Jaunumi

29.11.2023

Latvijas Paraplanierisma federācijas 2023.gada Noslēguma pasākums


Latvijas Paraplanierisma federācijas 2023.gada Noslēguma pasākums.

 

Pasākums tiks rīkots 2024.gada 3.februārī, Rīgā, Mēness ielā 4 (kinomāja.lv)

Pasākuma sākums 15:00, ierašanās no 14:30. Pasākuma noslēgums plānots 23:00.

Pasākuma dienas kārtība:

  1. Tikšanās ar CAA pārstāvi/jiem, saruna par un ap topošajiem MK noteikumiem
  2. Kino konkursa skate, balsošana, labāko apbalvošana
  3. Mārtiņš Sudars – lidošanas pieredze
  4. Ivars Šļivka – FunCup vēsture (ar arhīva foto)
  5. 2023.gada negadījumu apskats, analīze
  6. LPF valdes atskaite/informācija/plāni/atbildes uz jautājumiem
  7. 2023.gada sezonas apbalvošanas ceremonija

Dienas kārtībā iespējamas izmaiņas, papildinājumi. Ziņosim.

Kā vienmēr, būs arī galdi, virtuve, tātad neaizmirstam par līdzņemamajiem “groziņiem”.

 

 

 

 

Kino festivāls !

Tā kā šogad pasākums notiek telpās, kur ir izcili apstākļi filmu izrādīšanai uz lielā ekrāna, LPF izsludina paraplanierisma filmu festivālu, kura ietvaros notiks filmu konkurss. Lūdzam iepazīties ar tā nolikumu.

 

MĒRĶIS UN UZDEVUMS

Veicināt pilotu radošuma izpausmes, popularizēt paraplanierismu, labi pavadīt laiku sezonas noslēguma pasākumā.

 

RĪKOTĀJS

Biedrība “Latvijas Paraplanierisma federācija”

 

FESTIVĀLA VIETA UN LAIKS

 „Kino māja” Mēness ielā 4, Rīgā, 2024. gada 3. februārī 16.00

 

DALĪBNIEKI

Filmas autors – festivāla dalībnieks var būt jebkurš Latvijas pilsonis bez jebkādiem citiem ierobežojumiem.

 

PRASĪBAS IESNIEDZAMAJAM KINO MATERIĀLAM :

1.  Tēma – paraplanierisms jebkurā tā izpausmē.

2.  Filmēšanas un/vai montāžas gads – ne vēlāks kā 2020.

3. Formāts –  māksliniecisks kino, ceļojuma vai sacensību reportāža, animācija, mūzikls u. tml.  Festivālā nepiedalās fotogrāfiju kolāžas, paraplanierisma mācību filmas, SIV dokumentēšanas vai negadījumu analīzes video u. tml.

4.  Maksimālais ilgums – 5 minūtes

5.  Video faila formātam jābūt atbalstītam Windows vidē.

6.  Prasības kadra un skaņas kvalitātei nav noteiktas.

 

 

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

1. Filmas dalībai festivālā ir iesniedzamas brīvas formas e-pasta veidā uz adresi [email protected] , norādot filmas autoru un nosaukumu, un e-pastam pievienojot filmas video failu vai arī saiti tā lejuplādēšanai, ja šī faila lielums pārsniedz e-pasta pieļauto apjomu.

2.  Katra autora iesniedzamo filmu skaits nav ierobežots.

3.  Pieteikumu iesniegšanas gala termiņš ir 2024.gada 15.janvāris.

 

ATLASE UN VĒRTĒŠANA

1. LPF valde, ja nepieciešams – pieaicinot nozares ekspertus, atlasa līdz 6 labākajām filmām to izrādīšanai festivāla konkursa skatē. Ja pieteikto filmu skaits, to garums un kvalitāte pieļauj, tad festivāla filmu skaits var tikt palielināts līdz 8.

2. Visas festivālā izrādītās filmas piedalās kino konkursā, kuru vērtē visi festivāla klātienes skatītāji. Katrs no vērtētājam ir tiesīgs balsot ne vairāk par 2 filmām. Balsošanai tiek izziņots ierobežots laiks.

 

APBALVOŠANA UN PUBLICITĀTE

  1. 1.  Festivāla noslēgumā tiek paziņoti konkursa rezultāti. Trīs labāko (visvairāk balsu savākušo) filmu autori tiek apbalvoti ar vērtīgām Latvijas Paraplanierisma federācijas balvām.

2. Festivāla organizētājs papildus 3 labākajām filmām var piešķirt arī veicināšanas vai speciālbalvas.

3. Festivāla rezultāti tiek publicēti Latvijas Paraplanierisma federācijas mājas lapā, caur kuru tiek arī nodrošināta publiska iespēja noskatīties filmas – laureātes.

 

LIETOŠANAS TIESĪBAS

1. Piedaloties  Latvijas Paraplanierisma federācijas 2024.gada 3. februāra filmu festivālā – konkursā (turpmāk – Konkurss), tā dalībnieks – ikkatras filmas video faila (turpmāk – Video) iesniedzējs Konkursam (turpmāk –Dalībnieks) apliecina, ka ir šīs filmas autors, vai arī autora(u) pilnvarotā persona.

2. Piedaloties Konkursā, Dalībnieks turpmāk bez atsevišķas saskaņošanas piekrīt tam, ka:

A. Konkursā iesniegtie Video paliek Konkursa rīkotāja īpašumā un Dalībnieks ir atteicies no jebkādām mantiskajām autortiesībām uz Video;

B. Konkursa Dalībnieks uzņemas atbildību par Video publiskošanas atļauju sasņemšanu no iesniegtajos  videomateriālos redzamajiem cilvēkiem, par video materiālu izmantošanas tiesībām Video montāžā (ja Video izmantoto materiālu autors daļēji vai pilnībā nav pats Dalībnieks), kā arī uzņemas atbildību pret citām iespējamām trešo personu pretenzijām saistībā ar iesniegto Video publiskošanu.

3. Piedaloties Konkursā, Dalībnieks piekrīt visiem Konkursa nosacījumiem.

4. Latvijas Paraplanierisma federācija izmantojot Video publicitātes mērķiem, garantē Dalībnieka nemantisko autortiesību nodrošināšanu, katrā šādā publikācijā minot filmas autoru(s).

 

KONTAKTI JAUTĀJUMIEM

Tālrunis: 26841427, e-pasts: [email protected]