Jaunumi

22.08.2018

Par Latvijas pārstāvi FAI CIVL


FAI CIVL  - Planieru un Paraplānu komiteja - kas pārstāv sporta veida intereses FAI (Starptautiskā aviācijas federācija) un kurā tiek pārstāvētas valstu intereses.

Ar šo gadu, par Latvijas pārstāvi CIVL (delegāts) ir apstiprināta paraplāna pilote Inese Šubēvica (subevica.inese@gmail.com).

CIVL delegāta pienākumi un tiesības:

 • popularizēt FAI vērtības un noteikumus;
 • iesniegt priekšlikumus sporta attīstībai;
 • piedalīties FAI sacensību norises vietu un organizatoru izvēlē;
 • iesniegt priekšlikumus FAI apbalvojumu piešķiršanai pilotiem;
 • veikt gaisa telpas, lidošanas vietu, apmācību, drošības pasākumu ievērošanas, negadījumu mazināšanas pasākumu, pilotu inventāra lietošanas atbilstoši pilotu prasmēm, sponsoru iesaisti atbalsta sniegšanai pilotiem un pasākumu organizatoriem un citu ar sporta attīstību saistītu jautājumu uzraudzību;
 • veicināt pilotu dalību sacensībās un tiesnešu apmācību un līdzdalību sacensībās;
 • sniegt konsultācijas interesentiem par sacensību organizēšanu un dalību sacensībās;
 • piedalīties CIVL lēmumu pieņemšanā;
 • saskaņot CIVL lēmumus, atbilstoši nacionālai likumdošanai;
 • pieņemt lēmumus, kas saistoši Latvijas pilotiem;
 • sekot līdzi FAI noteikumu ievērošanai.