Jaunumi

03.10.2017

LPF atbalsts pilotiem - sacensību dalībniekiem


 

ATGĀDINĀJUMS PILOTIEM! LĪDZ Š.G. 1.NOVEMBRIM GAIDĀM JŪSU IESNIEGUMUS PILOTU ATBALSTA PROGRAMMĀ! NĀKOŠAJĀ LFP VALDES SĒDĒ TIE TIKS APKOPOTI UN IZSKATĪTI. INFO SEKOS.


LPF valde informē, ka ir izstrādāta jauna pilotu - sacensību dalībnieku atbalsta programma.


1) Ziemas čempionāta precizitātē uzvarētājiem (pirmās 3 vietas vīriešu
ieskaitē un 1.vieta sieviešu ieskaitē – ja ir sieviešu ieskaite) ir iespēja saņemt
LPF atbalstu, sedzot dalības maksu jebkurās FAI 2 cat. precizitātes sacensībās
ārvalstīs tekošajā gadā par summu līdz 200 eiro. Atbalstu var saņemt tikai 1 reizi.

2) XC kauss uzvarētājiem (pirmās 3 vietas OPEN un 3 vietas Standart),
atbalstu ir iespēja saņemt LPF atbalstu, sedzot dalības maksu jebkurās XC
sacensībās ārvalstīs nākamajā gadā par summu līdz 200 eiro. Atbalstu var
saņemt tikai 1 reizi.

3) jebkura cita atbalsta sniegšana tiks izvērtēta LPF valdē pēc iesnieguma
saņemšanas. Priekšroka tiks dota motoparaplanierisma un akro disciplīnu
pilotiem. Visus saņemtos iesniegumus izskata vienkopus esošā budžeta ietvaros.
Piloti līdz 1.novembrim nosūta iesniegumu brīvā formā uz info@paragliding.lv, pievienojot (skanētus) maksājumu pierādošus dokumentus par atbalsta apjomu, par kuru tiek prasīts atbalsts.

Sīkāku imformāciju var saņemt, rakstot uz info@paragliding.lv

LPF valde.