retrīva atteikties.
  6. Ja pilotiem pēc piezemēšanās oficiālā retrīva pakalpojumi nav nepieciešami, tie, neatkarīgi no atrašanās vietas uz minēto Whatsapp grupu nosūta savu sacensību numuru un burtu salikumu OK, piemēram - 22 OK.
  7.  Izņēmuma gadījumos, tie piloti, kuriem nav viedtelefonu, pēc katras piezemēšanās nosūta  retrīva koordinatoram telefona SMS ziņojumu, kurā norāda pilota sacensību numuru un atrašanās vietas koordinātes, piemēram - 23  N56.12,715  E025.45,335, bet, ja retrīvs nav nepieciešams, - pilota sacensību numuru un burtu salikumu OK, piemēram - 23 OK.

 

 1. LIDOJUMU DROŠĪBA, LIDOJUMA UZDEVUMU ATCELŠANA
  1. Pilots pats ir uzņēmies atbildību par sava lidojuma drošību un ar lidojumu saistītajiem riskiem. Tas tiek apstiprināts, pilotam pirms katra posma parakstot sagatavoto apliecinājumu.
  2. Sacensības notiek tikai lidojumiem piemērotos laika apstākļos, par ko ir atbildīgi sacensību organizatori un lidojumu komiteja. Iestājoties riskantai meteoroloģiskajai situācijai sacensību laikā, starti tiek uz laiku pārtraukti vai arī sacensības (konkrētais tāsks) tiek atceltas, par ko sacensību frekvencē paziņo sacensību galvenais tiesnesis vai jebkurš no pilotiem - lidojuma komitejas locekļiem. Pilotiem pēc paziņojuma saņemšanas par tāska atcelšanu lidojumi ir jāpārtrauc un droši jāveic nosēšanās.
  3. Sacensību dalībniekiem ir ļoti ieteicams iepriekš iegādāties veselības apdrošināšanas polisi ar atbilstošiem riskiem, tai skaitā – civiltiesiskajiem. 
  4. Sacensību vietā ir pieejama neatliekamā medicīniskā palīdzība.

 

 1. LIDOJUMU GPS IERAKSTU NODOŠANA
  1. Sacensību lidojumu GPS ierakstus (“trekus”) dalībnieki augšuplādē interneta vietnē www.xcontest.org
  2. Iespēju robežās, pēc sacensību pirmās dienas, trekus no dalībnieku GPS ierīcēm sacensību tiesneši lejupielādē sacensību vietā, nosakot arī attiecīgā tāska neoficiālos rezultātus.
  3. Lidojumi netiek vērtēti, ja tā treki tiesnešiem nav pieejami līdz plkst. 23.59 nākamajā pirmdienā pēc sacensībām.

 

 1. VĒRTĒŠANA, PROTESTI
  1. Rezultāti tiek vērtēti ar FS Software – official CIVL XC competition scoring for Hang and Para gliding.
  2. Ja pilots lidojuma uzdevumā ir veicis vairākus startus, vērtēts tiek labākais.
  3. Par gaisa telpas izmantošanas noteikto augstuma ierobežojumu pārkāpšanu, piloti tiek sodīti, atņemot 1% punktu no tāska rezultāta par katru pārkāpto metru.
  4. Piloti var tikt sodīti ar 20–50 % iegūto punktu anulēšanu par pierādītiem lidojuma noteikumu pārkāpumiem, kas var apdraudēt pilota vai trešo personu drošību, kāi arī par ielidošanu mākoņos.
  5. Par bīstamu situāciju izraisīšanu – pilota attiecīgā tāska rezultāts tiek anulēts.
  6. Lēmumu par sodīšanu pieņem un soda apmēru nosaka sacensību galvenais tiesnesis.
  7. Rezultāts tiek ieskaitīts, ja lidojuma maršruta GPS trekā ir pārtraukumi, kuri nepārsniedz 10 minūtes.
  8. Protesti tiek pieņemti tikai rakstiskā veidā ne vēlāk kā vienu diennakti pēc tāska rezultātu publicēšanas, protesta iesniedzējam vienlaikus iemaksājot sacensību kasē EUR 25,00.
  9. Protestus izskata un lēmumu par tiem pieņem sacensību galvenais tiesnesis.
  10. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātie EUR 25,00 protesta iesniedzējam tiek atmaksāti.

 

 1. REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

Rezultāti tiek publicēti sacensību oficiālajā vietnē https://sites.google.com/site/xckauss2013/ un platformā www.paraglidingforum.lv ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc katra sacensību posma.

 

 1. APBALVOŠANA
  1. Apbalvošana gan kopvērtējuma, gan atsevišķo posmu uzvarētājiem un laureātiem katrā no vērtēšanas kategorijām notiek nākamā gada sākumā, paraplanierisma sezonas noslēguma pasākumā Cēsu viesu namā „Laso”. Pasākuma laiks tiek izziņots stsevišķi.
  2. Atsevišķu posmu Open kategorijas uzvarētāji un laureāti tiek apbalvoti ar diplomiem.
  3. Absolūtā vērtējuma kopvērtējuma uzvarētājs tiek apbalvots ar īpaši izgatavotu balvu - kausu, kas paliek tam mūžīgā glabāšanā. Visi godalgoto vietu ieguvēji – ar diplomiem un balvām.
  4. Standarta klases un jauno pilotu klases kopvērtējuma uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un balvām.
  5. Organizatori, vadoties pēc dalībnieku sastāva, sacensību gaitā var nodibināt un arī apbalvot jaunas vērtēšanas kategorijas.
  6. Visi sacensību dalībnieki, kuri ir piedalījušies vismaz 75% no sacensību tāskiem un, kuri ir klātienē ieradušies apbalvošanas pasākumā, piedalās sacensību vērtīgākās balvas izlozē. Izlozes uzvarētājam Latvijas paraplanierisma federācija apmaksā EUR 500, 00 vērtībā jebkuru paraplanierisma inventāra pirkumu pie jebkura inventāra ražotāja dīlera pēc izlozes uzvarētāja izvēles, vai arī par šo summu apmaksā paraplanierisma braucienu. Pirkumu uzvarētājs veic līdz kalendārā gada beigām.

 

 

Sacensību direktors I. Šļivka