14. Latvijas atklātais čempionāts nosēšanās precizitātē ar paraplānu 2020 14th Latvian Open Paragliding Accuracy Championship 2020

14. Latvijas čempionāts piezemēšanās precizitātē ar paraplānu, FAI II (Latvijas PGA kausa 2020  1.posms).

Latvian Open Paragliding Accuracy Championship 2020, FAI II

Открытый чемпионат Латвии 2020 по парапланеризму, FAI II


25.-26.janvārī Stāmerienā, Gulbenes novadā, uz Ludza ezera ledus, GPS 57.252701, 26.894400  (rezerves datumi – 1., 2.februāris).
 
 

Visi piloti laipni aicināti piedalīties!

 Sīkāka info Sacensību Nolikumā  [latviešu valodā- šeit].

Reģistrācija šeit un tā būs atvērta līdz 24.janvāra 17:00.

 

14. Latvijas čempionāts piezemēšanās precizitātē ar paraplānu notiks kopā ar LPF 2019.gada noslēguma pasākumu, tāpēc organizatori patur tiesības veikt izmaiņas programmā atbilstoši objektīviem iemesliem.

 

Pasākuma programma:

25.janvāris, 2020

Ierašanās, izmitināšana

9:00-10:30 Reģistrācija, starta numuru izloze sacensību birojā

10:30-10:.45 Atklāšanas ceremonija, Vispārējais un Drošības brīfings sacensību norises vietā

11:.00-15:30 (16.00) Sacensību lidojumi

14:00 Pusdienas sacensību norises vietā

17:00-18:00 Pirmās dienas rezultāti

20:00 - Vakariņas

21:00-23:59 Pirts

 

26.janvāris, 2020

9:30 Brīfings

10:00-13:30 Sacensību lidojumi (pusdienas sacensību norises vietā)

14:30 Kopvērtējums, Apbalvošanas ceremonija, Sacensību slēgšana, Došanās mājās.

 

Sacensību dalības maksa 35 EUR. Dalības maksas maksājums jāveic pirms sacensībām (līdz 24.janvāra vakaram) uz LPF bankas kontu. Maksājuma informācija – skat. Nolikumā.

Dalības maksā iekļauta:

  • viņčošanās - min 1 raunds, max 8 raundi, treniņa raunds tiks organizēts pirms sacensību lidojumiem 25.janvārī,
  • “ekonom” naktsmītne - koptelpā, grīda – flīžu; līdzi jāņem guļammaiss un matracis. Ir iespēja rezervēt atsevišķas istabiņas par atsevišķu samaksu – 2vietīgs numurs – 42 EUR, 3vietīgs numurs - 70 EUR. Iespēja arī izguldīt turpat divvietīgajā numuriņā trešo personu (vai VIP - ceturto) uz sava matrača, vai noīrēt matraci ar gultas veļu uz vietas par 10 EUR.
  • Rezervācija veicama, sazinoties - Baiba Lembere, whatsapp +371 29102655, [email protected]. Apmaksa par numuriņiem veicama uz vietas skaidrā naudā pie sacensību Biroja vadītājas Baibas Lemberes.
  • pusdienas sacensību dienās un vakariņas (līdz jāņem bļoda, karote) un tēja lidlaukā (līdz jāņem sava krūze),
  • pirts,
  • apbalvošana un fantastiska atmosfēra.

Ierašanās iespējama arī sākot no 24. janvāra pēcpusdienas, info/numuriņu rezervācija veicama pie Baibas Lemberes, whatsapp +371 29102655, [email protected].

Brokastis varēs pasūtīt uz vietas, 6 EUR. Pirtsmājā ir neliela virtuve, kur piloti var paši sev un līdzbraucējiem pagatavot brokastis.

 Nosēšanās plānota uz ledus, kas kalpos par labu treniņu pirms “Briljanta kājas” sacensību 1.posma Traķos, Lietuvā (15.-16.februāris, www.brilliantfoot.eu).

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar: Normunds Pakulis, LPF prezidents, tālr. +371 26841427 vai  e-pasts  [email protected]

 ________________________________________________________

 

Latvian Open Paragliding Accuracy Championship 2020 and Latvian PGA cup 1st stage (FAI 2)

 

All pilots are welcome!

 

January 25-26, 2020, Stameriena, Gulbene region

GPS 57.252701, 26.894400

 Local Regulation in English [here]

Registration here and will be open until 5pm on January 24th.

Competition FAI category 2 statuss.

 

The 14th Latvian Open Paragliding Accuracy Championship will take place simultaneously with the LPF event - the end of the 2019 season, so the organizers reserve the right to make changes to the program for objective reasons.

 

Event Schedule:

January 25, 2020

Arrival, accommodation

9:00-10:30 Registration, draw of start numbers HQ

10:30-10:45 Opening ceremony, Pilots General and SafetyBriefing on Competition Site

11:00-15:30(16:00) Competition Flights

14:00 Lunch at competition site

17:00-18:00 First Day Results

20:00 Dinner

21:.00-23:59 Sauna

 

January 26, 2020

9:00 Briefing

10:00-13:30 Competition Flights (lunch at competition site)

14:30 Overall results, Award Ceremony, Closing Ceremony, Departure.

 

Entry fee – 35 EUR.

Payment information – see Local regulations.

Entry fee included towing (min 1 round, max – 8, training round will be organized before competition rounds).

Accommodation (sleeping bags and matraces required), lunch and dinner at competition day (bowl and spoon required), tea at the arifield (own cup requared), sauna, simbolic award ceremony and fantastic atmosphere.

There is possible to make seperate reservation on your own costs :

- Double rooms cost 42 EUR

- VIP (2 + 1) - 70 EUR.

It is also possible to put a third person in Double rooms (or VIP - fourth) on your mattress in the same double room or rent a mattress with bed linen on site for 10 EUR.

 All info and room reservation with payment - at Baiba Lembere, whatsapp +371 29102655, [email protected].

 Breakfast can be ordered on site, 6 EUR. The sauna has a small kitchen where pilots can prepare breakfast for themselves and their fellow travellers.

 Arrival is also possible from the afternoon of January 24, 2020, info / reservation at Baiba Lembere.

 

Landing is planned on the lake (ice) which will be great training before “Brilliant foot” competition 1st stage in Trakai, Lithuania (February 15-16, www.brilliantfoot.eu)

 

Additional information: Normunds Pakulis, president of LPF, +371 26841427, [email protected]

 _________________________________________________________

 

Открытый чемпионат Латвии 2020 по парапланеризму, полет на точность и первый этап Кубка Латвии PGA (FAI 2)

 

Все пилоты приветствуются!

 

25-26 январь, 2020, Стамериена, Гулбенский край, озеро Лудза.

GPS 57.252701, 26.894400

 

Регламент соревнований на английском языке [here]

Регистрация здес и будет открыта до 17:00 24 января

Соревнование имеет статус FAIcat2.

 

14-й Открытый чемпионат Латвии по парапланеризму, полет на точность будет проходить одновременно с событием LPF - закрытие сезона 2019 года, поэтому организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу по объективным причинам.

 

Программа мероприятия:

25 январь 2020 г.

9:00-10:30 Регистрация, Жеребьевка HQ

10:30-10:.45 Открытия соревнований, брифинг,

11:00-15:00 (16:00) Полеты

14:00 Обед на поле,

17:00-18:00 Результаты первого дня

20.00 Ужин

21:00-23:59 Сауна

 

26 январь 2020 г.

9:00 Брифинг,

10:00-13:30 Полеты (Обед на поле),

14:30 Церемония, награждения.


Стартовый взнос – 35 евро.

Информация об оплате – в регламенте соревнований.

Вступительный взнос включает в себя буксировку (минимум 1 раунда, максимум - 8, тренировочный раунд будет организован до соревновательных раундов).

 Проживание в общем зале на полу (требуются спальные мешки и матрасы), обед и ужин в день соревнований (требуется миска и ложка), чай на поле соревнование (собственная чашка требуется), сауна, церемония награждения и фантастическая атмосфера.

 

Есть возможность сделать отдельное бронирование за свой счет:
- двухместные номера стоят 42 евро
- VIP (2 + 1) - 70 евро.
Также можно разместить третьего человека в двухместном номере (или четвертого VIP) на матрасе в том же двухместном номере или арендовать матрас с постельным бельем на месте за 10 евро.
Завтрак можно заказать на месте, 6 евро. В сауне есть небольшая кухня, где пилоты могут приготовить завтрак для себя и своих попутчиков.

 Бронирование можно сделать, связавшись с Baiba Lembere, whatsapp +371 29102655, [email protected]. Оплата за номера должна быть произведена наличными у руководителя бюро Байбы Лембере.

 Прибытие также возможно с полудня 24 января 2020 года, информация / бронирование в Baiba Lembere.

 

Приземление на лед.

Хорошая тренировка перед Тракаем “Brilliant foot” 1 этап, Литва (февраль 15-16, www.brilliantfoot.eu

 

Дополнительная информация: Normunds Pakulis, президент LPF, +371 26841427, [email protected]