Paraplānu pārbaude

Iespēja veikt sava paraplāna pārbaudi

Latvijas Paraplanierisma federācija (LPF) sadarbībā ar Lietuvas deltaplānu un paraplānu sporta asociāciju (LSPSF) informē, ka ir panākta vienošanās par sadarbību un ikvienam Latvijas pilotam, kam ir nepieciešams un/vai ir vēlme, ir iespēja veikt sava paraplāna pārbaudi.

Ņemot vērā, ka LSPSF pilotiem paraplānu pārbaude ir noteikta kā obligāta reizi divos gados, tandēmiem – katru gadu, šāds pakalpojums ir pieejams tepat netālu - Lietuvā. 

LPF aicina Latvijas pilotus veikt sava paraplāna pārbaudi uz brīvprātības principa un tā netiek noteikta kā obligāta, bet ir rekomendējoša.

Jo īpaši šis piedāvājums ir aktuāls tiem, kam ir paraplāni ar lielu lidojumu stundu skaitu vai pilotiem, kuri vēlas piedalīties FAI cat1 sacensībās, ja tādu prasību ir noteikuši organizatori.

Paraplānu pārbaude tiek veikta "nesezonā" - no 1.oktobra līdz 28.februārim.

Kā veikt paraplānu pārbaudi?

Paraplāna pilots (vai pilotu grupa) pats sazinās ar lietuviešu kolēģi Daruis Lukoševičius, kontakttelefons : +370 622 50167 vai epasts: [email protected] un sarunā, kad un kā nogādāt savu paraplānu pārbaudei, sarunā apmaksas nosacījumus u.t.t.

Orientējošā šī pakalpojuma cena – 60 EUR. Cenu nosaka pakalpojuma sniedzējs un LPF šos darījumus nevar ietekmēt.

Vislabākais veids, kā savu spārnu nogādāt uz testēšanu Lietuvā ir izmantojot OMNIVA pakomātus (LT kolēģiem nebūs tālu jāskraida pakaļ sūtījumiem). Izmaksas vienā sūtīšanas reizē (vienā virzienā) ap 8-10 EUR.

Tests sastāv no četrām daļām. Ir iespēja arī veikt tikai daļu no četrām piedāvātajām testa daļām, iepriekš par to vienojoties atsevišķi ar Dariusu. Testa apjoms (viss vai daļējs) neietekmē pakalpojuma cenu. Tas visvairāk attiecas uz testa daļu D par stropju izturības pārbaudi. Šīs testa daļas laikā tiks pārrautas divas stropes un testa veicējs nekompensēs izdevumus jaunu strojpu iegādi, un jaunu stropju iegāde nav iekļauta pakalpojuma cenā. Par par jaunu konkrēto stroju iegādi pārrauto vietā pašam pilotam iepriekš jāvienojas ar sava spārna ražotāja pārstāvi vai ražotāju.

A. Tiek veikta vizuālā pārbaude. Tiek pārbaudīts, vai spārna audumā un šuvēs nav plīsumu. Tiek pārbaudīti brīvie gali – vai nav novērojami kādi bojājumi vai plīsumi, kā arī tiek pārbaudīts, vai  brīvo galu meilonos nav novērojami kādi bojājumi. Pārliecinās, ka stropēs nav mehānisku bojājumu.

B. Tiek veikta porozitātes pārbaude. Ar porozitātes mērinstrumentu JDC MK1 tiek mērīta auduma porozitāte 5 vietās uz augšējā un apakšējā slāņa 20 – 30 cm no priekšējās malas pēc dotās diagrammas parauga:

Spārns ir izturējis pārbaudi, ja zemākais porozitātes mērījums nav mazāks kā 15 sekundes.

Spārna apakšējā virsma tiek pārbaudīta 20 – 30 cm no priekšējās malas, mērījumi tiek veikti paraplāna centrā un punktos pa ceturtdaļai uz abām pusēm. Porozitāte nedrīkst būt zemāka par 10 sekundēm.

C. Tiek veikta stropju garuma pārbaude. Paraplāna stropes tiek mērītas pēc ražotāja norādītās diagrammas. Stropu garumu pieļaujamās izmaiņas ir atkarīgas no ražotāja rekomendācijām, parasti +-10 mm vai +15 mm. Stropju garumu pieļaujamās izmaiņas A un B klases paraplāniem ir +-20 mm, C un D klases paraplāniem +-15 mm, ja ražotājs nav norādījis citādāk. Stropju garumi pie 5 daN noslodzes tiek mērīti ar lāzera mēraparātu.

 

D. Tiek veikta stropju izturības pārbaude.

Stropju izturības (līdz pārplīšanai) tests tiek veikts:

Paraplāniem ar neapvalkotām stropēm un nolidojumu virs 150 stundām

Paraplāniem ar apvalkotām stropēm un nolidojumu virs 200 stundām

Stropju izturības tests arī tiks veikts paraplāniem, kuru stropēm tiks novēroti mehāniski bojājumi vai testa veicējam - inspektoram būs aizdomas par stropes formu (izteikta krāsas neatbilstība, mitrums, pelējums u.c., „veselais saprāts”).

Izturības pārbaudei izvēlas 2 stropes: vienu no apakšējās kaskādes priekšējām stropēm (4rindu – A vai B, 3rindu – A vai B, 2rindu A rinda).

Minimālais pieļaujamais plīšanas spēks tiek aprēķināts, paraplānu pārslogojot ar 14G. Tiek aprēķināts koeficients, ar kādu pieļaujama katras stropes atšķirība no pilnīgi jaunas.

Aprēķini tiek veikti šādi: summē visu apakšējās kaskādes stropju izturību, to dala ar maksimālo pieļaujamo svaru lidojumā (šādi aprēķina, kādu svaru jauns paraplāns spējīgs izturēt). Iegūto vērtību dala ar nepieciešamo 14G pārslodzi  (šo koeficientu izmanto, lai iegūtu minimālo izturību katri slodzei).

 

Piemērs:

 

Ozone Mantra 4 apakšējās kaskādes stropju izturība:

 

A-rinda – 230 daN+230 daN +190 daN

B-rinda – 190 daN +190 daN +130 daN

C-rinda – 190 daN +190 daN +130 daN

 

Kopējā izturība ir 1670 daN. Reizinot abām pusēm 2x 1670 = 3340 daN. Maksimālais pacelšanās svars ir 130 kg jeb 128 daN, tātad 3340/128 = 26.1 G – tas parāda, ka jaunas stropes noturētu 26.1 reizi pārsniegtu maksimālo pacelšanās svaru vai 26,1G. Lai paraplāns izietu pārbaudi, stropēm jānotur vismaz 14G pārslodze. Tas nozīmē, ka katra strope var būt 26.1/14 = 1.86 reizes vājāka nekā jauna.

 

Tātad stropēm jānotur minimums:

230daN strope 230 / 1.86 = 124 daN

190 daN strope 190 / 1.86 = 102 daN

130 daN strope 130 / 1.86 = 70 daN

 

Vēl viens piemērs:

 

Gin Boomerang 10

A-rinda – 360 daN + 360 daN + 190 daN

B-rinda – 190 daN + 190 daN + 50 daN

Kopā: 1340 x 2 = 2680 daN.

Maksimālais pacelšanās svars: 125 kg = 123 daN.

Maksimālā pieļaujamā jaunas stropes pārslodze: – 21.8 G.

Tas nozīmē, ka katra strope var būt 21.8 / 14 = 1.56 reizes vājāka nekā jauna.

 

Tātad stropēm jānotur minimums:

360 daN strope 360 / 1,56 = 231daN

190 daN strope 190 / 1,56 = 122 daN

50 daN strope 50 / 1,56 = 32 daN

 

Paraplāna ražotājs var rekomendēt biežāku spārna pārbaudi, nekā norādīts šeit aprakstā. Pilots pats uzņemas atbildību par sava paraplāna stāvokļa atbilstību ražotāja noteiktajam.

 

ŠEIT video, kā notiek pārbaude -

https://www.youtube.com/watch?v=RVNOwU2wwcE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0qqB9yHrfUgNGaQsplaA0o4K4WWlPooFnKAuxRhj_TOcT4rStehzdAPHY