Licences pagarināšana

Lai pagarinātu pilota licenci, kurai drīz beigsies derīguma termiņš, pilotam jānosūta noteikta parauga pieprasījums LPF Licencēšanas komisijas koordinatorei Aldim Pāžem uz e-pastu: [email protected] (vai [email protected]).

Pieprasījumam klāt tiek pievienoti kvalifikāciju pierādoši dokumenti:

 

Ja pie kategoriju "B", "E",  "PL1" pagarināšanas norādēs uz lidojumu ierakstiem XContest mājas lapā ir nepietiekošs gaisā pavadīto stundu skaits (nolidojums),
vai pie kategoriju "E2", "PL2", "T" ir nepietiekošs lidojumu skaits,
tad kvalifikāciju pagarināmajai kategorijai var apliecināt ar ierakstu Lidojumu grāmatiņā un Instruktora apliecinājumu, vai Instruktora apliecinājumu.
 
Izņēmums ir pie "C" un "D" kategoriju licenču pagarināšanas. Ja pilots nevar pierādīt savu nolidojumu XContest mājaslapā, tad par attiecīgās kategorijas pagarināšanu lemj LPF Licencēšanas komisija.
 
Par "I" kategorijas pagarināšanu lemj LPF valde.
 

Kā arī:

 

Saskaņā ar 24.02.2021. LPF Valdes sēdes lēmumu turpmāk pilota licences uzturēšanas maksa gadā tiek  noteikta 15,00 (piecpadsmit) eiro.

 
Licence tiek izsniegta ar maksimālo derīguma termiņu – 5 gadi.


Licenču uzturēšanas maksa ir samaksājama par visu izsniedzamās licences darbības periodu (kopā 5 gadi x 15EUR = 75 EUR) ar bankas pārskaitījumu uz LPF norēķinu kontu.

 

 Rekvizīti maksājumam:
Biedrība "Latvijas Paraplanierisma Federācija"
Reģ. Nr.: 40008062282

Augusta Deglava iela 126-45,

Rīga, LV-1082
A/S SWEDBANK
LV77HABA0551012413176

 

Informāciju lasiet LPF Rokasgrāmatā.