X-Jūrkalne 2022, Nolikums

X-Jūrkalne 2022, Nolikums

X-Jūrkalne 2022

 

Latvijas paraplanieristu izturības sacensības skriešanā un lidojumos ar paraplānu Jūrkalnes stāvkrasta dinamiskajās vēja plūsmās

 

Apstiprināts LPF valdē, 19.01.2022.

LPF prezidents N. Pakulis

SACENSĪBU NOLIKUMS

 

1. SACENSĪBU MĒRĶIS
Noskaidrot ātrākos, izturīgākos Latvijas pilotus dinamikas lidojumos Jūrkalnes stāvkrastā individuālajā vērtējumā.
Kopīgi izbaudīt lidošanas prieku, dalīties pieredzē un attīstīt pilotu iemaņas un zināšanas.

2. SACENSĪBU FORMĀTS – VIENAS DIENAS SACENSĪBAS
Sacensības notiks saskaņā ar sacensību iespējamo uzdevumu sarakstu, atbilstoši sacensību brīfingā izziņotajiem konkrētajiem sacensību uzdevumiem. Sacensības būs iekļauti gan skriešanas, gan lidošanas posmi. Dalībnieks startē un finišē kopā ar visu nepieciešamo sacensībām ekipējumu. Atsevišķos posmos iespējami skriešanas elementi bez lidošanas ekipējuma. Sacensību kontrolpunkti – vizuāli (bez GPS). Starta un finiša vietas tiks izziņotas atsevišķi brīfingā.

3. VIETA UN LAIKS
Latvija, Jūrkalne, 2022.gada 17.jūlijs. Brīfinga un starta laiks, starta un finiša vieta tiks izziņots atsevišķi (ņemot vērā aktuālās laika prognozes). 

4. ORGANIZATORI
4.1. Sacensības organizē Latvijas Paraplanierisma federācija (LPF).
4.2. Sacensību direktors – Normunds Pakulis, tālr. 26841427, e-pasts: [email protected]
4.3. Galvenais tiesnesis – Artis Kromanis
4.4. Sacensību sekretāri, starta tiesnesis, kontrolpunktu tiesneši tiks paziņoti atsevišķi.

5. SACENSĪBU NOTEIKUMI
Sacensības tiek organizētas saskaņā ar vietējiem lidojumus un publiskos pasākumus regulējošiem noteikumiem, FAI (Federation Aeronautique Internationale) Vispārejiem noteikumiem.

6. DALĪBNIEKI
6.1. Sacensībās piedalās kvalificēti Latvijas un ārzemju piloti, uzrādot sacensību brīdī spēkā esošu paraplāna pilota licenci, kas atbilst starptautiskajai paraplanierisma pilotu kategorijai ParaPro 3 vai augstākai ar pieredzi lidojumos dinamiskās vēja plūsmās.
6.2. Ārzemju pilotiem papildus licencei ir jāuzrāda arī starptautiskā IPPI karte.
6.3. Sacensībās ir atļauts lidot tikai ar sertificētiem solo paraplāniem, kas atbilst EN sertifikācijas klasei A, B, C vai D. Netiks pielaisti CCC sertifikācijas paraplāni, kā arī nesertificētie paraplāni un “speed rider” tipa paraplāni.
6.4. Minimālais dalībnieku skaits – 10. Ja ir ieradies mazāks dalībnieku skaits, - sacensības tiks atceltas.
6.5. Maksimālais kopējais dalībnieku skaits – 60. Ja ir pieteicies lielāks skaits, organizatoriem ir tiesības veikt dalībnieku atlasi. Ārzemju pilotiem, ja tādi ir ieradušies, posmā tiek garantētas 10 dalībnieku vietas. Atlasi veic sacensību galvenais tiesnesis.

7. VĒRTĒŠANAS KATEGORIJAS
Sacensības tiks organizētas atsevišķi:
· Divās kategorijās kopējā (vīriešu un sieviešu) ieskaitē – STANDART klase - A un B klases spārniem, OPEN klase - A, B, C un D klases spārniem. Minimālais dalībnieku skaits katrā no kategorijām – 4 piloti.
· Kopējā sieviešu ieskaitē (visu sertifikāciju klašu paraplāni). Minimālais dalībnieku skaits - 3 pilotes.

8. DALĪBNIEKIEM MINIMĀLI NEPIECIEŠAMAIS INVENTĀRS
8.1. Lidojumam derīgs paraplāns un iekare ar protektoru, rezerves izpletnis.
8.2. Ķivere.
8.3. Rācija (darbojošās frekvencē 446.000 - 446.100).
8.4. Uzlādēts mobilais telefons, sacensību laikā obligāta dalīšanās ar “whatsapp live location” grupā “Dinamiķa banda” (drošībai un sacensību skatāmībai).

9. DALĪBAS MAKSA
9.1. Dalības maksa par dalību sacensībās “X-Jūrkalne 2022” ir EUR 20,-.
9.2. Dalības maksu, reģistrējoties sacensību posmam, pilots iemaksā LPF bankas kontā, maksājuma uzdevumā obligāti norādot maksājuma mērķī – “Par dalību sacensībās X-Jūrkalne”. Konta rekvizīti - Biedrība "Latvijas Paraplanierisma Federācija"; reģ. Nr.: 40008062282; A/S SWEDBANK; LV77HABA0551012413176.
9.3. Iekasētā dalības maksa tiek izlietota sacensību rīkošanas tiešo izdevumu apmaksai, stāvvietas apmaksai un balvu fondam. Sacensību organizatori un tiesneši savus pienākumus veic kā brīvprātīgo darbu un atalgojumu nesaņem.
9.4. Sacensībās netiek nodrošināta dalībnieku atvešana (retrīvs) no nosēšanās vietas maršrutā līdz starta vietai.

10. DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA
10.1. Izziņojot sacensību datumu tiek atvērta dalībnieku elektroniskā reģistrācija vietnē – paragliding.lv. Reģistrācija dalībniekiem jāveic ne vēlāk kā līdz plkst. 15:00 iepriekšējā dienā pirms sacensībām.
10.2. Pilotiem, kas nav veikuši elektronisko reģistrāciju līdz noteiktajam laikam, izņēmuma kārtā to ir iespējams veikt arī sacensību dienā, bet ne vēlāk kā pusstundu līdz izziņotajam brīfingam. Šinī gadījumā sacensību maksa par sacensībām ir EUR 20,-.
10.3. Ierodoties sacensību vietā, dalībnieki piesaka savu ierašanos sacensību sekretariātā un paraksta apliecinājumu par gatavību startam, iespējamo risku apzināšanos un uzņemšanos.

11. LIDOJUMA UZDEVUMI UN MARŠRUTS
11.1. Pirms sacensībām organizatori izvēlas no dalībnieku vidus sacensību komiteju 4 pieredzējušu pilotu sastāvā.
11.2. Sacensību komiteja izvēlas lidojuma maršrutu, uzdevumus, nosaka starta laiku, kontrolpunktu atrašanās vietas, u. c. lidojuma uzdevuma detaļas, kā arī finiša vietu un veidu, ko paziņo brīfingā pirms sacensībām.

12. STARTI
12.1. Starti – sacensību dalībniekiem katrā sacensību kategorijā tiek dots kopējs starts. Katras kategorijas starta laiks un starta secība tiek izziņota Brīfingā.
12.2. Starta tiesnesis ir tiesīgs nepielaist pilotu pie starta, ja pilotam nav sacensību prasībām atbilstoša inventāra, vai arī pilots ir acīmredzami neatbilstošā fiziskajā vai psiholoģiskajā kondīcijā.

13. KOMUNIKĀCIJA
13.1. Sacensību radio frekvence un citi svarīgie telefona numuri tiek paziņoti brīfingā pirms sacensībām.
13.2. Sacensību laikā visiem dalībniekiem ir jābūt rācijās aktivizētai sacensību radio frekvencei.
13.3. Ja sacensību dalībnieks nefinišē, vai ir cietis negadījumā, tad sacensību dalībnieks nosūta sacensību tiesnesim telefona SMS ziņojums, kurā ir norāda informāciju par notikušo.

14. LIDOJUMU DROŠĪBA, LIDOJUMA UZDEVUMU ATCELŠANA
14.1. Pilots pats ir uzņēmies atbildību par sava lidojuma drošību un ar lidojumu saistītajiem riskiem. Tas tiek apstiprināts, pilotam pirms katra posma parakstot sagatavoto apliecinājumu.
14.2. Sacensības notiek tikai lidojumiem piemērotos laika apstākļos, par ko ir atbildīgi sacensību organizatori un lidojumu komiteja. Iestājoties riskantai meteoroloģiskajai situācijai sacensību laikā, sacensības tiek pārtrauktas vai atceltas, par ko sacensību frekvencē paziņo sacensību galvenais tiesnesis vai jebkurš no pilotiem - lidojuma komitejas locekļiem. Pilotiem pēc paziņojuma saņemšanas par sacensību atcelšanu lidojumi ir jāpārtrauc un droši jāveic nosēšanās.
14.3. Sacensību laikā obligāti jāievēro lidošanas noteikumi dinamiskajās plūsmās - lidojot dinamiskajā plūsmā pretējos virzienos priekšroka ir tam paraplanierim, kura labajā pusē ir nogāze. Otram pilotam jāizvairās no sadursmes pagriežoties pa labi un izmainoties ar kreisajām pusēm.
14.4. Apdzīšanas manavru drīkst veikt tikai pa jūras pusi.
14.5. Sacensību vietā tiek nodrošināta pirmā medicīniskā palīdzība.

15. VĒRTĒŠANA, PROTESTI
15.1. Rezultāti tiek vērtēti pēc finišēšanas kārtības katrā kategorijā atsevišķi.
15.2. Par pilota pārkāpumiem – gaisa telpas lietošanas neievērošanu, ceļa nedošanu situācijā, kad pretim lidojošajam pilotam ir priekšroka vai bīstamu situāciju izraisīšanu – pilots var tikt sodīts līdz pat sacensību rezultāta anulēšanai.
15.3. Protestus izskata un lēmumu par sodīšanu pieņem un soda apmēru nosaka sacensību tiesnesis.
15.4. Protesti tiek pieņemti tikai rakstiskā veidā ne vēlāk kā vienu stundu pēc finiša sasniegšanas, protesta iesniedzējam vienlaikus iemaksājot sacensību kasē EUR 20,00.
15.5. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātie EUR 20,-  protesta iesniedzējam tiek atmaksāti.

16. REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN APBALVOŠANA
16.1. Rezultāti tiek paziņoti oficiālajā ceremonijā uzreiz pēc sacensību noslēguma sacensību vietā.
16.2. Rezultāti tiek publicēti sacensību oficiālajā vietnē www.paragliding.lv ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc sacensībām.
16.3. Apbalvošana katrā no kategorijām notiek nākamā gada sākumā, paraplanierisma sezonas noslēguma pasākumā. Pasākuma laiks tiek izziņots atsevišķi.
16.4. Katras kategorijas uzvarētāji tiek apbalvoti ar balvām.