Jaunumi

01.09.2022

Šodien - Zinību diena!


 

Sveiciens pilotiem, pilotēm un visiem pārējiem Zinību dienā!

Dažas aktualitātes no LPF.

1. LPF atgādina, ka šobrīd lidojumi ar paraplānu, motoparaplānu vai šasijas motoparaplānu Latvijas gaisa telpā notiek saskaņā ar LPF valdē apstiprināto Rokasgrāmatu, kas atrodama šeit:  

https://paragliding.lv/uploads/LPF_rokasgramata_groz_2020_v3_vp.pdf

Ja ir kādas normas, kas precizējamas / papildināmas (piemēram, ideja par motoparaplānu skolas statusa izveidi, Instruktoru apmācības programmas pilnveidošanu, un citas) – lūgums jaunā redakcijā iesniegt LPF maksimāli īsā laikā.

 

2. LPF ir saskaņojis CAA sagatavotus grozījumus “Likums par Aviāciju” un tie tiek virzīti apstiprināšanai Saeimā. Galvenais likuma grozījums, kas attiecas uz LPF, nosaka, ka turpmāk “Biedrība “Latvijas Paraplanierisma federācija” veic paraplānu reģistrāciju, paraplānu pilotu sertificēšanu un uzraudzību, izsniedz un anulē paraplānu pilotu apliecības.”. Tas nozīmē, ka LPF kļūst nopietnāks spēlētājs aviācijā, ar ko rēķinās citas aviācijas nozares organizācijas un institūcijas un mēs veiksmīgi attālinamies no senāka CAA redzējuma, ka visas augstākminētās darbības, īsteno CAA. Tas arī nozīmē to, ka ikviena pilota atbildība ir ievērot noteikumus (šobrīd LPF Rokasgrāmatā noteiktos), jo no LPF prasīs vēl skurpulozāk veikt uzraudzības funkciju.

 

3. Lai īstenot “Likums par aviāciju” grozījumus pēc to stāšanās spēkā, jau ilgāku laiku LPF strādā kopā ar CAA pie Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par paraplānu pilotu sagatavošanu, licencēšanu, kvalifikācijas uzturēšanu un lidojumu plānošanas un izpildes kārtību”. Noteikumu projekts ir balstīts uz Rokasgrāmatu, pielāgojot saturu izrietoši no citiem normatīvajiem aktiem, papildinot atbilstoši normatīvo aktu izstrādes kārtībai. Šobrīd īpaši būtiski pilotiem pieslēgties, ja ir idejas par 1.punktu, jo – ja Rokasgrāmatu mēs varam grozīt (nepārkāpjot normatīvos aktus) kaut katrā LPF valdes sēdē, MK noteikumus reāli grozīt būs iespējams min 1x 5 gados, ja ne 10. Tas, kādus noteikumus apstiprināsim tagad, ar tādiem būs jādzīvo ilgāku laiku. Lūgums nopietni izvērtēt, kas aktuāls ir precizējams Rokasgrāmatā un iesniegt LPF max īsā laikā. Ja kādam ir idejas, bet nav iespēja noformulēt ideju atbilstošā redakcijā kā lēmuma projektu, lūgums sazināties ar Inesi Šubēvicu (+37129209607), kas izvērtēs vai nav pretrunas ar esošajiem normatīvajiem aktiem, sagatavos/palīdzēs sagatavot lēmuma projekta redakciju un pamatojumu.

 

4. Atgādinām, ka pilotu nezināšana par kādiem noteikumiem neatbrīvo to no atbildības.

“Likums par aviāciju” esošās redakcijas 12.nodaļas 118.pants Administratīvie pārkāpumi gaisa kuģu lidojumu drošuma jomā nosaka “Par gaisa kuģu lidojumu noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz simt sešdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt naudas soda vienībām.”

 

LPF aicina ikvienu pilotu aktīvi iesaistīties LPF darbā, lai veidotu tādu vidi/lietu kārtību, kurā ikvienam pilotam ir iespēja lidot droši, netikt apdraudētam un varētu baudīt lidošanas prieku!

Normunds Pakulis

Biedrības "Latvijas Paraplanierisma federācija" valdes priekšsēdētājs