Latvijas PGA Kauss 2018, nolikums

 

APSTIPRINĀTS
Latvijas Paraplanierisma Federācijas
28.11.2017. valdes sēdē

Latvijas PGA kauss

(Latvijas Kauss piezemēšanās precizitātē ar paraplānu )

Nolikums

Ievads
Šis Nolikums ir balstīts uz FAI (Federation Aeronautique Internationale) noteikumu vispārīgās daļas, FAI noteikumu 7C sadaļas un FAI Sporta kodeksa specifiskajām prasībām, kas regulē piezemēšanās precizitātē ar paraplānu sporta disciplīnu. Ja kādas prasības ir noteiktas pretrunā, augstāks spēks ir FAI Sporta kodeksa noteikumiem.
 
1. Organizators
Latvijas paraplanierisma federācija (turpmāk tekstā LPF). Oficiālā interneta mājas lapa: www.paragliding.lv.
 
2. Mērķis un uzdevums
Noskaidrot precīzākos, mērķtiecīgākos un vienkārši draudzīgākos un jautrākos pilotus Latvijā individuālajā vērtējumā kopvērtējumā un sieviešu ieskaitē piezemēšanās ar paraplānu precizitātē sporta disciplīnā un kopīgi izbaudīt lidošanas prieku, dalīties pieredzē un attīstīt sadarbību un pilotu iemaņas un zināšanas, kā arī sporta disciplīnas piezemēšanās ar paraplānu precizitātē attīstība Latvijā un paraplanierisma popularizēšana Latvijā.
Latvijas PGA kausa uzdevums ir palīdzēt noskaidrot labākos Latvijas pilotus piezemēšanās precizitātē sporta disciplīnā, LPF pārstāvēšanai starptautiskās sacensībās.
 
3. Sacensību organizatori
Ikviena fiziska vai juridiska persona, saskaņojot savu darbību ar LPF. Latvijas PGA kausā iekļautās sacensības tiek publicētas LPF kalendārā www.paragliding.lv.
Pieteikumu par sacensību iekļaušanu Latvijas PGA kausā var iesniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) nedēļas pirms plānotajām sacensībām. LPF lēmumu par pieteikto sacensību iekļaušanu Latvijas PGA kausā pieņem ne vēlāk kā 4 (četras) nedēļas pirms plānotajām sacensībām.
 
4. Norises laiks un vieta
No 1. janvāra līdz 31.decembrim visā Latvijas Republikas teritorijā.
 
5. Nolikums
Katrām sacensībām tiek izstrādāts un iesniegts LPF apstiprināšanai sacensību Nolikums. Sacensībām, kas iekļaujamas Latvijas PGA kausā, ir jāņem vērā sekojoši noteikumi:
– Nolikumā ir jānosaka sacensību norises rezerves datumi;
– Rezultātu noteikšanai tiek izmantots elektroniskais mērķis;
– Sacensībās ir noteikts minimālais lidojumu skaits – 2 (divi). Sacensībās nedrīkst būt vairāk
kā 8 (astoņi) lidojumi.
– Sacensības tiek organizētas 1 (vienu) vai 2 (divas) dienas.
– Sacensībās piedalās ne mazāk kā 12 (divpadsmit) piloti un ne vairāk kā 40 (četrdesmit)
piloti.
 
6. Dalībnieki
Visi Latvijas piloti, kuri ir piedalījušies kaut vienā no Latvijas PGA kausa sacensību ieskaites lidojumā.
Latvijas PGA kausā var piedalīties ikviens pilots, kuram ir spēkā esoša LPF izdota pilota apliecība.
 
7. Sezonas kopvērtējuma rezultātu noteikšana
Latvijas PGA kauss var tikt uzskatīts par notikušu, ja kalendārā gadā (no 1.janvāra līdz 31.decembrim) ir notikušas vismaz 3 (trīs) sacensības. Latvijas PGA kausa individuālos rezultātus nosaka pēc punktu summas, ko saņēmis dalībnieks katrās sacensībās. Ja pilots nav piedalījies kādā no sacensību lidojumiem, tad kopvērtējumā attiecīgajā sacensību lidojumā viņš saņem maksimālo punktu skaitu – 500 punkti. 1.vietu iegūst pilots, kurš visos sacensību lidojumos ir saņēmis vismazāk punktus. Gadījumā, ja elektroniskais mērķis ir bojāts un rezultāts nav noteikts elektroniski, tad rezultātu nosaka piezemēšanās mērķa tiesneši, rezultātu mērot centimetros.
Sacensību organizators iesniedz visus sacensību rezultātus LPF ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc sacensībām.
Latvijas PGA kausa uzvarētāji tiek apbalvoti ikgadējā LPF sezonas noslēguma pasākumā. Datums un vieta tiek izziņota atsevišķi LPF interneta mājas lapā. 1.vietas ieguvēji iegūst savā īpašumā ceļojošo kausu. 1.-3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un piemiņas diplomiem. Ja pilots iegūst Latvijas PGA kausu 3 (trīs) gadus pēc kārtas, Latvijas PGA kauss paliek ieguvēja īpašumā.
 
 
Latvijas Paraplanierisma Federācijas prezidents N.Pakulis