Aktuāli sacensību pilotiem par dopinga lietošanu

Ar 2024. gada 1.janvāri ir stājušies spēkā jauni Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) noteikumi, kas jāievēro arī aviācijas sporta pilotiem un attiecas uz jebkuru pilotu, kas plāno piedalīties jebkura mēroga sacensībās Latvijā un ārpus Latvijas.

 

Saraksts ar aizliegtajām vielām (angļu valodā) pievienots zemāk. Skaidrojums par galvenajām izmaiņām un to nepieciešamību salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu (angļu valodā) arī pievienots zemāk. Vērts arī iepazīties ar vielu sarakstu (pievienots zemāk), kas ir iekļautas WADA Monitoringa programmā – t.i. tiek pētīta ietekme uz sportistu sniegumiem ar potenciālu nākotnē lemt par šo vielu iekļaušanu aizliegto vielu sarakstā (angļu valodā).

Atbilstoši starptautiskajiem standartiem (atrodami https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/international-standards) WADA lēmumi ir saistoši FAI un FAI biedriem un to pilotiem.

 

Antidoping_2024_list_monitoring_program_en_final_22_september_2023_Monitorings

 

Antidopings_2024list_en_final_22_september_2023

 

Antidopings_2024list_en_final_22_september_2023_Skaidrojums