Lidošanas noteikumi

Latvijas gaisa telpa:

VFR LATVIJAS GAISA TELPAS KARTE / VFR AERONAUTICAL CHART OF LATVIA.

8. izdevums, 2017. gada 14.septembris

1. lapa visa KARTE: LEJUPLĀDĒT (PDF)

2. lapa tuvplāna FRAGMENTI: LEJUPLĀDĒT (PDF)

LATVIJAS GAISA TELPAS IEROBEŽOJUMU UN NOTAM KARTE - https://airspace.xcontest.org/app/overview
---
 
Latvijas paradromi, karte ar Latvijā visbiežāk izmantotajām vietām priekš paraplānu ievinčošanas brīvajiem lidojumiem-https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1QjcpY-V3ICbutcQQ0vbra4EvHF0&ll=56.831827100194445%2C24.551635999999917&z=7
 
---
 Ultravieglo gaisa kuģu lidojumu veikšanas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr.145
Rīgā 2009.gada 17.februārī (prot. Nr.13 19.§)

---

Lidošanas noteikumi paraplāniem.

Lidojumi ar paraplanieri LR teritorijā notiek nekontrolētā gaisa telpā (gaisa zonu karte) atbilstoši Vizuālās lidošanas noteikumiem (VFR).

  1. Priekšroka ir jebkuram lidaparātam, ja tam radusies avārijas situācija.
  2. Augstāk esošie paraplanieri dod ceļu zemāk lidojošiem.
  3. Ja paraplanieri lido vienā augstumā, priekšroka ir tam, kurš lido no labās puses. 
  4. Ja paraplanieri lido viens otram pretim, abi griežas pa labi un palido viens otram garām. 
  5. Ja viens paraplanieris iedzen otru, tam ir jādod ceļš pirmajam un tas jāapdzen par drošāko pusi.
  6. Lidojot dinamiskajā plūsmā pretējos virzinos priekšroka ir tam paraplanierim, kura labajā pusē ir nogāze. Otram pilotam jāizvairās no sadursmes pagriežoties pa labi un izmainoties ar kreisajām pusēm. 
  7. Apdzīšana, lidojot dinamiskajās plūsmās, ir atļauta tikai pa nogāzes pusi. Ja tur nav pietiekami daudz vietas, aizmugurē lidojošam pilotam ir jāpalēnina ātrums vai jāmaina lidojuma virziens par 180°. 
  8. Griešanās virzienu temāļos nosaka pirmais pilots, kurš tajā ielido. Pārējie seko šim virzienam. Apdzīšana notiek pa ārpusi ievērojot drošu distanci. Sacensībās var tikt noteikts griešanās virziens pirmajā termālī. 
  9. Nolaižoties priekšroka ir pilotam, kurš lido zemāk. Ja abi piloti atrodas vienā augstumā, tiem ir līdzvērtīgi jāsadala nolaišanās laukums.
  10. Lidojot kopā ar cita veida lidaparātiem priekšroka ir lidaparātiem ar mazāko manevrēšanas iespēju.

Par pilota dokumentiem.

Latvijas Republikas teritorijā lidojošiem paraplanieru pilotiem ir jābūt licencei, kura apliecina pilota kvalifikācijas atbilstību lidojuma veidam. Latvijā tiek atdzīta starptautiskā pilotu licencēšanas sistēma (International Pilot's Proficiency Information) un „IPPI” kartes esamība ir vēlama, ja pilotam ir citā valstī izdota licence.

Ja rodas aizdomas par nepietiekamu kvalifikāciju, citiem pilotiem ir tiesības pieprasīt uzrādīt lidojuma apstākļiem atbilstošu licenci. Ja tādas nav, pilotam ir jāpārtrauc lidojumi.

Ja pilotam ir atbilstoša licence, bet lidojot, viņš/viņa rada draudus citu drošībai, LPF ir tiesīga lemt par licences anulēšanu.

LPF pilota licence.

LPF licence apstiprina pilota kvalifikāciju LR teritorijā.

Kategorija

Atšifrējums

Para Pro

klase

Lai iegūtu kategoriju, nepieciešams:

Paskaidrojums

A

Students

Para Pro 1-2

Iestāšanās licencētā skolā.

Tiek piešķirta automātiski visiem, kas iestājas licencētā skolā, bet pagaidām uz rokas Latvijā neizsniedz

B

Kluba pilots

Para Pro 3

Vismaz 30 patstāvīgie lidojumi un 5 stundas gaisa laika.

Nolikt “B” - līmeņa LPF teorētisko eksāmenu un veikt ieskaites lidojumu eksaminatora klātbūtnē.

“B” kategorija ir pilotam, kurš pabeidzis pamata apmācības, lidojot mierīgos laika apstākļos ar vinču un ir gatavs turpināt lidojumus klubā ar instruktoru un/vai vecāko pilotu pieskatīšanu, tikai piemērotos laika apstākļos un ar atbilstošo EN A vai B klases spārnu

C

Pilots

Para Pro 4

“B” kategorija, vismaz 60h gaisa laika no kurām 20 sastāda dinaliks, 20 termāļi, 20 kalni, nolikt “C” – līmeņa LPF teorētisko eksāmenu.

Praktiskais eksāmens nav, jo tiek novērtēta lidojumu pieredze.

„C” kategorija ir patstāvīgam pilotam, kurš mierīgi un droši lido termiskos laika apstākļos, māk droši startēt un lidot kalnos, līdzenumos un dinamiskajās plūsmās, prot novērtēt laika apstākļus un pareizi izvēlēties savu maršrutu.

D

Distanču pilots

Para Pro 5

“C” kategorija, vismaz 100h gaisa laika. 5 maršrutu lidojumi kalnos uz 5 līdzenumos virs 30 km. Eksāmena nav.

„D” kategorija ir pieredzējušam pilotam, kas prot lidot sarežģītos apstākļos un doties garos maršrutos. Labi pārzina lidošanas tehniku, laika apstākļus un gaisa telpu.

E

Paramotora pilots

 

“B” kategorija, minimālais nolidojums ar motoru uz eksāmena brīdi jābūt 6 stundām. Min. 10 lidojumi. Nolikt “E” – līmeņa LPF teorētisko un praktisko eksāmenu

„E” kategorija ir patstāvīgam pilotam, kurš droši lido ar motoru, māk droši startēt un lidot ievērojot gaisa telpas noteikumus. Pilots izprot paramotora tehniku un motorizētās lidošanas īpatnības salīdzinājumā ar brīvo lidojumu

T

Tandēma pilots

 

“C” kategorija, pilns SIV kurss, rekomendācija no instruktora, kas ir LPF biedrs

“T” kategorija ir atbildīgam pilotam ar tandēmlidojumu pieredzi, kurš lido droši un stabili, lai varētu vadāt pasažierus.

I

Instruktors

 

“D”, “E” kategorijas, SIV kurss, rekomendācija no kāda skolas vadītāja - instruktora, kas ir LPF biedrs, 2 gadu pieredze lidošanas skolā, distanču lidojumi virs 60km līdzenumu apstākļos.

Profesionālis - pieredzējis speciālists paraplanierisma sportā, kas ir ieguvis visas kategorijas un spēj profesionāli apmācīt uz jebkuru no kategorijām.

 

IPPI karte.

IPPI karte apliecina nacionālajā licencē uzrādītās pilota kvalifikācijas atbilstību starptautiskajiem Para Pro standartiem. LPF izdotajās licencēs ievērota šāda kategoriju atbilstība ParaPro iedalījumam: 

ParaPro 1-2 = A (LPF)
ParaPro 3    = B (LPF)
ParaPro 4    = C (LPF)
ParaPro 5    = D (LPF)

FAI sporta licence

Vairums sporta federāciju, ieskaitot Starptautisko Aviosporta federāciju (FAI), sportistiem, kuri piedalās starptautiskās sacensībās, izsniedz īpašas sporta licences. FAI Sporta licences ir obligātas dalībai FAI 1 un FAI 2 kategorijas sacensībās. Licenes izsniedz valstu nacionālās aviosporta organizācijas un tās apstiprina sportista tiesības pārstāvēt attiecīgo valsti, kā arī to, ka sportists apņemas ievērot FAI Sporta kodeksu. Latvijā FAI licences izsniedz un pagarina Latvijas Aeroklubs.

Papildus informāciju var iegūt FAI mājas lapā.