Prezidenta Kauss 2023, Nolikums

Prezidenta Kauss 2023, Nolikums

PREZIDENTA KAUSS 2023

LATVIJAS MARŠRUTLIDOJUMU SACENSĪBAS

Apstiprināts LPF valdē

LPF prezidents N. Pakulis

 

SACENSĪBU NOLIKUMS

 

1. SACENSĪBU MĒRĶIS

Popularizēt maršrutlidošanu ar paraplānu, attīstīt pilotu prasmes, noteikt labākos pilotus šinī kategorijā.

 

2. SACENSĪBU FORMĀTS

1. Sacensību formāts ir iespējami ātrāka lidošana noteiktos maršrutos starp GPS koordinātās dotiem punktiem (noteikta rādiusa gaisa cilindriem ap šiem punktiem).

2. Maršrutu iespējamo kontrolpunktu, kā arī starta vietu koordinātes ir lejuplādējamas no sacensību reģistrācijas oficiālās interneta vietnes www. civlcomps.org

3. Vērtēšana notiek punktu izteiksmē pēc lidojumu GPS ierakstiem, izmantojot starptautisko FAI sacensību vērtēšanas sistēmu FS software. Sakarā ar to, ka startus vinčošanās formātā nevar nodrošināt vienlaicīgi, tiek izslēgti vērtējuma kritēriji lead points un arrival points.

4. Sacensības notiek vienu dienu.

6. Sacensību uzvarētāji tiek noteikti vērtējot iegūtos punktus.

 

3. VIETA UN LAIKS

1. Sacensību vieta – Krustpils lidlauks.  Sacensību norises laiks – 15.jūlijs 2023.g.. Ierašanās un reģistrācija 10.00 – 10.30., sacensību un drošības brīfings 11.00, starti atkarībā no laika apstākļiem, sākot no 11.30.

2. Starta vietu organizatori izvēlas atkarībā no piemērotākiem lidošanas apstākļiem.

3. Lēmums par sacensību norisi vai to atcelšanu tiek izziņots ne vēlāk kā divas dienas iepriekš, bet informācija par šī posma norises vietu - ne vēlāk kā iepriekšējās dienas pl. 15.00. Izņēmuma gadījumā jau izziņotā sacensību vieta var tikt mainīta, bet pie nosacījuma, ja tam neiebilst neviens no šīm sacensībām reģistrētajiem dalībniekiem.  Izziņošana notiek caur interneta vietni www.paragliding.lv, kā arī viedtālruņu aplikācijas Whatsapp grupu XC-Maršrutlidojumi. Ja ir nepieciešams, pilotu aptauja tiek veikta, izmantojot šo Whatsapp aplikācijas grupu.

4. Par apmešanos un ēdināšanu sacensību vietās piloti rūpējas patstāvīgi.

 

4. ORGANIZATORI

1. Sacensības organizē Latvijas Paraplanierisma federācija (LPF).

2. Sacensību direktors – Artis Kromanis

3. Sacensību galvenais tiesnesis – Matiss Martinivs

4. Sacensību tiesnesis – Normunds Pakulis

5. Sacensību sekretāri, starta tiesneši un transporta dispečeri pilotu atvešanai starta vietā tiek paziņoti atsevišķi, sākoties katram sacensību posmam.

 

5. DALĪBNIEKI

1. Sacensībās piedalās kvalificēti Latvijas piloti, uzrādot sacensību brīdī spēkā esošu paraplāna pilota licenci, kas atbilst starptautiskajai paraplanierisma pilotu kategorijai ParaPro 3 vai augstākai. Pilotiem, kas sacensībās piedalās ar tandēma paraplāniem ir nepieciešama šai kategorijai atbilstoša un derīga pilota licence.

2. Sacensībās ir atļauts lidot tikai ar sertificētiem solo vai tandēma paraplāniem, kas atbilst EN sertifikācijas klasei A, B, C vai D.

3. Sacensībās aizliegts piedalīties ar paraplāniem, kas neatbilst attiecīgā pilota kvalifikācijai, t.i. – pilotiem ar Latvijas paraplānu pilota B kategorijas licenci (atbilst ParaPro 3), ir atļauts lidot tikai ar EN-A un EN-B sertifikācijas klasi ieguvušajiem paraplāniem, ar C kategorijas licenci (atbilst ParaPro 4), - ar EN-A, EN-B vai EN-C klases paraplāniem, bet ar D kategorijas licenci (atbilst ParaPro 5), - ar EN-A, EN-B, EN-C vai EN-D klases paraplāniem.

5. Minimālais dalībnieku skaits – 10. Ja ir pieteicies mazāks dalībnieku skaits, tad sacensības tiek atceltas.

6. Maksimālais dalībnieku skaits – 40. Ja ir pieteicies lielāks skaits, organizatoriem ir tiesības veikt dalībnieku atlasi. Atlasi veic sacensību galvenais tiesnesis.

 

6. VĒRTĒŠANAS KATEGORIJAS

1. Absolūtajā individuālajā vērtējumā “Open” tiek vērtēti visu dalībnieku rezultāti neatkarīgi no paraplānu klases, pilotu pieredzes un dzimuma.

2. Individuālajā vērtējumā “Standard” klasē tiek vērtēti to dalībnieku rezultāti, kas sacensībās ir piedalījušies ar EN-A un EN-B sertifikācijas klases paraplāniem.

3. Individuālajā vērtējumā “Sievietes” klasē tiek vērtēti sieviešu rezultāti, neatkarīgi no paraplānu klases.

4. Tandēmu pilotu rezultāti tiek vērtēti kopējā ieskaitē ar citiem attiecīgās paraplānu sertifikācijas klases pilotu rezultātiem.

 

7. DALĪBNIEKIEM MINIMĀLI NEPIECIEŠAMAIS INVENTĀRS

1. Lidojumam derīgs paraplāns un uzkabe, rezerves izpletnis, ķivere.

2. Vinčas atkabe.

3. Rācija.

4. Viedtelefons ar uzinstalētu Whatsapp aplikāciju. Izņēmuma gadījumā – parastais mobilais telefons.

5. GPS navigators, kas formatizēts koordinātu nolasīšanas sistēmā grādi–minūtes–minūšu tūkstošdaļas, ar lejuplādētiem šo sacensību kontrolpunktiem.

6. Variometrs vai cita veida altimetriskā ierīce ar nolasāmiem augstuma rādījumiem.

Ļoti ieteicama ir arī ierīce vai viedtelefona aplikācija, kas maršrutā nodrošina pilota atrašanās vietas koplietošanu (live tracking).

 

8. DALĪBAS MAKSA

1. Dalības maksa ir 45,00 EUR par sacensībām. Jaunajiem pilotiem, kuri pirmo reizi piedalās maršrutlidojumu sacensības (par tādām tiek uzskatītas arī sacensības Latvijas  Fun Cup), tiek piemērota speciālā dalības maksa – EUR 25.

2. Dalības maksa nodrošina dalībnieku vinčošanu sacensību lidojumiem, retrīvu atpakaļ uz starta vietu.

3. Dalības maksu, reģistrējoties sacensību posmam, pilots iemaksā LPF bankas kontā, maksājuma uzdevumā obligāti norādot arī sacensību nosaukumu.  Konta rekvizīti - Biedrība "Latvijas Paraplanierisma Federācija"; reģ. Nr.: 40008062282;  A/S SWEDBANK; LV77HABA0551012413176.

4. Gadījumā, ja nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ sacensības nenotiek, veiktā iemaksa pilotam tiek atmaksāta.

5. Ieņēmumi par dalības maksām tiek izlietoti tikai sacensību rīkošanas tiešo izdevumu apmaksai un balvu fondam. Sacensību organizatori un tiesneši savus pienākumus veic kā brīvprātīgo darbu un atalgojumu nesaņem. Sacensības līdzfinansē LPF.

 

9. DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA

1. Reģistrācija pilotiem ir jāveic ne vēlāk kā līdz plkst. 20.00 iepriekšējā dienā pirms sacensībām.

2. Pilotiem, kas nav veikuši elektronisko reģistrāciju līdz noteiktajam laikam, izņēmuma kārtā to ir iespējams veikt arī sacensību dienā līdz plkst. 10.30 tieši sacensību vietā. Šinī gadījumā pilotiem par posmu papildus dalības maksai ir jāveic arī  reģistrācijas kavējuma maksa  -  EUR 10,00.

3. Ierodoties sacensību vietā, dalībnieki no 10.00 līdz plkst. 10.30 piesaka savu ierašanos sacensību sekretariātā un paraksta apliecinājumu par gatavību startam, iespējamo risku apzināšanos un uzņemšanos.

4. Pēc minēto procedūru veikšanas sekretariāts veic dalībnieku kārtas numuru izlozi.

 

10. LIDOJUMU MARŠRUTI

1. Pirms sacensībām organizatori izvēlas no dalībnieku vidus lidojumu uzdevuma komiteju 3 pieredzējušu pilotu sastāvā.

2. Lidojuma uzdevuma komiteja izvēlas lidojuma maršrutu uzdevumus, nosaka starta laiku,  kontrolpunktu cilindru lielumu, u. c. lidojuma uzdevuma detaļas, ko paziņo brīfingā pirms sacensībām.

3. Maršruti tiek noteikti izmantojot sacensību oficiālos kontrolpunktus, ko dalībnieki ir lejupielādējuši GPS ierīcēs pirms sacensībām no sacensību oficiālās interneta vietnes vai arī sacensību vietā, izmantojot sekretariāta pakalpojumus.

4. Sacensību organizatoriem, vadoties no konkrētās sacensību dienas apstākļiem, ir tiesības noteikt arī papildus kontrolpunktus.

 

11. STARTI

1. Starti – pilotu vinčošana sacensībās izlozēto pilotu numuru augošā secībā, sākot no pirmā.

2. Starta tiesnesis ir tiesīgs nepielaist pilotu pie starta, ja pilotam nav sacensību prasībām atbilstoša inventāra,  vai arī pilots ir acīmredzami neatbilstošā fiziskajā vai psiholoģiskajā kondīcijā.

3. Starta tiesnesis ir tiesīgs pilotu nepielaist pie atkārtota starta, ja tam ir pamatotas šaubas par pilota prasmēm startēšanai ar vinču.

4. Starta tiesnesis ir tiesīgs pārcelt pilota startu uz rindas beigām, ja viņš nav laicīgi sagatavojies startam.

5. Pilots ir tiesīgs uzkavēties startā, piemēram, gaidot labvēlīgākus apstākļus, tikai tad, ja tam piekrīt pārējie piloti, kas atrodas rindā aiz startējošā. Nesaņemot šādu atļauju, pilotam vai nu ir jāstartē, vai arī jāpārvietojas uz rindas beigām.

6. Piloti, kas ierodas uz atkārtotiem startiem, startē rindas beigās, ierašanās secībā.

 

12. KOMUNIKĀCIJA, RETRĪVS

1. Sacensību radio frekvence, par pilotu atvešanu no maršruta (retrīvu) atbildīgā koordinatora telefona numurs un citi svarīgie telefona numuri tiek paziņoti brīfingā pirms sacensībām.

2. Sacensību laikā visiem dalībniekiem ir jābūt rācijās aktivizētai sacensību radio frekvencei. Radio sakari tiek izmantoti tikai sacensību laikā - svarīgas informācijas nodošanai pilotiem no organizatoriem vai lidojumu uzdevuma komitejas, vai arī īpaši svarīgiem pilotu ziņojumiem ārkārtas gadījumos.

3. Visi sacensību dalībnieki, kuru rīcībā ir viedtālruņi, no organizatoru puses tiek iesaistīti aplikācijas Whatsaap grupā „XCkauss”. Šo grupu sacensību laikā nav paredzēts izmantot komunikācijai, bet tikai informācijas nodošanai par pilotu atrašanās vietu un viņu rīcību pēc piezemēšanās. Retrīva koordinators pēc šīs informācijas koordinē retrīva transporta maršrutus. Tiešsaistē visu sacensību laiku ir arī retrīva transports.

4. Uzreiz pēc katras piezemēšanās, sacensību dalībnieki, kuri vēlas izmantot retrīvu, caur Whatsapp grupu „XCkauss”  pieslēdz tiešsaisti savai atrašanās vietai.

5. Uzreiz pēc tam, kad piloti tiek uzņemti retrīva transportā, vai arī, ja kāda iemesla dēļ nolemj atteikties no pieteiktā retrīva, tie Whatsapp tiešsaistes funkciju deaktivizē.

6. Ja pilotiem pēc piezemēšanās oficiālā retrīva pakalpojumi nav nepieciešami, tie, neatkarīgi no atrašanās vietas uz minēto Whatsapp grupu nosūta savu sacensību numuru un burtu salikumu OK, piemēram - 22 OK.

7. Izņēmuma gadījumos, tie piloti, kuriem nav viedtelefonu, pēc katras piezemēšanās nosūta  retrīva koordinatoram telefona SMS ziņojumu, kurā norāda pilota sacensību numuru un atrašanās vietas koordinātes, piemēram - 23  N56.12,715  E025.45,335, bet, ja retrīvs nav nepieciešams, - pilota sacensību numuru un burtu salikumu OK, piemēram - 23 OK.

 

13. LIDOJUMU DROŠĪBA, LIDOJUMA UZDEVUMU ATCELŠANA

1. Pilots pats ir uzņēmies atbildību par sava lidojuma drošību un ar lidojumu saistītajiem riskiem. Tas tiek apstiprināts, pilotam pirms sacensībām parakstot sagatavoto apliecinājumu.

2. Sacensības notiek tikai lidojumiem piemērotos laika apstākļos, par ko ir atbildīgi sacensību organizatori un lidojumu komiteja. Iestājoties riskantai meteoroloģiskajai situācijai sacensību laikā, starti tiek uz laiku pārtraukti vai arī sacensības (konkrētais tāsks) tiek atceltas, par ko sacensību frekvencē paziņo sacensību galvenais tiesnesis vai jebkurš no pilotiem - lidojuma komitejas locekļiem. Pilotiem pēc paziņojuma saņemšanas par tāska atcelšanu lidojumi ir jāpārtrauc un droši jāveic nosēšanās.

3. Sacensību dalībniekiem ir ļoti ieteicams iepriekš iegādāties veselības apdrošināšanas polisi ar atbilstošiem riskiem, tai skaitā – civiltiesiskajiem. 

4. Sacensību vietā ir pieejama neatliekamā medicīniskā palīdzība.

 

14. LIDOJUMU GPS IERAKSTU NODOŠANA

1. Sacensību lidojumu GPS ierakstus (“trekus”) dalībnieki augšuplādē interneta vietnē www.xcontest.org līdz plkst. 23.59 17.07.2023. Vēlāk iesniegtie treki netiek ņemti uzskaitē.

 

15. VĒRTĒŠANA, PROTESTI

1. Rezultāti tiek vērtēti ar FS Software – official CIVL XC competition scoring for Hang and Para gliding.

2. Apturētu sacensību gadījumā vērtēšana notiek sekojoši:

2.1. Sacensības tiek uzskatītas par notikušām, ja visiem dalībniekiem ir bijusi iespēja startēt un kopš pēdējā dalībnieka starta laika līdz sacensību apturēšanas brīdim ir pagājušas vismaz 60 minūtes. Šeit netiek ņemti vērā piloti – dalībnieki, kuri no startēšanas ir atteikušies labprātīgi.

2.2. Katram no dalībniekiem tiek aprēķināts rezultāts pēc dalībnieka nolidotās distances laika nogrieznī, kurš ir vienāds (jeb maksimāli iespējams) ar laiku, kāds ir pēdējā 1. aplī startējošajam dalībniekam no starta brīža līdz sacensību apturēšanas brīdim.

3. Ja pilots lidojuma uzdevumā ir veicis vairākus startus, vērtēts tiek labākais.

4. Pilots var tikt sodīts ar 20–50 % iegūto punktu anulēšanu par pierādītiem lidojuma noteikumu pārkāpumiem, kas var apdraudēt pilota vai trešo personu drošību, vai arī par ielidošanu mākoņos.

5. Par smagiem pilota pārkāpumiem – gaisa telpas lietošanas ierobežojumu neievērošanu vai bīstamu situāciju izraisīšanu –, sacensību rezultāts tiek anulēts.

6. Lēmumu par sodīšanu pieņem un soda apmēru nosaka sacensību galvenais tiesnesis.

7. Rezultāts tiek ieskaitīts, ja lidojuma maršruta GPS trekā ir pārtraukumi, kuri nepārsniedz 10 minūtes.

8. Protesti tiek pieņemti tikai rakstiskā veidā ne vēlāk kā vienu diennakti pēc sacensību rezultātu publicēšanas, protesta iesniedzējam vienlaikus iemaksājot sacensību kasē EUR 25,00.

9. Protestus izskata un lēmumu par tiem pieņem sacensību galvenais tiesnesis.

10. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātie EUR 25,00 protesta iesniedzējam tiek atmaksāti.

11. Visos gadījumos, kas nav aprakstīti šinī nolikumā, vērtēšanā ir jāvadās pēc noteikumiem FAI Sporting Code Section 7F – XC Scoring CIVL GAP Centralised Cross-Country Competition Scoring for Hang Gliders and Paragliders.

 

16. REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

Rezultāti tiek publicēti sacensību oficiālajā vietnē ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc sacensībām.

 

17. APBALVOŠANA

1. Apbalvošana kopvērtējumā un laureātiem katrā no vērtēšanas kategorijām notiek nākamā gada sākumā, paraplanierisma sezonas noslēguma pasākumā. Pasākuma vieta un laiks tiek izziņoti atsevišķi.

2. Absolūtais uzvarētājs tiek apbalvots ar īpaši izgatavotu balvu - kausu, kas paliek tam mūžīgā glabāšanā. Visi godalgoto vietu ieguvēji – ar diplomiem un balvām.

3. Standarta klases un Sieviešu klases uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un balvām.

 

Sacensību direktors A.Kromanis