Jaunumi

27.11.2021

Par jaunu Latvijas moto rekordu


 /papildināts 27.11.2021./

Izraksts no LPF valdes sēdes protokola

Par motoparaplānu rekordiem

N.Pakulis informē, ka pārskatot vēlreiz R.Smilgaiņa 31.05.2021. uzstādīto rekordu, tiek konstatēts, ka lidojuma laikā ir bijis augstuma zonu pārkāpums, tāpēc iepriekšējais, š.g. 31.maijā uzstādītais rekords anulējams.

Nolēma:Par –5, Pret –nav, Atturas –nav. Anulēt R.Smilgaiņa rekordu.

 

N.Pakulis informē, ka ir saņemts jauns R.Smilgaiņa rekorda pieteikums. Rekorda lidojums veikts 19.11.2021., treks -

https://paramotors.xcontest.org/world/en/flights/detail:Rusins/19.10.2021/05:55 .

Tiek konstatēts, ka jaunais rekords “FAI trījstūris motoparaplāniem” ir 167.20 km, 668.8 punkti, kā arī disciplīnā “Distance ar atgriešanos” - 62.02 km.

Nolēma: Par –5, Pret –nav, Atturas –nav. Apstiprināt jaunos Rūsiņa Smilgaiņa motorekordus.

 

Par rekordu izskatīšanas komisijas izveidošanu.

Nolēma: Par –5, Pret –nav, Atturas –nav. Izveidot Rekordu izskatīšanas komisiju sekojošā sastāvā –Valdis Brokāns, Jānis Mateuss, Nauris Miķelsons. Rekorda pieteikumu izskata/mēra vismaz divi no komisijas loceķiem (komisijas loceklis nevar piedalīties reokrda izvērtēšanā, ja rekorda lidojumu veicis pats).

 

Pēc ilgas mērīšanas un pārmērīšanas, darām zināmu, ka ir uzstādīts jauns Latvijas paraplanierisma rekords disciplīnā – FAI trīsstūris motoparaplāniem, kas pārspēj esošo Latvijas rekordu. Nolidoti 186.59 km, par ko piešķirti 746.36 punkti. Lidojumu veicis pilots R.Smilgainis šī gada 31. maijā.

Lidojuma treks –

https://paramotors.xcontest.org/world/en/flights/detail:Rusins/31.5.2021/02:40#fd=flight

 

Papildus tam, vietnē XContest.org fiksētais Rūsiņa lidojums (FAI trīsstūris) pārspēj esošo Latvijas rekordu arī disciplīnā distance ar atgriešanos motoparaplāniem. Pirmajā trīsstūra "plecā" jeb nogrieznī Rūsiņš aizlidoja 60,4km, jeb 60401.08 metrus no starta vietas. Atgriežoties ir ielidots 400m rādiusa cilindrā ap starta vietu. Esošais Aigara Briunes rekords pārspēts par 4,7km.

 

Lidojumu veica pilots R.Smilgainis šī gada 31. maijā. 

Lidojuma treks –

https://paramotors.xcontest.org/world/en/flights/detail:Rusins/31.5.2021/02:40#fd=flight

 

Apsveicam!