Jaunumi

08.03.2021

LPF pilota licences uzturēšanas noteikumi, izmaiņas – SVARĪGI!


Ar 2021.gada 24.februāra LPF lēmumu spēkā stājās LPF Rokasgrāmatas - Paraplānu pilotu sagatavošana, licencēšana, kvalifikācijas uzturēšana un lidojumu plānošanas un izpildes kārtība -  jaunā redakcija.

 Kādas izmaiņas ir stājušās spēkā no 2021.gada 1.marta attiecībā uz pilota licences pagarināšanu?

Nevarēs

Varēs

Vienkārši pieteikt pilota licenci jaunam 5 gadu periodam un to saņemt, samaksājot LPF noteikto maksu par licenču pagarināšanu

Lūgt pagarināt pilota licenci nākamajam 5 gadu periodam:

1)      iesniedzot noteikta parauga iesniegumu par licences pagarināšanu ar visiem iesniegumā minētajiem dokumentiem:

a)      apliecinājums par pilota veselības stāvokli (spēkā esoša Medicīniskā uzziņa vai izziņa no ģimenes ārsta);

b)      pases formāta digitāla fotogrāfija ne vecāka par 6 mēnešiem;

c)       paraksta foto, kurš nepieciešams izvietošanai uz pilota licences (FAI IPPI karšu izdošanas prasība)

 

2)      iesniedzot pierādījumus par kvalifikācijas uzturēšanu saskaņā ar “LPF Rokasgrāmata”  noteiktām prasībām (zemāk tabulā – prasību kopsavilkums);

 

3)      samaksājot LPF noteikto maksu par licenču pagarināšanu (licences uzturēšanas gada maksa ir 15 EUR, kopā par 5 gadiem – 75 EUR).

 

 

 

 

Kam jāiesniedz iesniegums par pilota licences pagarināšanu?

Noteikta parauga iesniegums (iesniegumā minēti visi dokumenti, kas pievienojami iesniegumam) par pilota licences pagarināšanu ir jāiesniedz LPF nozīmētai kontaktpersonai, nosūtot visu nepieciešamo informāciju uz e-pastu: [email protected].

 

Rekvizīti maksājumu veikšanai:

Biedrība "Latvijas Paraplanierisma Federācija"
Reģ. Nr.: 40008062282

A/S SWEDBANK
LV77HABA0551012413176

Maksājuma mērķī jānorāda – “Par licences pagarināšanu, vārds, uzvārds”.

 

Kā es varēšu pierādīt minimālo kvalifikācijas prasību izpildi?

 Atbilstoši ierakstiem pilota Lidojumu grāmatiņā www.xcontest.org – links vai ekrānšāviņš.

 

Kas notiek, ja minimālās kvalifikācijas prasības nav izpildītas (pilots nevar uzrādīt XContest.org mājaslapā prasītās nolidojuma stundas vai lidojumu skaitu)?

 Papildus iesniegumam, B, E, E2, PL1, PL2, T kategoriju piloti papildus vēršas pie kāda no I kategorijas pilota ar lūgumu izvērtēt pilota kvalifikāciju, atbilstoši ierakstiem drukātā Lidojumu grāmatiņā.  Šajā gadījumā “Instruktora apliecinājums” būs kā apliecinājums pilota kvalifikācijai.

 C un D kategoriju pilotu kvalifikāciju izvērtē LPF Licencēšanas komisija un pieņem lēmumu par pilota licences derīguma termiņa pagarināšanu/nepagarināšanu/pazemināšanu.

 Lēmumu par I kategorijas pagarināšanu pieņem LPF valde.

 Licencēšanas komisijai ir tiesības pilotam pieprasīt papildus informāciju. Licencēšanas komisijai ir tiesības atteikt pilota licences pagarināšanu, atteikt pagarināt pilota licenci kādā noteiktā kategorijā un/vai pazemināt pilotam piešķiramo kategoriju.

 

Kad jāpiesaka licences pagarināšana ?

 Pieteikums par licences pagarināšanu jāiesniedz līdz licences derīguma termiņa beigām (!!!), t.sk. jāiesniedz visi prasītie dokumenti, jāveic maksājums. Ja pieteikumu par licences pagarināšanu pilots iesniedz pēc licences derīguma termiņa beigām, tad lēmumu par licences pagarināšanu pieņem Instruktors (pilotam nepieciešams saņemt Instruktora apliecinājumu) vai Licencēšanas Komisija.

 

Kādas minimālās kvalifikācijas prasības pilotam ir jāizpilda 5 gadu laikā (uzskatāmi, tabulas veidā)?

 

Kategorija

Nolidojums stundās* www.xcontest.org

Pamatnoteikumi

Ja Pamatnoteikumi nav izpildīti

B

20

XContest mājas lapā reģistrēti lidojumi ar paraplānu vismaz 20 (divdesmit) astronomiskās stundas kopskaitā 5 (piecu) kalendāro gadu laikā no licences izsniegšanas brīža;

Gadījumā, ja pilotam, pagarinot pilota licenci, nav iespēju uzrādīt nolidojumu elektroniskā Lidojumu grāmatiņā Xcontest mājas lapā, pilota kvalifikāciju, atbilstoši ierakstiem drukātā Lidojumu grāmatiņā, novērtē un ar savu parakstu apliecina Instruktors** vai lēmumu pieņem Komisija.

C

40

XContest mājas lapā reģistrēti lidojumi ar paraplānu vismaz 40 (četrdesmit) stundu kopskaitā 5 (piecu) gadu laikā no licences izsniegšanas brīža;

Gadījumā, ja pilota uzrādītais nolidojums ir mazāks, pilota atbilstību pieprasītai kategorijai izvērtē Komisija.

D

100

XContest mājas lapā reģistrēti lidojumi ar paraplānu vismaz 100 (simts) stundu kopskaitā 5 (piecu) gadu laikā no licences izsniegšanas brīža, t.sk vismaz 1 (viens) lidojums ar paraplānu virs 100 (simts) punktiem pēc XContest vērtējuma un lidojumi ar paraplānu kalnos -vismaz 15 (piecpadsmit) stundas

Gadījumā, ja pilota uzrādītais nolidojums ir mazāks, pilota atbilstību pieprasītai kategorijai izvērtē Komisija.

T

N/a

XContest mājas lapā reģistrēti vairāk kā 50 (piecdesmit) lidojumi tandēmā 5 (piecu) gadu laikā no licences izsniegšanas brīža;

Gadījumā, ja pilotam nav iespēju uzrādīt nolidojumu Xcontest mājas lapā, pilota kvalifikāciju, atbilstoši ierakstiem drukātā Lidojumu grāmatiņā, novērtē Instruktors**, pilota atbilstību T kategorijai apliecinot ar savu parakstu, vai lēmumu pieņem Komisija.

E

30

XContest mājas lapā reģistrēti lidojumi ar motoparaplānu vairāk kā 30 (trīsdesmit) stundu kopskaitā 5 (piecu) gadu laikā no licences izsniegšanas brīža;

Gadījumā, ja pilotam, nav iespēju uzrādīt nolidojumu Xcontest mājas lapā, pilota kvalifikāciju, atbilstoši ierakstiem drukātā Lidojumu grāmatiņā, novērtē Instruktors**, pilota atbilstību E kategorijai apliecinot ar savu parakstu, vai lēmumu pieņem Komisija.

E2

N/a

XContest mājas lapā reģistrēti vairāk kā 20 (divdesmit) lidojumi ar motoparaplānu tandēmā 5 (piecu) gadu laikā no licences izsniegšanas brīža;

Gadījumā, ja pilotam nav iespēju uzrādīt nolidojumu Xcontest mājas lapā, pilota kvalifikāciju, atbilstoši ierakstiem drukātā Lidojumu grāmatiņā, novērtē Instruktors**, pilota atbilstību E2 kategorijai apliecinot ar savu parakstu, vai lēmumu pieņem Komisija.

PL1

30

XContest mājas lapā reģistrēti lidojumi ar šasijas motoparaplānu vairāk kā 30 (trīsdesmit) stundu kopskaitā 5 (piecu) gadu laikā no licences izsniegšanas brīža;

Gadījumā, ja pilotam, nav iespēju uzrādīt nolidojumu Xcontest mājas lapā, pilota kvalifikāciju, atbilstoši ierakstiem drukātā Lidojumu grāmatiņā, novērtē Instruktors**, pilota atbilstību PL1 kategorijai apliecinot ar savu parakstu, vai lēmumu pieņem Komisija.

PL2

N/a

XContest mājas lapā reģistrēti vairāk kā 20 (divdesmit) lidojumi tandēmā ar šasijas motoparaplānu5 (piecu) gadu laikā no licences izsniegšanas brīža.

Gadījumā, ja pilotam nav iespēju uzrādīt nolidojumu Xcontest mājas lapā, pilota kvalifikāciju, atbilstoši ierakstiem drukātā Lidojumu grāmatiņā, novērtē Instruktors**, pilota atbilstību PL2 kategorijai apliecinot ar savu parakstu, vai lēmumu pieņem Komisija.

 

* Nolidojums tiek uzskaitīts astronomiskās stundās.

** Instruktors – pilots, kam saskaņā ar LPF valdes lēmumu ir piešķirta pilota I kategorija.  I kategorija dod tiesības veikt citu paraplānu pilotu apmācības. I kategorija apliecina, ka pilots ir profesionālis – pieredzējis speciālists paraplanierisma sportā, spēj profesionāli apmācīt uz jebkuru no kategorijām, kuras ir norādītas Instruktora licencē.

 C kategorijas pilots var pieprasīt papildus FAI IPPI SafePro Para 4A kategoriju. Šajā gadījumā pilots papildus iesniedz  informāciju par savu dalību ne mazāk kā 5 (piecās) FAI 2.kategorijas sacensībās nosēšanās precizitātē ar paraplānu. Par visām SafePro Para kategorijām, kas tiek norādītas uz IPPI kartēm, vairāk var uzzināt LPF Rokasgrāmatā sadaļā “Paraplānu pilotu un cita aviācijas personāla kategorijas”

 

Visiem drošus, ilgus un tālus lidojumus.

LPF