Sacensības Ziemeļu-Austrumu Eiropas kauss Precizitātē “Briljanta Kāja 2019”, 3.posms / Latvijas PGA kausa 3.posms

"Briljanta Kāja 2019, Vaiņode", rezultāti - kopvērtējums, sieviešu ieskaite - šeit.

"Briljanta Kāja 2019, Vaiņode", rezultāti - komandu ieskaite - šeit.

Latvijas PGA Kausa 3.posma rezultāti - šeit.

 
 

Nolikums, Local Regulations - šeit, here

 

 1. 1.    Sacensību norises vieta

Vaiņodes lidlauks (56.405921,21.8871398)

 1. 2.    Norises laiks

2019.gada 24. un 25.augusts. Treniņu lidojumi tiks organizēti 23.augustā.

Rezerves datumi – 2019.gada 31.augusts un 1.septembris, treniņu lidojumi 30.augusts.

 1. 3.    Organizatori

Latvijas Paraplanierisma federācija (LPF)

Sacensību direktors: Normunds Pakulis, +371 26841427, [email protected], palīgs: Māris Kundziņš

Drošības direktors: Māris Barons

Galvenais tiesnesis: Andris Pāže

Pasākuma tiesnesis: Inga Polennikova

Mērķa tiesneši: 6 cilvēki

Starta tiesnesis: Roberto Smuļko, Diāna Frezus, Kaspars Āboliņš                           

Biroja vadītājs, rezultātu apkopošana: Andris Kuzmans, +371 29420202, [email protected], palīgs Inese Šubēvica

 

Naktsmītnes: Baiba Lembere, +371 29102655, [email protected]

 1. 4.    Pasākuma programma

23.augusts, piektdiena, 2019

Ierašanās, izmitināšana Vaiņodes Internātskolā.

12:00 – 18:00(20:00) Treniņu lidojumi, atkarībā no laika apstākļiem (maksa par viņčošanas reizi – 3.00 EUR, norēķināšanās ar vinčotājiem individuāli). Vaiņodes lidlaukā

18:00 – 21:00 Reģistrācija. Vaiņodes Internātskola.

24.augusts, sestdiena, 2019

7:00 Brokastis. Vaiņodes Internātskola.

7:30 – 8:30 Reģistrācija. Vaiņodes Internātskola.

9:30 – 10:00 Atklāšanas ceremonija. Obligāts pilotu vispārīgais un drošības brīfings. Vaiņodes lidlauks.

10:00 – 20:00 Sacensību lidojumi. Vaiņodes lidlauks.

14:00 Pusdienas. Vaiņodes lidlauks.

20:00 – 21:00 Pirmās dienas sacensību rezultāti. Vaiņodes Internātskola.

20:30 Vakariņas. Vaiņodes Internātskola.

22:00 Izkaides pasākumi, u.c.

25.augusts, svētdiena, 2019

7:00 Brokastis. Vaiņodes Internātskola.

8:00 Drošības brīfings. Vaiņodes lidlauks.

9:00 – 13:30 Sacensību lidojumi. Vaiņodes lidlauks.

14:00 Pusdienas. Vaiņodes Internātskola.

14:00 – 15:00 Gala rezultātu izziņošana. Vaiņodes Internātskola.

16:00 Apbalvošanas un Noslēguma ceremonija. Vaiņodes Internātskola.

Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas programmā atbilstoši laika apstākļiem un citiem objektīviem iemesliem. Izmaiņas tiks apstiprinātas no komitejas puses, kas sastāvēs no organizatoru, tiesnešu un pilotu pārstāvjiem, kur vien iespējams.

 1. 5.    Reģistrācija

Termiņš reģistrācijai tiešsaistē – 23.augusts, 2019 plkst.17.00 (pēc vietējā laika).

Tiešsaites reģistrēšanās - http://brilliantfoot.eu/competitions/

 1. 6.    Dalības maksa

Līdz 23.augustam ieskaitot - 50 EUR, vēlāk – 60 EUR.

Pilotiem maksājums jāveic uz kontu:

Latvijas Paraplanierisma federācija,

reģ.Nr.: 40008062282,

konts: A/S SWEDBANK, LV77HABA0551012413176,

HABALV22 ar norādi “Dalības maksa “Briljanta Kāja 2019”, 3.posms, pilota vārds/uzvārds”.

Dalības maksa ietver: vinčošanu sacensību dienās, tēja sacensību norises vietā, dzeramais ūdens, diplomi, medaļas, balvas, organizatoriem un tiesnešiem naktsmītnes, bezmaksas WiFi.

 1. 7.    Naktsmītnes

Vaiņodes Internātskolā (56.435036, 21.877022). Samaksa skaidrā naudā reģistratūrā.

Maksa par vienu vietu – 15 EUR no cilvēka dienā. Iekļauts – vieta istabiņā, gultas veļa, kopējā duša.

Pieejami divvietīgi, trīsvietīgi, četrvietīgi numuriņi. Lūgums kooperēties pašiem.

Maksa par gulēšanu kopējā telpā uz sava matrača, savā guļammaisā – 7 EUR dienā (duša iekļauta).

Iespēja gulēt savās līdzpaņemtajās teltīs, blakus Internātskolai, maksa par vienu cilvēku – 3,50 EUR dienā (duša iekļauta).

Personālam un tiesnešiem naktsmītnes – bezmaksas.

Par šo lūdzam individuāli kontaktēties ar Baiba Lembere, +371 29102655, [email protected]

 1. 8.    Ēdināšana

Pilotiem un personālam tiks nodrošinātas pusdienas abās sacensību dienās sacensību norises vietā un vakariņas pirmajā sacensību dienas vakarā naktsmītnē, brokastis otrajā sacensību dienā naktsmītnē. Ir iespējams pieteikt veģetāru ēdienu, pirms ierašanās to iepriekš jāpaziņo organizatoriem rakstot uz [email protected].

Maksa par ēdināšanu pilotiem – 20 EUR. Samaksa skaidrā naudā reģistratūrā.

Personālam un tiesnešiem – bezmaksas.

 

 1. 9.    Vinčošana

Treniņdienā tiks nodrošinātas 2-3 pasīvās vinčas sacensību norises vietā. Maksa par viņčošanas reizi – 3.00 EUR, norēķināšanās ar vinčotājiem individuāli.

Sacensību dienā vinčošanu nodrošinās 4 pasīvās vinčas (3 – hidrauliskās, 1 – mehāniskā), maksa par vinčošanu sacensību dienās iekļauta dalības maksā.

 

Aicinājums! Lūdzu pilotus, kas plāno ņemt dalību šajās sacensībās, reģistrēties laicīgi, lai organizatori var savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavoties šim briljanta pasākumam. Reģistrācijas saite:http://brilliantfoot.eu/competitions/

 

Paldies un uz tikšanos Vaiņodē.

Normunds Pakulis, pasākuma direktors


 

Кубок на точность приземления на параплане стран Cеверо-Bосточной Европы “Бриллиантовая нога 2019“ 3 этап /

Латвийский PGA кубок, 4 этап

(FAI cat.2)

 

 1. 1.    Место проведения соревнований

Аэродроме Вайньоде (Vaiņode). (56.405921,21.8871398)

 1. 2.    Сроки проведения соревнований

24 -25 августа 2019. Тренировочные полёты 23.08.2019.

Резервные даты 31.08. и 01.09.2019. Тренировочные полёты 30.08.2019.

 1. 3.    Организаторы

Латвийская Федерация Парапланеризма (LPF)

Директор соревнований - Normunds Pakulis, +371 26841427, [email protected], ассистент - Māris Kundziņš

Директор по безопасности: Māris Barons

Главный судья: Andris Pāže

Главный судья мероприятия: Inga Polennikova

Судьи на цели: 6 человек

Стартовый маршал: Roberto Smuļko, Diāna Frezus, Kaspars Āboliņš                           

Руководитель бюро, обработка результатов: Andris Kuzmans, +371 29420202, [email protected], ассистент Inese Šubēvica

Ответственный за размещение: Baiba Lembere, +371 29102655, [email protected]

 1. 4.    Программа соревнований

23 Август, пятница, 2019

приезд и размещение участников в интернатшколе Вайньоде.

12:00 – 18:00(20:00) Тренировочные полеты  в зависимости от погодных условий. Аэродром Вайньоде.

Oплата за один полёт– 3.00 EUR, рассчитываться с буксировщиками индивидуально.

18:00 – 21:00 Регистрация. Интернатшкола Вайньоде.

 

24 Август, суббота, 2019

7:00 Завтрак. Интернатшкола Вайньоде.

7:30 – 8:30 Регистрация. Интернатшкола Вайньоде.

9:30 – 10:00 Церемония открытия соревнований. Всеобщий брифинг и брифинг по безопасности. Участие всем участникам строго обязательно. Аэродром Вайньоде.

10:00 – 20:00 Соревновательные полеты. Аэродром Вайньоде.

14:00 Обед. Аэродром Вайньоде.

20:00 – 21:00 Подведение итогов первого дня. Интернатшкола Вайньоде.

20:30 Ужин. Интернатшкола Вайньоде.

22:00 Развлекательные мероприятия, и.п.

 

25 Август, воскресенье, 2019

7:00 Завтрак. Интернатшкола Вайньоде.

8:00 Брифинг по безопасности. Аэродром Вайньоде.

9:00 – 13:30 Соревновательные полеты. Аэродром Вайньоде.

14:00 Обед. Интернатшкола Вайньоде.

14:00 – 15:00 Подведение итогов соревнований. Интернатшкола Вайньоде.

16:00 Награждение победителей и церемония закрытия соревнований. Интернатшкола Вайньоде.

Организаторы вправе менять программу зависимости от погодных условий и других обективных причин. Участники будут информированы об изменениях которые принимут организаторы, судейская коллегия и представители пилотов.

 1. 5.    Регистрация

Регистрация на сайте до 23 Августа, 2019, 17.00 (местное время).

Сайт регистрации: http://brilliantfoot.eu/competitions/

 1. 6.    Соревновательный взнос

До 23 августа (включая) - 50 EUR, после – 60 EUR.

Спортсменам платеж взноса обязательeн по реквизитам:

Latvijas Paraplanierisma federācija,

Рег. но.: 40008062282,

Банк: A/S SWEDBANK

Банковскй счёт: LV77HABA0551012413176,

Код банка: HABALV22

В платеже указать: “ Entry fee Brilliant Foot 2019 3 stage, имя/фамильия”. (латинском шрифте)

 

В стартовый взнос включены подъемы на лебедке во время соревнований, чай, вода, медаьльу, дипломи, проживание и питания для персонала и судей, безплатныи WiFi.

 

 1. 7.    Размещение участников

Интернатшкола Вайньоде (56.435036, 21.877022). Оплата в регистратуре наличными.

Оплата за одноместную кровать – 15 EUR  в день. Включено - место в номере, постельное бельё, общий душ. Доступны двухместные, трёхместные, и четырёхместные номера. Пожалуйста, договоритесь между собой по количеству человек в номерах.

Плата за размещение в общем зале на своём матрасе и  в своём спальном мешке - 7 EUR в день (включая душ).

Участники могут размещаться в собственных палатках рядом с интернатшколой, оплата – 3,50 EUR с человека в день (включая душ).

Проживание для персонала и судей в комнатах - бесплатно.

По размещению участников, пожалуйста, свяжитесь с Baiba Lembere, +371 29102655, [email protected].

 1. 8.    Организация питания

В дни соревнований  будет осуществляться питание спортсменов (два обеда на поле аэродрома, один ужин - первый день, один завтрак – второй день) за отдельную плату - 20 EUR. Оплата в регистратуре наличными.

Можно подать заявку на вегетарианское питание, до приезда об этом необходимо уведомить организаторов, написав на [email protected].

Питание для персонала и судей – бесплатно.

 1. 9.    Буксировка

Тренировочные полёты на аэродроме с пассивной лебедкой (2-3 машины), оплата за один полёт– 3.00 EUR, рассчитываться с буксировщиками индивидуально.

В дни соревнований будет 4 пассивные лебедки (3 - гидравлическиe, 1 – механическая), оплата буксировки включена в соревновательный взнос.

 

Просим всех желающих зарегистрироваться своевременно,  чтобы организаторы могли заранее подготовиться к этому бриллиантовому событию.

Сайт регистрации: http://brilliantfoot.eu/competitions/

До в встречи в Вайньоде.

Директор соревновании - Normunds Pakulis


 

2019 Paragliding Accuracy North-East Europe Cup "Brilliant foot" 3rd Stage /

PGA Latvia Cup, 4th Stage

(FAI cat.2)

 

 1. 1.    Competition Site

Airfield Vainode (Vaiņode). (56.405921,21.8871398)

 1. 2.    Dates

August 24 -25, 2019. Training flights August 23, 2019.

Reserve dates: August 31 and September 01, 2019. Training flights August 30, 2019.

 1. 3.    Organizers

Latvian Paragliding Federation (LPF)

Competition Director: Normunds Pakulis, +371 26841427, [email protected], assistant: Māris Kundziņš

Safety Director: Māris Barons

Chief Judge: Andris Pāže

Event Judge: Inga Polennikova

Target Judges: 6 judges

Launch Marshal: Roberto Smuļko, Diāna Frezus, Kaspars Āboliņš                           

Head of Office and Scoring: Andris Kuzmans, +371 29420202, [email protected], assistant Inese Šubēvica

Accommodation: Baiba Lembere, +371 29102655, [email protected]

 1. 4.    Event Schedule

Friday, August 23, 2019

Arrival, accommodation. Boarding school of Vainode.

12:00 – 18:00(20:00) Training flights according to the weather conditions. Airfield Vainode. One tow – 3.00 EUR. Make refund individually with the winchers by self.

18:00 – 21:00 Registration. Boarding school of Vainode.

 

Saturday, August 24, 2019

7:00 Breakfast. Boarding school of Vainode.

7:30 – 8:30 Registration. Boarding school of Vainode.

9:30 – 10:00 Opening Ceremony, mandatory Pilots General and Safety Briefing. Airfield Vainode.

10:00 – 20:00 Competition Flights. Airfield Vainode.

14:00 Lunch. Airfield Vainode.

20:00 – 21:00 Results of the first day. Boarding school of Vainode.

20:30 Dinner. Boarding school of Vainode.

22:00 Night Party, etc.

 

Sunday, August 25, 2019

7:00 Breakfast. Boarding school of Vainode.

8:00 Safety Briefing. Airfield Vainode.

9:00 – 13:30 Competition Flights. Airfield Vainode.

14:00 Lunch. Boarding school of Vainode.

14:00 – 15:00 Total results. Boarding school of Vainode.

16:00 Award and Closing Ceremony. Boarding school of Vainode.

Organizers reserves rights to change schedule due to weather conditions or other objective reasons. Changes will be voted by committee consisting of organizers, judges and representatives of pilots whenever possible.

 1. 5.    Registration

Deadline for online registration – August 23, 2019, (inclusive),  17:00 (local time).

Registration online link: http://brilliantfoot.eu/competitions/

 1. 6.    Entry fee

50 EUR – August 23, 2019 (inclusive), after 60 EUR.

Pilots entry fee must be transferred to account:

Recipient: Latvijas Paraplanierisma federācija,

Recipient’s ID: 40008062282,

Bank: A/S SWEDBANK

IBAN: LV77HABA0551012413176,

SWIFT: HABALV22

Purpose of the payment: “Entry fee Brilliant Foot 2019 3 stage, pilot name/surname”.

Entry fee includes take-offs on competition days, tee on airfield, water, medals, diplomas, staff’s and judges accommodation and catering, Free WiFi.

 1. 7.    Accommodation

Boarding school of Vainode. (56.435036, 21.877022). Payment in cash on registration.

Sleeping place in the room – 15 EUR  per person per nigh. Included – single bed, linen, common shower. Available rooms with two, three or four beds. Please organise your roommates by self before making reservation.

 

Sleeping place in the group hall by own sleeping matrasses and sleeping bags - 7 EUR  per person per night. Included common shower.

Camping by own tents nearby to boarding school of Vainode – 3,50 EUR per person per night. Included common shower.

Accommodation for staff and judges free.

Reservation and other accommodation information to  Baiba Lembere, +371 29102655, [email protected]

 1. 8.    Catering

There will be provided centralized catering for competitors on competition days - included two lunches on airfield, one dinner on first evening, one breakfast on last morning. Catering fee for competitors for all meals - 20 EUR per person. Payment in cash on registration.

You can apply for vegetarian food, before arrival, you must notify the organizers by writing to [email protected].

Catering for staff and judges free.

 1. 9.    Towing

On training day will be passive winches (2-3 winch cars), one tow – 3.00 EUR. Make refund individually with the winchers by self.

On competition days we will use 4 passive winch cars (3 - hydraulic, 1 – mechanic). Competitions tows are included in entry fee.

 

Note!

Pilots who are interested in participating in this competition, please make an order in advance so that the organizers can better prepare for you this diamond event. Registration link: http://brilliantfoot.eu/competitions/

 

Thank you for attention. See you in Vainode.

Competition Director: Normunds Pakulis