Latvijas atklātais paraplanierisma čempionāts maršrutlidojumos 2023

Latvijas atklātais paraplanierisma čempionāts maršrutlidojumos 2023

Latvijas paraplanierisma sacensības

 

2023. gada 17. - 21. maijs

 

1. Ievads

1.1. Sacensību mērķis ir popularizēt paraplanierisma sporta veidu Latvijā un sniegt starptautisku sacensību pieredzi Latvijas paraplānu pilotiem.

1.2. Paraplanierisma sacensības notiek saskaņā ar FAI Sporta kodeksu, sacensībām FAI2 statuss. Pilota pienākums ir zināt un ievērot FAI Sporta kodeksa Vispārīgās un 7. sadaļas noteikumus, kas spēkā no 2020. gada 26. aprīļa.

1.3. Sacensību mērķis ir nodrošināt sacensību lidojumus, lai noteiktu uzvarētājus katrā klasē un stiprinātu pilotu un starptautisko sadarbību. Pasākums paredzēts pilotiem, kuri ir ieinteresēti sacensties un uzlabot savas prasmes paraplanierismā.

1.4. Sacensībās var piedalīties visi piloti ar derīgu paraplanierisma licenci (B vai augstākas kvalifikācijas LPF licence vai/jeb 3. vai augstākas kategorijas Parapro). Savukārt FAI reitinga punktiem nepieciešama FAI licence.

1.5. Visi piloti lido paši uz savu atbildību. Katra pilota pienākums ir veikt visas nepieciešamās darbības, lai rūpētos par drošību sacensību laikā un nodrošinātu, ka viņi nedarbojas tā, lai sacensību laikā varētu apdraudēt citus pilotus un trešo personu īpašumus. Ar dalību Latvijas paraplanierisma sacensībās visi piloti bez ierobežojumiem atzīst organizatora prasības un atsakās no visām kompensāciju prasībām pret organizatoru.

1.6. Visiem pilotiem ir jāzina aktuālie gaisa telpas izmantošanas noteikumi sacensību areālā un tie jāievēro.

1.7. Organizators nodrošina drošas un godīgas sacensības.

 

2. Organizators, sacensību norises vieta un grafiks

2.1. Sacensības organizē Latvijas Paraplanierisma federācija.

2.2. Sacensības notiek Latvijas dienvidaustrumu daļā, sacensību pamatstarta vieta ir Krustpils lidlauks. Pēc organizatoru lēmuma, atbilstoši laika apstākļiem, starta vieta var tikt pārcelta citviet Latvijas dienvidrietumu daļā, max līdz 70 km attālumā no sacensību galvenās mītnes.

Sacensību galvenā mītne: Viesu nams “Saulpurenes” Turku pagasts, Līvānu novads - https://goo.gl/maps/haDz9a3Kw7jsaz2r9

2.3. Sacensību internetvietne ir www.paragliding.lv

2.4. Sacensības notiek no 18. – 21. maijam 2023.g. ar treniņdienu 17.maijā 2023.g.

2.5.1. Pirmās dienas (treniņdienas) grafiks ir šāds:

09:30 sākas reģistrācija

10:00 reģistrācija beidzas

10:00 brīfings sacensību mītnē

11:00 brīfings starta vietā, sacensību uzdevuma (turpmāk – tāska) paziņošana

12:00 atvērts starta logs

17:00 starta logs tiek aizvērts

18:30 finiša logs tiek aizvērts

19:30 GPS rezultātu piegādes termiņš.

21:00 Tāska rezultāti.

 

2.5.2. Otrās, trešās, ceturtās dienas grafiks ir šāds:

08:30 rīta maltītes

10:00 brīfings sacensību mītnē

11:00 brīfings starta vietā, tāska paziņošana

12:00 atvērts starta logs

17:00 starta logs tiek aizvērts

18:30 finiša logs tiek aizvērts

19:30 GPS rezultātu piegādes termiņš

21:00 Tāska rezultāti

 

2.5.3. Piektā diena grafiks ir šāds:

08:30 rīta maltītes

10:00 brīfings sacensību mītnē

11:00 brīfings starta vietā, tāska paziņošana

11:30 atvērts starta logs

17:00 starta logs tiek aizvērts

18:00 finiša logs tiek aizvērts

19:00 GPS rezultātu piegādes termiņš.

20:00 apbalvošanas ceremonija sacensību mītnes vietā

 

2.6. Sacensību grafiks var tik mainīts organizatoru un/vai laika apstākļu dēļ.

 

3. Sacensību organizatori

3.1. Sacensību direktors: Normunds Pakulis

3.2. Starta tiesnesis: Andris Pāže

3.3. Drošības direktors: Sergejs Samuilovs

3.4. Galvenais tiesnesis: Mihails Vavilovs

3.5 Rezultātu apkopošanas tiesnesis: Jānis Mateuss

3.6 Administratīvās komitejas vadītājs: Artis Kromanis

3.7. Tāska komiteju izvirza sacensību direktors un tajā ir 4 personas. Tāska komiteja ir sacensības direktora padomdevēja institūcija.

 

4. Dalībnieki, reģistrēšanās process, pieteikšanās noteikumi un paraplanieru klases

4.1 Sacensībās var piedalīties ne vairāk kā 40 piloti. Ārvalstu pilotiem līdz 2023. gada 12. maijam (ieskaitot) ir rezervētas 15 vietas. Pēc šī datuma neaizpildītās vietas tiek dotas nākamajiem izvēlētajiem pilotiem. Organizatori patur tiesības palielināt maksimālo dalībnieku skaitu.

4.2 Agrīna reģistrēšanās ir pieejama tiešsaistē, izmantojot sacensību vietni https://civlcomps.org/event/latvian-open-xc-cup-2023 līdz 2023. gada 12. maijam (ieskaitot).

4.3 Vēlā reģistrēšanās ir pieejama sacensību mītnē, samaksājot dalības maksu un novēloto maksu.

4.4. Pilotam jābūt derīgai paraplanierisma licencei (B un augstākas kvalifikācijas LPF licence vai/jeb ParaPro 3 vai augstāka kategorija). FAI rangam pilotam ir derīga FAI sporta licence.

4.5 Pilotam ieteicama Latvijas Republikā derīga medicīniskā apdrošināšana.

4.6 Pilotam nepieciešama Latvijas Republikā derīga civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

4.7. Atklātais Latvijas čempionāts sacensības starp visiem dalībniekam notiek šādās kategorijās: kopējā ieskaitē - EN / LTF A-B-C-D-CCC; sporta ieskaitē - EN / LTF A-B-C; Standarta ieskaitē - EN / LTF A-B; sievietes, ja klasē ir vismaz 3 dalībnieki.

4.8.Latvijas čempionāts starp Latvijas pilotiem notiek šādās kategorijās: kopējā ieskaitē - EN / LTF A-B-C-D-CCC; sporta ieskaitē - EN / LTF A-B-C; Standarta ieskaitē - EN / LTF A-B; sievietes, ja klasē ir vismaz 3 dalībnieki.

4.9 Katrs pilots sacenšas individuāli.

4.10. Šo sacensību rezultāti 20. un 21.maijā tiek automātiski ieskaitīti arī kā Latvijas XC Kausa Otrā posma rezultāti (ja ir notikuši lidojumi šajās dienās) saskaņā ar Latvijas XC Kausa sacensību Nolikuma klasēm.

4.11. Spārnam jābūt sertificētam EN/LTF/DHV. Pilotam jābūt iekarei ar muguras aizsardzību, vinčošanas atkabei, ķiverei, rezerves izpletnim, funkcionējošais rācijai frekvencē 446.000 - 446.100 un GPS ierīcei.

 

5. Pieteikšanās un vinčošanas maksas

5.1 Dalības maksa ir 80,00 EUR, un to var samaksāt ar bankas pārskaitījumu līdz 2023. gada 12. maijam (ieskaitot). Dalības maksu var samaksāt arī vēlāk sacensību mītnē papildus iekļaujot novēlotu dalības maksu, kas kopā ir 100,00 EUR.

5.2 Dalības maksā nav iekļauta maksa par vinčošanu. Maksa par vienu vinčošanu ir 8,00 EUR.

5.3 Dalības maksa tiek maksāta uz sekojošu bankas kontu:

Saņēmējs: Latvijas Paraplanierisma federācija

Reģistrācijas Nr.40008062282

Saņēmēja adrese:

Banka: A / S SWEDBANK

Konta numurs (IBAN): LV77HABA0551012413176

SWIFT kods: HABA22LV

Maksājuma mērķis: LV XC FAI2

5.4 Dalības maksā ietilpst: retrīvs (dalībnieku nogādāšana treniņdienā un sacensību dienās no piezemēšanās vietas maršrutā līdz sacensību starta vietai vai sacensību mītnes vietai), sacensību mītnes infrastruktūra (āra tualete, elektrība, atkritumu izvešana utt.), telts vietas, pusdienu paciņa, vakara maltīte vienā no sacensību dienām, vieglas brokastis (uzkodas, ūdens, tēja, kafija utt.), sacensību t-krekli, balvas un diplomi uzvarētājiem. Ir laipni aicināti ierasties ar personīgiem piederumiem (karoti, nazi utt.), lai samazinātu atkritumu daudzumu. Nakšņošana sacensību mītnes vietā mājiņās par atsevišķu samaksu.

5.5. Ja sacensības tiek atceltas, dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā.

5.6. Ja dalības maksa ir samaksāta un pilots atsakās no dalības līdz 2023. gada 1. maijam, dalības maksa tiek atmaksāta pilnā apmērā. Pēc minētā datuma dalības maksa nav atmaksājama.

 

6. Lidošana, drošības noteikumi un atbildība

6.1. Visiem pilotiem ir jāievēro drošības noteikumi, atbilstoši FAI Sporta kodeksa 7. sadaļai.

6.2. Katram pilotam ir jāievēro aviācijas noteikumi un tās valsts noteikumi, kurā notiek sacensības.

6.3. Sacensībām piemērots vēja ātrums starta vietā ir līdz 7 m/s.

6.4. Visiem pilotiem sacensību laikā ir jābūt ieslēgtai rācijai sacensību frekvencē. Pilots lieto sacensību frekvenci, lai ziņotu par bīstamu situāciju vai negadījumu. Citos gadījumos sacensību frekvenci pilotiem lietot ir aizliegts.

6.5 Visi manevri, kas var apdraudēt citu personu drošību, ir stingri aizliegti. Par bīstamu rīcību lidojumā, noteikumu pārkāpšanu un nesportisku rīcību tiek piemērots sods - diskvalifikācija.

6.6. Pilots nedrīkst lidot, ja nav gatavs lidot. Par jebkuru traumu, lietotiem medikamentiem, kas var ietekmēt pilota sniegumu gaisā, pirms lidojuma jāpaziņo sacensību direktoram.

6.7. Ir stingri aizliegts lidot alkohola reibumā vai narkotisko vielu ietekmē.

6.8. Organizators jebkurā laikā var pārtraukt tāsku bīstamu apstākļu gadījumā.

6.9. Ja pilots sacensību laikā noteiktā termiņā neziņo par drošu nosēšanos, organizatori uzsāk glābšanas darbus.

6.10. Ja pilots bez attaisnojoša iemesla neinformē organizatoru par drošu nosēšanos noteiktā termiņā un ir veikti glābšanas darbi, viņam jāsedz glābšanas darbu izmaksas.

6.11. Visiem pilotiem tūlīt pēc nosēšanās ir jāiepako paraplāns. Paraplāns, kas atrodas atvērts uz zemes, nozīmē “Man vajadzīga palīdzība!”.

6.13. Iepējamo speciālo glābšanas darbu un medicīniskās palīdzības izmaksas, ja tādas rodas, sacensību organizatori nesedz.

6.14. Pilots ir pilnībā atbildīgs par savu personīgo ekipējumu, rīcību uz zemes un gaisā. Reģistrācijas laikā tas jāapstiprina ar parakstu.

 

7. Brīfingi

7.1. Visa informācija par sacensībām un tāskiem tiek paziņota brīfingos un/vai parādīta uz oficiālajā informācijas stenda.

7.2. Vispārējais brīfings notiek sacensību mītnē vai citā norīkotā vietā. Tas attiecas uz vispārīgiem organizatoriskiem un drošības jautājumiem. Visiem sacensību dalībniekiem personīgi jāpiedalās vispārējā brīfingā.

7.3. Tāska brīfings - notiek starta vietā, piedaloties visiem pilotiem, un tajā tiek sniegta informācija par tāsku, laika apstākļiem un vispārīgiem organizatoriskiem jautājumiem.

7.4. Pilotu pienākums ir būt informētiem ar brīfingu starpniecību vai konsultējoties ar tāska komiteju.

7.5. Tehniskie dati, kas norādīti tāska brīfinga laikā, tiek izvietoti uz informācijas stenda.

7.6. Visi brīfingi notiek latviešu valodā ar tulkojumu angļu valodā (pēc nepieciešamības).

 

8. Starta metode un starta secība

8.1. Vinčošanu veic pasīvā vinča. Minimālais vinčošanas augstums ir noteikts 400 m.

8.2. Starta kārtību nosaka izloze.

8.3. Starta rindu vada starta tiesnesis.

8.4. Pilots var veikt vairākus starta mēģinājumus, kamēr starta logs ir atvērts.

8.5. Katrs pilots individuāli ir atbildīgs par savu lēmumu startēt.

 

 

9. Tāsks, tāska apstiprināšana un sacensības

9.1. Sacensības notiek elapsed time formātā.

9.2. Tāsku sagatavo tāska komiteja pirms starta loga atvēršanas.

9.3. Tāska apturēšanas gadījumos konkrētais tāsks tiek uzskatīts par derīgu, ja visiem pilotiem bija iespēja startēt (pacelties) un ir pagājušas vismaz 60 minūtes kopš pēdējā pilota starta līdz sacensību apturšēšanai.

9.4. Sacensības tie uzskatītas par notikušām, ja ir veikts vismaz viens tāsks.

 

10. Retrīvi

10.1. Retrīvi tiek organizēti caur Whatsapp saziņu. Pilotam jābūt ekipējumam, kas atbalsta Whatsapp lietotni.

 

11. Rezultātu apkopošana un rezultāti

11.1 Tāska rezultātus noteiks tikai derīgi GPS dati no GPS ierīces. Lidojuma rezultātu apkopošanas noteikumi ir noteikti FAI Sporta kodeksa 7. sadaļā.

11.2 Tāski tiek vērtēti, izmantojot GAP formulu un FS programmatūru. Visi parametri tiek paziņoti pirms pirmā tāska un paliek nemainīgi līdz sacensību beigām.

11.3. Rezultāti tiek parādīti informācijas stendā pēc iespējas ātrāk pēc visu maršrutu lejupielādes.

11.4 Pēc sacensību beigām rezultāti tiek nosūtīti CIVL iekļaušanai WPRS.

11.5. Sacensību apbalvošanas ceremonija notiek sacensību pēdējā dienā sacensību mītnes vietā.

 

12. Sodi

12.1. Par saistošo gaisa telpas lietošanas noteikumu pārkāpumiem vai FAI Sporta kodeksa neievērošanu pilots var tikt sodīts. Sodu uzliek sacensību direktors, izņemot sodus, kas noteikti FAI Sporta kodeksa 7. sadaļā, kurus piemēro attiecīgi kodeksa noteikumiem.

12.2. Par ierobežotas gaisa telpas pārkāpšanu pilots tiek sodīts ar 2% no pilota punktiem par katru pārkāpto 1 m ierobežotajā gaisa telpā. Piemēram, par ierobežotas gaisa telpas pārkāpšanu 30 m attālumā ierobežotajā gaisa telpā pilots tiek sodīts ar mīnus 60% procentu no pilota punktiem.

12.3. Par otro ierobežotās gaisa telpas pārkāpumu pilots tiek diskvalificēts.

12.4. Ja tāsks tiek atcelts, soda apmēru izlemj sacensību direktors.

12.5. Ja kāda iemesla dēļ pilota rezultāts, ieskaitot sodus, ir negatīvs, tāska rezultāts būs nulle.

 

13. Sūdzības un protesti

13.1. Sūdzības un protesti jāiesniedz rakstveidā un jānodod sacensību mītnē. Sūdzībā jāatsaucas uz noteikumiem vietējos noteikumos un/vai FAI sporta kodeksā.

13.2. Sūdzības iesniegšanas termiņš ir 1 stunda 30 minūtes pēc provizoriskā tāska rezultātu publicēšanas, izņemot pēc pēdējā tāska, šajā gadījumā termiņš ir 30 minūtes.

13.3. Ja pilots nav apmierināts ar lēmumu, viņš/viņa var izteikt protestu. Sūdzības iesniegšanas termiņš ir 2 stundas pēc lēmuma paziņošanas par sūdzību, izņemot pēc pēdējā tāska, šajā gadījumā termiņš ir 30 minūtes.

13.4. Protesta maksa ir 50,00 EUR, kas tiek atmaksāta, ja protests tiek atbalstīts.

13.5. Sūdzības izskata sacensību direktors un galvenais tiesnesis.