Par LPF
LidvietasIzglītības un Zinātnes Ministrija

Valsts Sportam
 

 

Lidošanas noteikumi.

Lidojumi ar paraplanieri LR teritorijā notiek nekontrolētā gaisa telpā (gaisa zonu karte) atbilstoši Vizuālās lidošanas noteikumiem (VFR).

  1. Priekšroka ir jebkuram lidaparātam, ja tam radusies avārijas situācija.
  2. Augstāk esošie paraplanieri dod ceļu zemāk lidojošiem.
  3. Ja paraplanieri lido vienā augstumā, priekšroka ir tam, kurš lido no labās puses.
  4. Ja paraplanieri lido viens otram pretim, abi griežas pa labi un palido viens otram garām.
  5. Ja viens paraplanieris iedzen otru, tam ir jādod ceļš pirmajam un tas jāapdzen par drošāko pusi.
  6. Lidojot dinamiskajā plūsmā pretējos virzinos priekšroka ir tam paraplanierim, kura labajā pusē ir nogāze. Otram pilotam jāizvairās no sadursmes pagriežoties pa labi un izmainoties ar kreisajām pusēm.
  7. Apdzīšana, lidojot dinamiskajās plūsmās, ir atļauta tikai pa nogāzes pusi. Ja tur nav pietiekami daudz vietas, aizmugurē lidojošam pilotam ir jāpalēnina ātrums vai jāmaina lidojuma virziens par 180°.
  8. Griešanās virzienu temāļos nosaka pirmais pilots, kurš tajā ielido. Pārējie seko šim virzienam. Apdzīšana notiek pa ārpusi ievērojot drošu distanci. Sacensībās var tikt noteikts griešanās virziens pirmajā termālī.
  9. Nolaižoties priekšroka ir pilotam, kurš lido zemāk. Ja abi piloti atrodas vienā augstumā, tiem ir līdzvērtīgi jāsadala nolaišanās laukums.
  10. Lidojot kopā ar cita veida lidaparātiem priekšroka ir lidaparātiem ar mazāko manevrēšanas iespēju.

Par pilota dokumentiem.

Latvijas Republikas teritorijā lidojošiem paraplanieru pilotiem ir jābūt licencei, kura apliecina pilota kvalifikācijas atbilstību lidojuma veidam. Latvijā tiek atdzīta starptautiskā pilotu licencēšanas sistēma (International Pilot's Proficiency Information) un „IPPI” kartes esamība ir vēlama, ja pilotam ir citā valstī izdota licence.

Ja rodas aizdomas par nepietiekamu kvalifikāciju, citiem pilotiem ir tiesības pieprasīt uzrādīt lidojuma apstākļiem atbilstošu licenci. Ja tādas nav, pilotam ir jāpārtrauc lidojumi. Pretējā gadījumā tiek izsaukti valsts iestāžu pārstāvji un sods par šādu pārkāpumi ir Ls250.

Ja pilotam ir atbilstoša licence, bet lidojot, viņš/viņa rada draudus citu drošībai, LPF ir tiesīga lemt par licences anulēšanu.

LPF apliecība.

LPF licence apstiprina pilota kvalifikāciju LR teritorijā.

Kategorija

Skaidrojums

A

Māceklis.

Atļauts lidot tikai tiešā instruktora vadībā pastāvot sakariem ar to.

B

Kluba pilots.

Drīkst lidot dinamiskajās un termiskajās plūsmās augstākas kategorijas pilotu uzraudzībā mierīgos laika apstākļos. Augstākas kategorijas piloti pieņem lēmumu par lidojuma apstākļu atbilstību šī pilota kvalifikācijai. Spējīgs pastāvīgi pacelties gaisā ar aktīvo un pasīvo vinču, pārzina lidošanas noteikumus nekontrolētā gaisa telpā.

C

Pilots.

Pilots patstāvīgi pieņem lēmumu par vietas, laika apstākļu un maršruta atbilstību savai kvalifikācijai. Spējīgs patstāvīgi lidot termālajās un dinamiskajās pūsmās.

D

Pieredzējis pilots.

Pilots, ar pietiekamu pieredzi, spējīgs lidot sarežģītos laika apstākļos un patstāvīgi plānot maršrutus ņemot vērā laika prognozes un gaisa kontroles zonu sadalījumu. Ierobežojumi ir tikai viņa paša(-s) kompetencē. Šo kategoriju piešķir atbilstoši dažādos metroloģiskajos apstākļos nolidotajām stundām un distancēm.

E

Motoparaplaniera pilots.

Pilots, kura kvalifikācija atbilst vismaz C kategorijai un papildus iziets lidošanas kurss ar motoru atbilstoši licencētā skolā.

I

Instruktors

Pilots, kuram(-ai) LPF atļāvusi veikt citu pilotu apmācību

T

Tandēma pilots

IPPI karte.

IPPI karte apliecina nacionālajā licencē uzrādītās pilota kvalifikācijas atbilstību starptautiskajiem standartiem. LPF izdotajās licencēs ievērota šāda kategoriju atbilstība ParaPro iedalījumam:

ParaPro

LPF

2

A

3

B

4

C

5

D

FAI sporta licence

Vairums sporta federāciju, ieskaitot Starptautisko Aviosporta federāciju (FAI), sportistiem, kuri piedalās starptautiskās sacensībās, izsniedz īpašas sporta licences. FAI Sporta licences ir obligātas dalībai FAI 1 un FAI 2 kategorijas sacensībās. Licenes izsniedz valstu nacionālās aviosporta organizācijas un tās apstiprina sportista tiesības pārstāvēt attiecīgo valsti, kā arī to, ka sportists apņemas ievērot FAI Sporta kodeksu. Latvijā FAI licences izsniedz un pagarina Latvijas Aeroklubs.

Pilnu informāciju skatam šeit.