Jaunumi

10.01.2016

Logotipa skiču konkurss


Konkursu rīko Latvijas Paraplanierisma federācija (LPF). Konkursa mērķis ir izveidot logotipa skici, ko turpmāk izmantot LPF grafiskās identitātes mērķiem.

 

 

Apstiprinu.

LPF prezidents R. Onkelis:

22.01.2016.

Latvijas Paraplanierisma federācijas

logotipa skiču konkursa NOLIKUMS

 1. 1.           KONKURSA RĪKOTĀJS

Konkursu rīko Latvijas Paraplanierisma federācija (LPF)

 1. 2.           KONKURSA MĒRĶIS

Godīgā sacensībā no iespējami daudz variantiem izvēlēties labāko logotipa skici, ko turpmāk izmantot LPF grafiskās identitātes mērķiem.

 1. 3.           DALĪBNIEKI

Konkursā var piedalīties ikviens interesents.

Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt neierobežotu skaitu skiču variantu.

 1. 4.           IESNIEDZAMĀ MATERIĀLA FORMĀTS UN IESNIEGŠANAS LAIKS

Skices ir noformējamas digitālo failu veidā PDF formātā. Failos nedrīkst būt autora paraksts vai citas norādes par autoru.

Vēlams skices izstrādāt, izmantojot specializētas datorprogrammas. Izņēmuma kārtā tiks pieņemti arī skennēti brīvrokas zīmējumi, ja tie atbildīs noteiktajām logotipa saturiskajām prasībām.

Faili līdz 2016. gada 1. februārim ir jānosūta konkursa atbildīgajai sekretārei Inesei Šubēvicai kā e-pasta pielikums uz adresi subevica.inese@gmail.com, e-pasta tekstā norādot autora vārdu, uzvārdu un telefona numuru.

 1. 5.           PRASĪBAS LOGOTIPA SKICEI

Logotipam ir jābūt piemērotam tā izmantošanai LPF veidlapās, vizītkartēs, diplomos, mājas lapā, balvās un dažādos reklāmas materiālos.

Logotipm ir jāsatur pilns teksts LATVIJAS PARAPLANIERISMA FEDERĀCIJA, ar iespēju lietot arī tā saīsināto modifikāciju – bez šī teksta, to aizstājot ar abreviatūru LPF.

Vēlams, lai logotips saturētu norādes uz īpašnieka - federācijas nacionālo piederību.

Logotipam ir jābūt piemērotam tā izmantošanai gan horizontālos, gan vertikālos formātos

 1. 6.           VĒRTĒŠANA

Anonīmās skices vērtēs konkursa žūrija sekojošā sastāvā: 

 1. Roberts Onkelis, LPF prezidents;
 2. Andrejs Broks, Latvijas dizaineru savienības valdes priekšsēdētājs;
 3. Mihails Vavilovs, LPF valdes loceklis;
 4. Egons Bērziņš, pilots – arhitekts;
 5. Aigars Endzelis, pilots – operators;
 6. Gunārs Šmerliņš, pilots – poligrāfists..

Konkursa uzvarētājs tiks paziņots un apbalvots 2016. gada 6. februārī paraplanieristu sezonas noslēguma pasākumā Cēsu „Laso”

 1. 7.           BALVAS

Konkursa uzvarētājs saņems kluba „Adrenalīns” dāvanu karti paraplanierisma inventāra iegādei vai arī citiem šī kluba pakalpojumiem 50 eiro vērtībā.

Gadījumā, ja žūrija atzīs, ka neviens no konkursa priekšlikumiem nav pietiekoši labs, lai kļūtu par LPF logotipu, tad divu darbu autori, kas būs saņēmuši visvairāk vērtējuma punktus, saņems veicināšanas balvas – kluba „Adrenalīns” dāvanu kartes par kopējo vērtību 50 eiro.