Jaunumi

13.08.2021

7. LATVIJAS PARAMOTORU ČEMPIONĀTS 2021


7. LATVIJAS PARAMOTORU ČEMPIONĀTS 2021

(bezšasijas un šasijas paramotoru kategorijās)

 1. Vieta un laiks.

Latvija, Cēsis, 2021.gada 21. - 22.augusts

 2. Mērķis.

Noskaidrot ātrākos, precīzākos, mērķtiecīgākos un vienkārši draudzīgākos un jautrākos Latvijas pilotus  individuālajā vērtējumā;

Kopīgi izbaudīt lidošanas prieku, dalīties pieredzē un attīstīt pilotu iemaņas un zināšanas.

 Sacensību NOLIKUMS - šeit.

Online reģistrācija - šeit.

 

3. Sacensību formāts.
Sacensības notiks saskaņā ar sacensību iespējamo uzdevumu sarakstu, atbilstoši pilotu brīfingā izziņotajiem konkrētajiem sacensību uzdevumiem. Uzdevumi tiks izvēlēti atbilstoši laika apstākļiem kā arī ņemot vērā tuvāko laika progonozi. Pilotiem ir pienākums iepazīties ar sacensību iespējamo uzdevumu sarakstu vēl pirms ierašanās sacensību vietā.
Sacensības tiks organizētas indivudālajā ieskaitē, kā Latvijas iekšējais čempionāts 2021.
 
4. Sacensību noteikumi.
Sacensības tiek organizētas saskaņā ar vietējiem lidojumus un publiskos pasākumus regulējošiem noteikumiem, FAI (Federation Aeronautique Internationale) Vispārejiem noteikumiem, 10.nodaļu un FAI Sporta kodeksu un šiem noteikumiem.  Pilns sacensību Nolikuma teksts būs pieejams www.paragliding.lv pēc to apstiprināšanas sacensību organizatoru komisijā.
 
5. Sacensību valoda
Sacensību oficiālā valoda ir latviešu valoda. Pēc savstarpējās pilotu vienošanās sacensību laikā var tikt izmantota cita saziņas valoda vai izmantots tulks.
 
6. Sacensību plāns.
0.diena, Piektdiena, 20.augusts
17.00-22.00     Ierašanās, iekārtošanās
                        Brīvie treniņlidojumi
 
1.diena, Sestdiena, 21.augusts
 
9.00                 Atklāšana
11.00-20.00     Brīfingi / Sacensību lidojumi
22.00               Brīfings
 
Ņemot vērā laika apstākļus, sacensību norises gaita var mainīties.
 
2.diena, Svētdiena, 22.augusts
 
7.00-14.00       Brīfingi / Sacensību lidojumi
14.00-17.00     Rezultātu apkopošana
17.00               Apbalvošana
 
Ņemot vērā laika apstākļus, sacensību norises gaita var mainīties.
 
 
7. Dalība.
7.1.        Sacensībās drīkst piedalīties visi Latvijas piloti, kuriem ir vismaz B,E kategorijas Motoparaplānu klasē) vai PL1 kategorija (šasijas motoparaplānu klasē) LPF paraplanierista apliecība un FAI license dalībai starptautiskās sacensībās.
7.2.        Piloti bez atbilstošas kategorijas drīkst piedalīties tikai ar sava instruktora atļauju un viņa tiešā uzraudzībā, kā arī tikai ar Sacensību direktora rakstisku atļauju.
7.3.        Piloti sacensībām tiek reģistrēti līdz 2021.gada 21.augusta plkst. 8.00 rindas kārtībā, Līdz 2021.gada 21.augustra plkst. 9.00 sacensību direktors apstiprina dalībnieku sarakstu un to izziņo. Latvijas čempionātam tiek noteikti sekojoši dalībnieku skaita ierobežojumi: 30 piloti. Dalībnieku limits var mainīties pēc sacensību organizatoru ieskatiem.
7.4.        Sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par inventāra atbilstību un lidojuma drošību. Pilotiem jāprot droši un pārliecinoši startēt kā arī veikt uzdotos uzdevumus visos sacensībām pieļaujamajos meteoroloģiskajos apstākļos.
7.5.        Pilotiem obligāti ir jābūt: ķiverei, rezerves izpletnim, GPS, mobilajam telefonam, vismaz vienai papildus degvielas kannai 5L (ekonomijas uzdevumam).
7.6.        Piloti ir atbildīgi par personīgo civiltiesisko un negadījumu apdrošināšanu, kas tiek uzrādīta reģistrējoties sacensībās sacensību norises vietā.
 
8. Finansējums
8.1.        Sacensības tiek finansētas sadarbībā ar Latvijas Paraplanierisma Federāciju (LPF), latvijas apvienoto vieglo lidaparātu federāciju un piesaistītajiem atbalstītājiem.
8.2.        Dalības maksa sacensībās tiek noteikta 25 EUR no cilvēka. Dalības maksu, reģistrējoties sacensībām, pilots iemaksā LPF bankas kontā, maksājuma uzdevumā obligāti norādot “Par 7.Latvijas paramotoru čempionātu”. Konta rekvizīti - Biedrība "Latvijas Paraplanierisma Federācija"; reģ. Nr.: 40008062282; A/S SWEDBANK; LV77HABA0551012413176.
8.3.        Pilotu dzīvošanas izmaksas tiek segtas no dalībnieku personīgajiem līdzekļiem.
 
9. Uzdevumi, vērtēšana.
9.1.        Sacensību iespējamie uzdevumi tiek noteikti saskaņā ar FAI uzdevumu katalogu.
9.2.        Viena lidojuma laikā iespējams noteikt vairākus uzdevumus, piem. “Japāņu slaloms” + “Nosēšanās uz precizitāti”. Par katru uzdevumu būs savs maksimālo punktu skaits, ko saņems pilots ar labāko rezultātu uzdevumā, pārējiem punktu skaits tiks rēķināts proporcionāli uzrādītajam rezultātam.
9.3.        Katrā atsevišķā uzdevumā iegūtie punkti tiks summēti un rezultātā pilots ar vislielāko punktu summu tiks noteikts kā uzvarētājs.
9.4.        Atkarībā no laika apstākļiem, ne visi uzdevumi var tikt izspēlēti.
9.5.        Visi uzdevumi sākas un beidzas īpaši tam noteiktajā zonā. Par startu vai nosēšanos ārpus tās tiks piemēroti soda punkti.
9.6.        Pilota vai motora rāmja kontakta ar zemi gadījumā uzdevumos, punkti konkrētajā uzdevuma daļā tiks anulēti.
9.7.        Pilotiem ir aizliegts veikt jebkādus lidojumus sacensību laikā bez galvenā tiesneša atļaujas. Par nesaskaņotiem lidojumiem sacensību laikā pilots var tikt diskvalificēts no sacensībām.
9.8.        Pilotiem uz sacensību norises laiku tiks noteikta tehniskā zona inventāra glabāšanai, kurai piekļuve tiks nodrošināta tikai sacensību dalībniekiem un organizatoriem.
9.9.        Uzdevumu secību, norises vietu un laiku izziņo Sacensību galvenais tiesnesis sacensību brīfingu laikā.
 
10. Diskvalifikācija un protesti.
10.1. Sacensību dalībniekus var diskvalificēt, t. i., aizliegt piedalīties sacensībās, kā arī anulēt rezultātus:
a) par nesportisku rīcību,
b) par bīstamu rīcību,
c) par tiesnešu norādījumu un starta kārtības atkārtotu neievērošanu.
10.2. Ja sacensību dalībnieks pamana savu, citu pilotu vai tiesnešu kļūdu vai neprecizitāti, par to jāpaziņo galvenajam tiesnesim maksimāli īsā laikā.
10.3. Ja sacensību dalībnieks nav apmierināts ar:
a) savu vērtējumu,
b) citu sacensību dalībnieku vērtējumu,
c) citu sacensību dalībnieku rīcību,
viņš drīkst iesniegt protestu (mutveidā vai rakstiski) sacensību galvenajam tiesnesim, kas to fiksē protestu protokolā ne vēlāk kā 1 stundu pēc rezultātu paziņošanas (ne vēlāk kā 30 minūšu laikā pēc pēdējā uzdevuma veikšanas).
d) maksa par protesta pieteikšanu ir 20,00 EUR, kas tiek atgriezta protesta iesniedzējam gadījumā, ja protests ir bijis pamatots.
10.4. Strīdus jautājumus izšķir sacensību galvenais tiesnesis līdz gala rezultātu izziņošanai.
 
11. Tiesneši
Sacensību galvenais tiesnesis –  pilots Aldis Pāže, +371 26401970, [email protected] 
Sacensību tiesneši – atbildīgās, neatkarīgās personas, kas piedalās uzdevumu novērtēšanā, rezultātu apkopošanā un izziņošanā - tiks izziņoti sacensību pirmajā pilotu brīfingā.

12. Organizatori.
Sacensības organizē Latvijas Paraplanierisma federācijas un Latvijas apvienotās vieglo lidaparātu federācijas virzītais sacensību organizators un direktors – pilots Andris Pāže, +37126343233, a[email protected]