1.posma rezultāti

Sacensību rezultāti - Latvijas PGA 1.posma ieskaitē [šeit], FAI ieskaitē [šeit].

Race results -Latvian PGA cup 1ststage [here], FAI [here].